Jakiego kierunku studiów szukasz?

Językoznawstwo i nauka o informacji

Językoznawstwo to - jak sama nazwa wskazuje - nauka o teorii języka. Badaczy zajmujących się tą dziedziną nauki nazywa się lingwistami.

Nauka o informacji to dziedzina wiedzy obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z działalnością informacyjną.

Językoznawstwo i nauka o informacji jest kierunkiem mieszanym, obejmującym zarówno przedmioty typowo humanistyczne (teoretyczno-językoznawcze), jak i bardziej ścisłe (informatyczno-matematyczne). W ramach specjalności poznaje się językoznawstwo stosowane, języki indoeuropejskie oraz nieindoeuropejskie.

Studenci uczą się metod i technik stosowanych w procesach informacyjnych. Kierunek przygotowuje do praktycznego wyszukiwania i tworzenia nowych źródeł informacji, udostępniania ich, a także do sporządzania informacji w innych językach lub ich tłumaczenia.

Dla kogo studia na kierunku językoznawstwo i nauka o informacji

Językoznawstwo to odpowiedni kierunek dla pasjonatów słowa pisanego i mediów. Powinny się nim zainteresować osoby z uzdolnieniami w kierunku przyswajania języków obcych (program językoznawstwa zazwyczaj oferuje naukę kilku języków).

Program kształcenia na kierunku językoznawstwo i nauka o informacji

Student językoznawstwa będzie miał możliwość zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:

 • wstęp do językoznawstwa
 • podstawy programowania
 • psycholingwistyka i akwizycja języka
 • językoznawstwo typologiczne i porównawcze
 • współczesne teorie lingwistyczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku językoznawstwo i nauka o informacji

Najwyżej punktowanym przedmiotem przy rekrutacji na kierunku językoznawstwo jest język obcy nowożytny. Kandydaci mogą też przedstawić wyniki egzaminu maturalnego z takich przedmiotów jak geografia, historia, język mniejszości narodowej, drugi język obcy nowożytny czy matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku językoznawstwo i nauka o informacji

Absolwenci językoznawstwa mogą znaleźć zatrudnienie w organizacjach międzynarodowych, ośrodkach języków obcych, biurach tłumaczeń, organizacjach państwowych i pozarządowych. Po ukończeniu kursu pedagogicznego mogą podjąć pracę na stanowisku nauczyciela.

Opinie o kierunku językoznawstwo i nauka o informacji

„Językoznawstwo przygotowało mnie do pracy w zawodzie tłumaczki. Dzięki wiedzy wyniesionej ze studiów, przyswajanie nowych języków oraz sprawna praca z nimi przychodzą mi dużo łatwiej” - przekonuje absolwentka kierunku.

Kierunki pokrewne do kierunku językoznawstwo i nauka o informacji

Jakie uczelnie oferują kierunek językoznawstwo i nauka o informacji

W których miastach można studiować kierunek językoznawstwo i nauka o informacji

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia filologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański