Studia ekonomiczno-prawne

Studia na kierunku ekonomiczno - prawnym łączą zagadnienia gospodarcze i prawne. Są przeznaczone dla osób, które w przyszłości będą musiały radzić sobie z problemami z obszarów prawa i ekonomii.

Absolwent studiów ekonomiczno - prawnych jest wyposażony w wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w sektorze publicznym.

Przykładowe przedmioty nauczania realizowane na studiach ekonomiczno-prawnych:

 • ochrona własności intelektualnej,
 • podstawy prawniczego i ekonomicznego języka angielskiego,
 • wprowadzenie do teorii prawa,
 • ekonomia,
 • prawo prywatne,
 • zarządzanie,
 • rachunkowość,
 • prawo finansowe,
 • prawo administracyjne,
 • zastosowanie ekonomii w prawie,
 • postępowanie podatkowe,
 • polityka gospodarcza,
 • prawo konstytucyjne.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • sektor publiczny
 • sektor prywatny

Absolwent studiów ekonomiczno - prawnych może podjąć pracę w administracji samorządowej i rządowej,w sektorze usługowym przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych,w charakterze eksperta do spraw prawnych, podatkowych i finansowych w instytucjach aparatu skarbowego lub jako doradca podatkowy.

Może pracować jako biegły rewident, pośrednik finansowy, konsultant zamówień publicznych, rzeczoznawca zamówień publicznych, audytor wewnętrzny i zewnętrzny oraz kontroler finansowy.

Jakie uczelnie oferują kierunek Studia ekonomiczno-prawne

Total 1 item.

W których miastach można studiować Studia ekonomiczno-prawne

Szczecin

Uczelnie: 15
Kierunki: 200

Komentarze (0)

No comments found