Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim

Studenci kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim zdobędą podczas studiów umiejętności biegłego posługiwania się językiem rosyjskim oraz angielskim. Poznają literaturę rosyjską oraz kulturę Rosji. Zajęcia opierają się literaturze, fonetyce, gramatyce opisowej, pracy z tekstem.

W trakcie studiów na kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim studenci zdobędą wiedzę w zakresie:

 • znajomości zagadnień z obszaru językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa
 • dysponowania wiadomościami na temat historii Rosji
 • samodzielnej analizy tekstów
 • rozumienia zjawisk zachodzących na płaszczyźnie społecznej politycznej i gospodarczej
 • znajomości języka rosyjskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 • zaawansowanej znajomości języka angielskiego

Absolwent kierunku Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim znajdzie zatrudnienie jako:

 • pracownik biur podróży
 • pracownik międzynarodowych korporacji
 • pracownik biura tłumaczeń
 • pracownik szkół językowych
 • pracownik instytucji kulturowych
 • mass mediach
 • pracownik wydawnictw
Jakie uczelnie oferują kierunek Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
No results found.
W których miastach można studiować Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
No results found.
Komentarze (0)
No comments found