Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich

Magisterskie studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają 10 semestrów I obejmują 5000 godzin nauczania oraz 300 punktów ECTS (European Credit Transfer System).

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych oraz dyscyplin klinicznych, która to pozwala absolwentom na podejmowanie pracy w zawodzie dentysty. Szczególnie ważne jest zachowanie medycznego charakteru programu przy jednoczesnym ukierunkowywaniu go na zawodowe zagadnienia dentystyczne.

Nauczanie prowadzone jest przy użyciu techniki informacyjnej zarówno w odniesieniu do obiegu dokumentacji medycznej i logistyki pacjentów Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej UJ CM, jak i do zarządzania procedurami dydaktycznymi przeprowadzanymi przez Instytut Stomatologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego posiada wiedzę z zakresu nauk medycznych, oraz zaawansowaną wiedzę z zakresu nauk dentystycznych. Ma umiejętność: zapewnienia profesjonalnej opieki dentystycznej, planowania, wdrażania oraz szacowania opieki profilaktycznej oraz leczniczej w ramach promocji zdrowia oraz edukacji pro-zdrowotnej.

Może pracować w zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach dydaktyczno-badawczych oraz badawczo-rozwojowych, oraz wykonywać zawód lekarza dentysty po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Dla kogo studia na kierunku kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich
Jakie uczelnie oferują kierunek kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich
W których miastach można studiować kierunek kierunek lekarsko‐dentystyczny, pięcioletni program dla absolwentów szkół średnich
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy