Indywidualne studia międzyobszarowe ISM

Indywidualne Studia Międzyobszarowe to niezwykła propozycja pozwalająca na indywidualny wybór obszarów wiedzy przez studenta.
Kandydat przyjęty na ISM może wybrać kierunek studiów spośród wszystkich prowadzonych przez uczelnię. Swój wybór uzupełnia o zajęcia z innych dziedzin. Może też ukończyć dwa kierunki dzięki zwiększonej puli ECTS. Studia mają charakter indywidualny, co oznacza, że student ISM samodzielnie układa swój plan studiów, decydując w jakich zajęciach będzie uczestniczył.
Przez cały okres studiów student ISM pozostaje pod opieką indywidualnego tutora (pracownika naukowego), którego zadaniem jest merytoryczna i administracyjna pomoc i konsultacja.
Perspektywy zawodowe po kierunku Indywidualne Studia Międzyobszarowe:
Absolwent ISM uzyskuje dyplom na wybranym przez siebie kierunku (lub kierunkach), a więc posiada te same kompetencje i uprawnienia, co inni absolwenci danego kierunku. Dodatkowo posiada kompetencje, wynikające z zajęć, w których uczestniczył na innych kierunkach, co zwiększa jego wartość w porównaniu z absolwentami jednego kierunku.

Charakter tych studiów sprawa, że absolwent jest dobrze przygotowany zarówno do samodzielnej pracy jak i działania w grupie, potrafi dobrze zarządzać swoim czasem i nauczony jest dokonywać rozsądnych wyborów.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy