Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology)

Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia - to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek o profilu praktycznym, stworzony w oparciu o wiedzę z zakresu ekonomii, finansów oraz nauk prawnych.

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach, instytucjach lub innych organizacjach w sektorze prywatnym oraz publicznym w ramach obszaru ochrony zdrowia.

Studiując na Telemedycynie i projektach w ochronie zdrowia masz możliwość:

 • uczęszczania na zajęcia w ramach programu studiów, który został opracowany przy udziale przedstawicieli praktyki gospodarczej z sektora ochrony zdrowia;
 • kształcenia się w zakresie obszaru nauk społecznych oraz nauk prawnych;
 • nauki języków oraz możliwość wyboru zajęć dodatkowych w języku angielskim, które pozwolą na osiągnięcie wysokich kompetencji językowych;
 • korzystania z nowoczesnej infrastruktury oraz oprogramowania wykorzystywanego w sektorze ochrony zdrowia, zapewniającego podobieństwo procesu dydaktycznego do warunków występujących w ramach późniejszej działalności zawodowej;
 • poznania procesów operacyjnych, zarządczych, finansowych oraz marketingowych charakterystycznych dla podmiotów z ochrony zdrowia;
 • zdobycia wiedzy o współczesnych trendach w działalności telemedycznej z uwzględnieniem ekonomiki i uwarunkowań prawnych;
 • bezpłatnego korzystania z programów Microsoft i IBM, np. Microsoft Office 365 (Word, Excel, Power Point, One Note), Windows 10, Windows 8.1, Project Professional, Access, SQL Server, SharePoint Server, Visual Studio, Visio, IBM SPSS;
 • korzystania z baz danych i światowych publikacji, stref studenta, ogólnodostępnych stacji komputerowych, bezpłatnego Wi-Fi oraz systemu E-student, w którym załatwisz niemal wszystkie studenckie sprawy.

Gdzie i jaka praca po Telemedycynie i projektach w ochronie zdrowia?

Zdobyta na studiach wiedza i kompetencje umożliwiają także założenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menadżerskich oraz pracę na innych stanowiskach w instytucjach ochrony zdrowia, również w tych działających częściowo na rynku wirtualnym. Przykładowe stanowiska pracy:

 • kierownik projektu,
 • audytor podmiotów ochrony zdrowia,
 • analityk rynku medycznego,
 • kierownik jednostki medycznej,
 • specjalista ds. wdrażania systemów telemedycznych,
 • koordynator ds. bezpieczeństwa danych,
 • kontroler finansowy w placówce medycznej.
Jakie uczelnie oferują kierunek Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology)
Total 1 item.

Uniwersytet Gdański

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
W których miastach można studiować Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia (Health care technology)

Gdańsk

Gdańsk
Uczelnie: 16
Kierunki: 213
Komentarze (0)
No comments found