Inżynieria kosmiczna

Absolwent kierunku Inżynieria Kosmiczna jest inżynierem przygotowanym pod względem wiedzy i umiejętności zawodowych do pracy związanej z:

  • doborem, kształtowaniem właściwości i badaniem materiałów,
  • konstrukcją zaawansowanych maszyn i urządzeń,
  • projektowaniem i eksploatacją urządzeń sterujących oraz systemów automatyki i robotyki,

Absolwent kierunku jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym w zakresie wspomagania prac inżynierskich, oraz w zakresie wybranych zagadnień informatycznych. Ponadto absolwenci posiadają umiejętność pracy w zespole i komunikacji ze specjalistami innych dyscyplin (mechanika, inżynieria materiałowa, elektrotechnika, elektronika, informatyka, automatyka, mechatronika, fizyka, chemia, telekomunikacja).

Absolwenci Inżynierii Kosmicznej mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach i jednostkach naukowych, badawczo-rozwojowych i konsultingowych związanych z sektorem kosmicznym, a także w innych gałęziach przemysłu wymagających wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie studiów na kierunku Inżynieria Kosmiczna, jak przemysł maszynowy, przetwórczy, chemiczny, włókienniczy, energetyka, oraz w sektorze nowoczesnych technologii.

Mogą pracować na stanowiskach konstruktorów, technologów, automatyków, konsultantów, projektantów. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w interdyscyplinarnych zespołach krajowych i międzynarodowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Inżynieria kosmiczna

Total 3 items.

Politechnika Łódzka

90-924 Łódź, ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

W których miastach można studiować Inżynieria kosmiczna

Łódź

Łódź
Uczelnie: 24
Kierunki: 275

Olsztyn

Olsztyn
Uczelnie: 5
Kierunki: 85

Komentarze (0)

No comments found