Jakiego kierunku studiów szukasz?

Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Język rosyjski jest jednym z sześciu języków kongresowych, językiem organizacji międzynarodowych, w tym ONZ i UNESCO. Włada nim kilkaset milionów ludzi.

Studia na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym zapewniają opanowanie języka rosyjskiego na poziomie C1+ oraz drugiego języka obcego na poziomie B2. Kształcą umiejętności tłumaczenia z języka rosyjskiego na polski i odwrotnie w zakresie komunikacji ekonomicznej, prawnej i sądowej, korespondencji oficjalnej i tekstów użytkowych.

Absolwenci zdobędą wiedzę o zjawisku dwujęzyczności w przekładzie, literaturze, akwizycji języka i lingwistyce porównawczej.

Student wybiera drugi język obcy: angielski lub niemiecki. Uczą się go w zwiększonym wymiarze godzin.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

Kandydatów na studia II stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

 • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem rosyjskim
 • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim dla absolwentów innych kierunków studiów.

Dla kogo studia na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Przykładowe przedmioty:

 • tłumaczenie przysięgłe,
 • tłumaczenie tekstów handlowych,
 • teoria przekładu,
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego,
 • literatura polska i rosyjska w relacjach przekładowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Absolwenci pracują jako:

 • pracownicy biur turystycznych,
 • pracownicy biur tłumaczeń,
 • pracownicy call- center,
 • urzędnicy i pracownicy w firmach przygranicznych,
 • pracownicy w mediach: w radiu i telewizji,
 • nauczyciele w szkołach językowych,
 • pracownicy biur pośrednictwa pracy,
 • pracownicy firm zatrudniających osoby rosyjskojęzyczne.

Opinie o kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Jakie uczelnie oferują kierunek przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

W których miastach można studiować kierunek przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Gdański