Zielarstwo i terapie roślinne

Kierunek studiów Zielarstwo i terapie roślinne mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Realizowany program studiów zawiera elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych.

Program zajęć ma za zadanie przekazać wiedzę z zakresu: chemii i biochemii, botaniki farmaceutycznej i fizjologii roślin, genetyki, hodowli i biotechnologii roślin, ekologii i ochrony środowiska, gleboznawstwa i mikrobiologii. Ukierunkowany jest na wiedzę analityczną, technologiczną i techniczną a także praktyczną z zakresu produkcji i identyfikacji surowców zielarskich, uprawy roli oraz żywienia roślin przyprawowych i leczniczych, organizacji produkcji i obrotu produktami zielarskimi, jak również zastosowania tych surowców w profilaktyce, lecznictwie, kosmetyce i dietetyce.

Absolwent kierunku Zielarstwo i terapie roślinne dysponuje wiedzą technologiczną i techniczną z zakresu produkcji zielarskiej. Posiada wiedzę do samodzielnego prowadzenia produkcji zielarskiej oraz obrotu produktami zielarskimi (leczniczymi, przyprawowymi, kosmetycznymi, spożywczymi), podejmowania pracy w firmach zajmujących się skupem, przetwórstwem i przechowalnictwem ziół, doradztwem w produkcji zielarskiej.

Ma umiejętności identyfikacji i klasyfikacji surowców zielarskich, analizuje procesy biologiczne zachodzące w roślinach i surowcach zielarskich, interpretuje zjawiska i czynniki mające wpływ na produkcję zielarską i jej jakość, zdrowie człowieka, stan środowiska przyrodniczego i jego zasoby.

Potrafi korzystać z opracowań i zaleceń ochrony i nawożenia roślin, posiada wiedzę i ma podstawy z zakresu marketingu i rynku ogrodniczego. Jest także przygotowany do pracy w administracji, usługach i handlu w sektorze rolniczym.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zielarstwo i terapie roślinne

Total 2 items.

W których miastach można studiować Zielarstwo i terapie roślinne

Bydgoszcz

Uczelnie: 10
Kierunki: 161

Lublin

Uczelnie: 10
Kierunki: 247

Komentarze (0)

No comments found