Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauki o jakości

Nauki o jakości to kierunek skupiający się na analizowaniu, utrzymywaniu i certyfikowaniu jakości w różnych aspektach życia i gospodarki.

Studenci - zależnie od wybranej specjalności - uczą się zarządzania produktami, planowania i organizowania usług w zakresie żywienia, doboru metod analitycznych służących ocenie jakości produktów, projektowania działań w zakresie dietoprofilakyki i edukacji żywieniowej, prowadzenia poradnictwa dietetycznego, wykonywania usług rzeczoznawcze-kontrolnych, przygotowywania ekspertyz dotyczących jakości towarów, projektowania innowacyjnych produktów, obsługi programów komputerowych stosowanych w monitoringu środowiska, działania na rzecz inwestycji proekologicznych w zakresie zagospodarowania odpadów, analizowania cyklu życia towaru w aspekcie wytwarzanych odpadów i ścieków.

Realizowane są specjalności:

 • menedżer produktu
 • menedżer usług dietetycznych
 • menedżer systemów zarządzania
 • ochrona wód i gospodarka odpadami.

Dla kogo studia na kierunku nauki o jakości

Studia przewidziane są dla osób dokładnych, dociekliwych, posiadających zmysł analityczny.

Program kształcenia na kierunku nauki o jakości

Wybrane przedmioty ogólne:

 • zaawansowane zarządzanie jakością
 • biotechnologia w ochronie środowiska
 • wybrane metody analityczne

oraz specjalnościowe:

 • dietetyka
 • fizjologia żywienia człowieka
 • dietoprofilaktyka
 • dietetyka
 • dietetyka dzieci i młodzieży
 • metody i techniki doskonalenia jakości
 • wewnętrzny system kontroli
 • sterowanie jakością w laboratoriach
 • chemia morza
 • substancje i odpady niebezpieczne
 • gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 • ochrona środowiska regionu Morza Bałtyckiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauki o jakości

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia uwzględnia wynik maturalne z języka obcego oraz matematyki na poziomie podstawowym, a także języka obcego oraz do wyboru matematyki lub fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku nauki o jakości

Możliwości zatrudnienia przedstawiają się odmiennie zależnie od ukończonej specjalności.

Specjalność menedżer produktu przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Absolwenci kształcenia w zakresie usług dietetycznych mogą pracować przykładowo w:

 • placówkach zajmujących się projektowaniem diet, profilaktyką zdrowotną i edukacją żywieniową
 • korporacjach o profilu żywnościowo – żywieniowym (dietetycznym)
 • gabinetach poradnictwa żywieniowego i dietetycznego
 • zakładach żywienia zbiorowego
 • niepublicznych placówkach ochrony zdrowia
 • placówkach tj.: przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, domy opieki społecznej
 • instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia
 • organizacjach konsumenckich lub w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego (np. catering dietetyczny).

Menedżerów systemów zarządzania zatrudnią przedsiębiorstwa rzeczoznawczo-kontrolne, jednostki akredytujące i certyfikujące czy laboratoria pomiarowe i badawcze.

Ochrona wód i gospodarka odpadami przygotowuje do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • wyspecjalizowanych jednostkach analizujących rynek odpadów
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska
 • firmach doradczych
 • placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie zawodowym.

Opinie o kierunku nauki o jakości

W zalewie różnorodnych produktów i usług kryterium jakości stanowi kluczowy czynnik decydujący o wyborach konsumenckich. Szukamy produktów solidnych, zdrowych, wykonanych z nieszkodliwych materiałów, chcemy odżywiać się zdrowo. Kształcenie specjalistów w tym zakresie stanowi odpowiedź na wszechobecną bylejakość i konieczność zapewnienia standardów oferowanych towarów i usług.

Kierunki pokrewne do kierunku nauki o jakości

Jakie uczelnie oferują kierunek nauki o jakości

W których miastach można studiować kierunek nauki o jakości

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu