Jakiego kierunku studiów szukasz?

Infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Studia na kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka kształcą i przygotowują studentów do pracy w firmach brokerskich lub jako dokumentalista – researcher w mediach (prasie, radiu, telewizji) i specjalistycznych działach dokumentacyjnych różnych firm i przedsiębiorstw, w serwisach internetowych, firmach zajmujących się prowadzeniem analiz, czasopismach branżowych, agencjach reklamowych.

Słuchacze tego kierunku będą przygotowani do podjęcia pracy urzędnika w urzędach państwowych i samorządowych wszystkich szczebli, archiwisty w archiwach państwowych, kościelnych, prywatnych i zakładowych oraz do pracy w instytucjach kultury, mogą również zarządzać kancelarią współczesną zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w urzędzie.

Wiedza i umiejętności zdobywane przez studenta w ramach kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka:

 • umiejętności obsługi elektronicznych systemów zarządzania dokumentacją (EZD) funkcjonujących w urzędach wojewódzkich i samorządowych
 • znajomość środowiska cyfrowego opartego na bazach danych i dokumencie cyfrowym współczesnych instytucji nauki i kultury (archiwa, biblioteki, muzea itp.)
 • znajomość prawa archiwalnego i postępowania administra­cyjnego oraz współczesnej biurowości
 • umiejętności gromadzenia, przecho­wy­wania, ewidencjonowania i udostępniania dokumentacji
 • zarządzanie dokumentacją tradycyjną (aktową i nieaktową)
 • umiejętności profesjonalnego wyszukiwania informacji w oparciu o zasoby sieci intranetowej, baz danych czy archiwów cyfrowych
 • umiejętności profesjonalnego wyszukiwania informacji w oparciu o zasoby archiwów tradycyjnych (akta, dokumenty, akty prawne, mikrofilmy)
 • umiejętności podstawowej konserwacji zbiorów archiwalnych oraz ich zabezpieczania przed uszkodzeniem

Dla kogo studia na kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

W których miastach można studiować kierunek infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu