Europeistyka i stosunki transgraniczne

Studia na kierunku Europeistyka i stosunki transgraniczne mają na celu wyposażyć studentów w wiedzę o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jej instytucji i relacji z otoczeniem zewnętrznym, ma podstawową wiedzę na temat finansowych zasad funkcjonowania UE, potrafi przygotować aplikację o przyznanie środków unijnych w ramach wybranego programu.

Absolwent będzie potrafił wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł, a także przygotować krótką wypowiedź oraz prostą rozprawkę w języku polskim na temat wybranego problemu i zaprezentować ją na forum publicznym.

Po ukończeniu kierunku Europeistyka i stosunki transgraniczne absolwent będzie posiadać umiejętności językowe w zakresie problemów współczesnej Europy i ich uwarunkowań w przeszłości zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, w szczególności w placówkach szkoleniowych, biurach euroregionów, w administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, m. in. w zakresie prac kancelaryjnych oraz zarządzania dokumentacją. Studia europeistyczne przygotowuja także do podejmowania współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w obszarze transgranicznym oraz podejmowania ról animatorów w działaniach na rzecz integracji europejskiej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
No results found.
W których miastach można studiować Europeistyka i stosunki transgraniczne
No results found.
Komentarze (0)
No comments found