Jakiego kierunku studiów szukasz?

Stosunki transgraniczne

Ochrona granic, budowanie relacji z sąsiadami, lokalna współpraca między przygranicznymi społecznościami sąsiednich państw to zagadnienia, na których skupiają się studia na kierunku Stosunki transgraniczne.

Studenci poznają aspekty społeczne, polityczne, gospodarcze, a także uwarunkowania historyczne decydujące o relacjach przygranicznych.

Wiele zajęć realizowanych jest przy współpracy lokalnych urzędów i instytucji, jak choćby Policja, Straż Graniczna, urząd miasta, urząd wojewódzki, konsulaty Polski i Ukrainy czy organizacje społeczne i kulturalne.

Kierunek realizowany jest na poziomie drugiego stopnia.


Dla kogo studia na kierunku stosunki transgraniczne

Kierunek przewidziany jest dla osób, które posiadają przynajmniej dyplom studiów pierwszego stopnia.

Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie stosunkami społecznymi, problemami związanymi z życiem przygranicznym, relacjami transgranicznymi.

Program kształcenia na kierunku stosunki transgraniczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • stosunki i współpraca transgraniczna po 1945 roku
 • procesy globalizacji a przełamywanie granic
 • współpraca transgraniczna administracji publicznej
 • organizacje rządowe i pozarządowe w stosunkach transgranicznych
 • analiza sytuacji międzynarodowej
 • negocjacje i umowy transgraniczne
 • geopolityka w stosunkach transgranicznych
 • stosunki transgraniczne w teoriach stosunków międzynarodowych
 • europejska polityka sąsiedztwa
 • konflikty asymetryczne i wojny hybrydowe
 • cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne
 • tożsamości zbiorowe na pograniczu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku stosunki transgraniczne

Proces rekrutacji obejmuje konkurs dyplomów i dokumentów.

W przypadku absolwentów studiów humanistycznych kryterium dopuszczającym jest pozytywny wynik testu wiedzy.

Perspektywy pracy po kierunku stosunki transgraniczne

Absolwenci mogą pracować przykładowo w:

 • instytucjach ochrony granic RP oraz porządku publicznego w regionie przygranicznym
 • Straży Granicznej
 • Krajowej Administracji Skarbowej
 • Policji
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Miejskiej.

Opinie o kierunku stosunki transgraniczne

Studia są odpowiedzią na problemy związane z budowaniem relacji przygranicznych, zapewnieniem bezpieczeństwa transgranicznego.

Przygotowują specjalistów, którzy będą mierzyć się z wyzwaniami obszarów pogranicza.


Kierunki pokrewne do kierunku stosunki transgraniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek stosunki transgraniczne

W których miastach można studiować kierunek stosunki transgraniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu