Informatyka ekonomiczna i pedagogika (makrokierunek)

Kierunek informatyka ekonomiczna i pedagogika to kierunek zaliczany zarówno do dziedziny informatyki, ekonomii, jak i pedagogiki. Studia te kształcą w zakresie metod analiz zjawisk gospodarczych, matematycznych podstaw informatycznych, informatyki teoretycznej i pedagogiki.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: podstawy programowania, systemy operacyjne, bazy danych, teoretyczne podstawy wychowania, pojęcia i systemy pedagogiczne, historię myśli pedagogicznej.

Specjalności oferowane na kierunku studiów

  • informatyka ekonomiczna
  • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent makrokierunku informatyka ekonomiczna i pedagogika może ubiegać się o zatrudnienie w instytucjach na stanowiskach informatyka, kierownika, menedżera w dziedzinach gospodarowania kapitałem finansowym, rzeczowym przedsiębiorstwa, w komórkach handlu zagranicznego, w ośrodkach badawczo-naukowych, bankach, agencjach konsultingowych, doradztwie podatkowym, na giełdzie, w branży nieruchomości, w branży marketingowej, w służbach finansowo-księgowych firm, administracji państwowej, biurach, w ramach samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, w szkolnictwie.

Jakie uczelnie oferują kierunek Informatyka ekonomiczna i pedagogika (makrokierunek)

No results found.

W których miastach można studiować Informatyka ekonomiczna i pedagogika (makrokierunek)

No results found.

Komentarze (0)

No comments found