Jakiego kierunku studiów szukasz?

Historia cywilizacji śródziemnomorskiej

Absolwent kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej posiada wiedzę w zakresie faktografii państw basenu Morza Śródziemnego, ze szczególnym naciskiem na epokę starożytną. Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury oraz orientację we współczesnej sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej krajów basenu Morza Śródziemnego. Ma wiedzę na temat podstawowych metod analizy i interpretacji źródła historycznego. Posiada wiedzę o ogólnej diachronicznej strukturze dziejów. Ma podstawową wiedzę o związkach historii z innymi dziedzinami nauk. Posiada znajomość słownictwa oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni przynajmniej jednego języka starożytnego pozwalającą na tłumaczenie prostych tekstów źródłowych.

Student historii cywilizacji śródziemnomorskiej ma umiejętności w zakresie krytyki zewnętrznej i wewnętrznej źródeł historycznych. Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych i politycznych) w wybranym regionie (basen Morza Śródziemnego)

Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla historii w pracy badawczej, dydaktycznej i popularyzatorskiej, szczególnie w instytucjach kultury i turystyce.

Po ukończeniu studiów absolwent kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie realizacji misji historyka cywilizacji śródziemnomorskiej w społeczeństwie. Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i społecznych.

Dla kogo studia na kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku historia cywilizacji śródziemnomorskiej
Jakie uczelnie oferują kierunek historia cywilizacji śródziemnomorskiej
W których miastach można studiować kierunek historia cywilizacji śródziemnomorskiej
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie