Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Studia na kierunku Zastosowanie fizyki i biologii w medycynie mają za zadanie wyposażyć w wiedzę z zakresu zastosowania fizyki w biologii i medycynie oraz przekazać kompetencje z zakresu podstaw nauk ścisłych, fizyki, matematyki, technologii informatycznych i chemii, biologii oraz nauk medycznych.

Studenci uzyskują wiedzę przydatną przy opracowywaniu metod detekcji różnych molekuł w organizmach żywych, przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób, projektowaniu nowych leków, terapii i metod diagnostycznych. Poznają zasady zastosowania metod fizyki w badaniach mózgu - pogranicze informatyki, biologii, neurokognitywistyki, sztucznej inteligencji, psychologii, medycyny, fizyki i matematyki.

Po studiach osoba, która ukończy ten kierunek będzie posiadała umiejętność interdyscyplinarnego łączenia metod i idei z różnych, wymienionych dziedzin oraz obsługi aparatury badawczej.

Proponowane specjalności:

 • fizyka molekularna
 • fizyka medyczna
 • neuroinformatyka
 • projektowanie molekularne i bioinformatyka.


Dla kogo studia na kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Od kandydatów na studia oczekuje się predyspozycji do nauki przedmiotów ścisłych, otwartości na nowoczesne rozwiązania technologiczne, a jednocześnie zamiłowania do nauki przedmiotów przyrodniczych, biologii, chemii, fizyki.

Trudne studia to wyzwanie dla osób zdyscyplinowanych, o zacięciu naukowym, systematycznych.

Program kształcenia na kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • fizyka
 • algebra z geometrią
 • podstawy chemii z elementami biochemii
 • wstęp do biofizyki
 • biologia komórki
 • analizy sygnałów
 • histologia
 • programowanie
 • pracownia sygnałów bioelektrycznych
 • obrazowanie medyczne
 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • termodynamika
 • neurobiologia.
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Rekrutacja obejmuje następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy
 • matematyka
 • przedmiot wybrany spośród:matematyka (na poziomie rozszerzonym), fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, chemia, biologia
Perspektywy pracy po kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie

Absolwent studiów na kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się badaniami biofizycznymi lub biomedycznymi. Osoba, która ukończy kierunek może znaleźć zatrudnienie w placówkach badawczych, badawczo-rozwojowych, kontrolnych i diagnostycznych oraz w przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, a także w instytucjach medycznych.

Opinie o kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zastosowanie fizyki i biologii w medycynie
Jakie uczelnie oferują kierunek zastosowanie fizyki i biologii w medycynie
W których miastach można studiować kierunek zastosowanie fizyki i biologii w medycynie
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy