Jakiego kierunku studiów szukasz?

Gospodarowanie zasobami naturalnym

Gospodarowanie zasobami naturalnymi to kierunek studiów o profilu praktycznym na poziomie inżynierskim.

Celem kształcenia jest uzyskanie specjalistów o unikatowej interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach z zakresu wykorzystywania dostępnych zasobów naturalnych, ich zarządzania, przetwarzania i dystrybucji. Kierunek ten zapewnia wykształcenie kadry o szerokim spektrum wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym zarządzania, racjonalnego wykorzystywania, przetwarzania i dystrybucji.

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi posiada interdyscyplinarną, zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk rolniczych, leśnych, technicznych, ekonomicznych i innych. Ma praktyczne doświadczenie zawodowe w oparciu o zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich mających doświadczenie zdobyte poza uczelnią, bądź przez przedstawicieli przedsiębiorstw i administracji, a także zdobyte podczas odbywania praktyk zawodowych i zajęć w terenie. Ponadto, absolwent posiada kompetencje specjalisty samodzielnie wykonującego ekspertyzy, oceny i opracowania w obszarze rolnośrodowiskowym i leśnym.

Zdobyta wiedza inżynierska upoważnia go do świadczenia pomocy doradczej i kierowniczej, niezbędnej w procesach decyzyjnych. Zdobyty zawód, jako stosunkowo unikatowy i potrzebny, zwłaszcza w skali gminy i regionu czyni go wysoce konkurencyjnym na rynku pracy. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym, dotyczącym zagadnień prowadzenia gospodarki zasobami naturalnymi.

Dla kogo studia na kierunku gospodarowanie zasobami naturalnym

To kierunek dla osób zainteresowanych naukami przyrodniczymi, świadomych zagrożeń środowiska naturalnego, zaangażowanych w ochronę ginących zasobów.

Program kształcenia na kierunku gospodarowanie zasobami naturalnym

Problematyka badań związanych z tym kierunkiem studiów koncentruje się wokół zagadnień z zakresu biologii, chemii, ochrony środowiska i technologii produkcji zwierzęcej, które stanowią podstawę do zrozumienia oraz rozwiązywania zadań praktycznych związanych z gospodarowaniem zasobami naturalnymi, w tym bioróżnorodności genetycznej, przyczyn i skutków zagrożeń naturalnych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku gospodarowanie zasobami naturalnym

Informacje na temat rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej prowadzącej kierunek uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku gospodarowanie zasobami naturalnym

Absolwent kierunku Gospodarowanie zasobami naturalnymi jest przygotowany do podjęcia pracy w takich obszarach, jak: administracja samorządowa i rządowa związana z gospodarką zasobami naturalnymi, organizacje pozarządowe, służby ochrony przyrody, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, leśnictwa i nadleśnictwa, przedsiębiorstwa z branży rolno-spożywczej, sektor wodno-ściekowy i melioracyjny, podmioty branżowe związane z rekultywacją środowiska, przedsiębiorstwa specjalizujące się w poszukiwaniu i przetwarzaniu zasobów naturalnych, biura projektowe ds. analiz ryzyka środowiskowego i ocen oddziaływania na środowisko, laboratoria specjalistyczne i firmy konsultingowe.

Opinie o kierunku gospodarowanie zasobami naturalnym

Kierunek jest odpowiedzią na rosnącą konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami, których możliwości regeneracji i odnowienia są mniejsze niż potrzeby wykorzystania.

Kierunki pokrewne do kierunku gospodarowanie zasobami naturalnym

Jakie uczelnie oferują kierunek gospodarowanie zasobami naturalnym

W których miastach można studiować kierunek gospodarowanie zasobami naturalnym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu