Jakiego kierunku studiów szukasz?

Indywidualne studia międzydziedzinowe ISM

Indywidualne Studia Międzyobszarowe to niezwykła propozycja pozwalająca na indywidualny wybór obszarów wiedzy przez studenta.
Można powiedzieć, że to cała uczelnia dostępna w całości do wyboru.
Kandydat przyjęty na ISM może wybrać kierunek studiów spośród wszystkich prowadzonych przez uczelnię. Swój wybór uzupełnia o zajęcia z innych dziedzin. Może też ukończyć dwa kierunki dzięki zwiększonej puli ECTS. Studia mają charakter indywidualny, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył.
Przez cały okres studiów student ISM pozostaje pod opieką indywidualnego tutora (pracownika naukowego), którego zadaniem jest merytoryczna i administracyjna pomoc i konsultacja.

Dla kogo studia na kierunku indywidualne studia międzydziedzinowe ISM

Zdecydowanie dla indywidualistów.

Osób poszukujących, które nie potrafią czy nie chcą wpasować się w ścieżkę kształcenia na konkretnym kierunku studiów.

Indywidualny charakter ISM wymaga samodzielności, decyzyjności, odpowiedzialności za swoje wybory.

Program kształcenia na kierunku indywidualne studia międzydziedzinowe ISM

Studia mają charakter indywidualny, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył.

Przez cały okres studiów student ISM pozostaje pod opieką indywidualnego tutora.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku indywidualne studia międzydziedzinowe ISM

Pod uwagę brane są:

 • język polski
 • matematyka
 • trzeci przedmiot wybrany przez kandydata.

Kandydaci odbywają dodatkowo rozmowę kompetencyjną na dwa wybrane tematy, odzwierciedlające jego zainteresowania. To ważniejszy etap postępowania kwalifikacyjnego.

Perspektywy pracy po kierunku indywidualne studia międzydziedzinowe ISM
Absolwent ISM uzyskuje dyplom na wybranym przez siebie kierunku (lub kierunkach), a więc posiada te same kompetencje i uprawnienia, co inni absolwenci danego kierunku.
Dodatkowo posiada kompetencje, wynikające z zajęć, w których uczestniczył na innych kierunkach, co zwiększa jego wartość w porównaniu z absolwentami jednego kierunku.

Charakter tych studiów sprawa, że absolwent jest dobrze przygotowany zarówno do samodzielnej pracy jak i działania w grupie, potrafi dobrze zarządzać swoim czasem i nauczony jest dokonywać rozsądnych wyborów.

Opinie o kierunku indywidualne studia międzydziedzinowe ISM

Indywidualne studia do atrakcyjna propozycja dla osób poszukującej swoje drogi zawodowej.

Pozwalają samodzielnie kształtować ścieżkę edukacji zgodnie ze zmieniającymi się zainteresowaniami, odkrywaniem nowych obszarów wiedzy, niedostępnych w tradycyjnej formie kształcenia.

Studenci mają wybór spośród wszystkich kierunków i poziomów kszatłcenia.

Kierunki pokrewne do kierunku indywidualne studia międzydziedzinowe ISM
Jakie uczelnie oferują kierunek indywidualne studia międzydziedzinowe ISM
W których miastach można studiować kierunek indywidualne studia międzydziedzinowe ISM
Komentarze ()
Ewa
Super pomysł dla osób niezdecydowanych. Ciekawa jestem, jak taka forma sprawdza się w praktyce?
27.03.2020
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie