Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym

Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym to specjalność na kierunku Zarządzanie. Powstała z myślą o kształceniu specjalistów dla sektora publicznego, pozarządowego i społecznego. Program kształcenia obejmuje nowoczesne metody zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym. Realizowane kursy w trakcie studiów pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności z każdego obszaru zarządzania.

Specjalność zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym charakteryzuje się całościowym ujęciem tematu. Zajęcia są prowadzone przez wykładowców akademickich specjalizujących się w zarządzaniu organizacjami publicznymi i organizacjami non-profit. Zajęcia są również prowadzone przez praktyków - ekspertów zarządzania publicznego i organizacji pozarządowych. Instytut współpracuje z organizacjami sektora publicznego (urzędami administracji publicznej i samorządowej).

Absolwenci kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym są przygotowani do uczestnictwa w działaniach rozwiązujących problemy współczesnej sfery publicznej Polski i Unii Europejskiej. Mogą oni być zatrudniani na licznych stanowiskach w modernizującej się administracji rządowej i samorządowej, w organizacjach świadczących usługi publiczne oraz w organizacjach obywatelskich (pozarządowych) w Polsce, a także na stanowiskach urzędniczych w strukturach unijnych i innych organizacji międzynarodowych.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
No results found.
W których miastach można studiować Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
No results found.
Komentarze (0)
No comments found