Rosjoznawstwo (makrokierunek)

Rosjoznawstwo daje możliwość zdobycia wiedzy na temat Rosji z zakresu kultury, historii, gospodarki, geografii, społeczeństwa, polityki, socjologii, gospodarki, prawodawstwa.

Studenci uczą się również języka rosyjskiego, drugiego języka słowiańskiego oraz języka zachodnioeuropejskiego. Część przedmiotów wykładana jest w języku rosyjskim, co daje możliwość biegłego porozumiewania się nim po ukończeniu studiów.

Rosjoznawstwo jest makrokierunkiem, gdyż powstało z połączenia filologii rosyjskiej, historii, filozofii, geografii, ekonomii, prawa, socjologii.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

  • biznesowo-gospodarcza
  • turystyczno-krajoznawcza
  • białoruska
  • rosyjska
  • litewska
  • komunikacja międzykulturowa
  • specjalność historyczna

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent makrokierunku Rosjoznawstwo jest przygotowany do pracy związanej z polsko-rosyjskimi relacjami gospodarczymi i kulturalnymi. Może działać w dziedzinie gospodarki, biznesu, kultury i turystyki. Przykładowe stanowiska pracy: przewodnik turystyczny, tłumacz, dziennikarz.

Uczelnie, na których możesz studiować wybrany kierunek

Komentarze (0)

Brak komentarzy