Filologia bułgarska

Filologia bułgarska funkcjonuje na studiach jako specjalność w ramach filologii słowiańskiej. Filologia słowiańska w swoim zakresie badawczym obejmuje: literaturę i języki i kulturę Słowiańszczyzny (Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii, Słowenii oraz Czech).

Studenci filologii bułgarskiej zdobywają praktyczną wiedzę językową, opanowują język bułgarski, opanowują język zachodnioeuropejski (różne stopnie zaawansowania). Przyswajają wiedzę z zakresu literatury: bułgarskiej i powszechnej, wiedzę z zakresu językoznawstwa, translatoryki, historii: Bułgarii.

Przykładowe przedmioty realizowane na tym kierunku studiów:

  • Analiza i interpretacja, Jezyk bułgarski, Kultura europejska, Łacina, Historia, Filozofia, Gramatyka historyczna, Literatura powszechna, Literatura wybranego kraju, Teoria i metodologia badan językoznawczych, Teoria i praktyka przekładu, Leksykologia i leksykografia, Poetyka opisowa, Wstęp do językoznawstwa, Gramatyka opisowa jęz. bułgarskiego, Kultura europejska, Język macedoński, Literatury słowiańskie w ujęciu porównawczym, Wybrane problemy z zakresu językoznawstwa słowiańskiego.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • przekład funkcjonalny,
  • turystka kulturowa,
  • komunikacja interkulturowa

Po ukończeniu filologii bułgarskiej absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych (nauczanie języka bułgarskiego na wszystkich poziomach zaawansowania), placówkach dyplomatycznych, instytucjach administracji publicznej. Mogą pracować w służbach mundurowych (Służby Celne, Straż Graniczna), turystyce i hotelarstwie, szeroko rozumianych mediach i firmach prywatnych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia bułgarska

Total 1 item.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

W których miastach można studiować Filologia bułgarska

Poznań

Poznań
Uczelnie: 24
Kierunki: 326

Komentarze (0)

No comments found