Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauki o jakości

Nauki o jakości to kierunek skupiający się na analizowaniu, utrzymywaniu i certyfikowaniu jakości w różnych aspektach życia i gospodarki.

Studenci - zależnie od wybranej specjalności - uczą się zarządzania produktami, planowania i organizowania usług w zakresie żywienia, doboru metod analitycznych służących ocenie jakości produktów, projektowania działań w zakresie dietoprofilakyki i edukacji żywieniowej, prowadzenia poradnictwa dietetycznego, wykonywania usług rzeczoznawcze-kontrolnych, przygotowywania ekspertyz dotyczących jakości towarów, projektowania innowacyjnych produktów, obsługi programów komputerowych stosowanych w monitoringu środowiska, działania na rzecz inwestycji proekologicznych w zakresie zagospodarowania odpadów, analizowania cyklu życia towaru w aspekcie wytwarzanych odpadów i ścieków.

Realizowane są specjalności:

 • menedżer produktu
 • menedżer usług dietetycznych
 • menedżer systemów zarządzania
 • ochrona wód i gospodarka odpadami.

Dla kogo studia na kierunku nauki o jakości

Studia przewidziane są dla osób dokładnych, dociekliwych, posiadających zmysł analityczny.

Program kształcenia na kierunku nauki o jakości

Wybrane przedmioty ogólne:

 • zaawansowane zarządzanie jakością
 • biotechnologia w ochronie środowiska
 • wybrane metody analityczne

oraz specjalnościowe:

 • dietetyka
 • fizjologia żywienia człowieka
 • dietoprofilaktyka
 • dietetyka
 • dietetyka dzieci i młodzieży
 • metody i techniki doskonalenia jakości
 • wewnętrzny system kontroli
 • sterowanie jakością w laboratoriach
 • chemia morza
 • substancje i odpady niebezpieczne
 • gospodarka komunalna i wodno-ściekowa
 • ochrona środowiska regionu Morza Bałtyckiego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauki o jakości

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia uwzględnia wynik maturalne z języka obcego oraz matematyki na poziomie podstawowym, a także języka obcego oraz do wyboru matematyki lub fizyki zdawanych na poziomie rozszerzonym.

Perspektywy pracy po kierunku nauki o jakości

Możliwości zatrudnienia przedstawiają się odmiennie zależnie od ukończonej specjalności.

Specjalność menedżer produktu przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Absolwenci kształcenia w zakresie usług dietetycznych mogą pracować przykładowo w:

 • placówkach zajmujących się projektowaniem diet, profilaktyką zdrowotną i edukacją żywieniową
 • korporacjach o profilu żywnościowo – żywieniowym (dietetycznym)
 • gabinetach poradnictwa żywieniowego i dietetycznego
 • zakładach żywienia zbiorowego
 • niepublicznych placówkach ochrony zdrowia
 • placówkach tj.: przychodnie, poradnie, hospicja, sanatoria, domy opieki społecznej
 • instytucjach zajmujących się promocją zdrowego stylu życia
 • organizacjach konsumenckich lub w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych przemysłu spożywczego (np. catering dietetyczny).

Menedżerów systemów zarządzania zatrudnią przedsiębiorstwa rzeczoznawczo-kontrolne, jednostki akredytujące i certyfikujące czy laboratoria pomiarowe i badawcze.

Ochrona wód i gospodarka odpadami przygotowuje do pracy w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych na stanowiskach związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadami
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej
 • wyspecjalizowanych jednostkach analizujących rynek odpadów
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska
 • firmach doradczych
 • placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie zawodowym.

Opinie o kierunku nauki o jakości

W zalewie różnorodnych produktów i usług kryterium jakości stanowi kluczowy czynnik decydujący o wyborach konsumenckich. Szukamy produktów solidnych, zdrowych, wykonanych z nieszkodliwych materiałów, chcemy odżywiać się zdrowo. Kształcenie specjalistów w tym zakresie stanowi odpowiedź na wszechobecną bylejakość i konieczność zapewnienia standardów oferowanych towarów i usług.

Kierunki pokrewne do kierunku nauki o jakości

Jakie uczelnie oferują kierunek nauki o jakości

W których miastach można studiować kierunek nauki o jakości

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne w Łodzi i województwie łódzkim
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia ekonomiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi