Zielone technologie i monitoring

Dwujęzyczny kierunek studiów Zielone Technologie i Monitoring / Green Technologies and Monitoring mają realizować ideę zrównoważonego rozwoju, tworzyć produkty, które na każdym etapie istnienia będą przyjazne dla środowiska naturalnego.

Zielone technologie czy zielona chemia oznacza podejście do procesów chemicznych w taki sposób, by minimalizować ich oddziaływanie na środowisko. Produkt wytwarzany w myśl tych zasad na każdym etapie swojego istnienia: od produkcji, poprzez użytkowanie, aż po wycofanie z użycia – musi pozostać obojętnym wobec ekosystemów. Na koniec "wyrzucony na śmietnik" musi ulec biodegradacji.

Monitoring w nazwie kierunku studiów oznacza analitykę środowiska i procesów przemysłowych. Umiejętności z zakresu analityki pozwolą przyszłym inżynierom sprawdzić czy projektowane przez nich procesy i technologie są rzeczywiście "zielone".

Studia prowadzone będą w języku polskim i angielskim, w ramach identycznego programu kształcenia. Dzięki temu studenci będą mogli przejść cały program studiów w wybranym przez siebie języku, albo studiować częściowo po polsku, częściowo po angielsku.

Drugi lektorat studenci wybiorą spośród ośmiu języków krajów basenu Morza Bałtyckiego.

Absolwenci Zielonych Technologii i Monitoringu będą mogli zdobyć certyfikaty ISO, co pozwoli im wzmocnić wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wykładów i praktyki laboratoryjnej.

Jakie uczelnie oferują kierunek Zielone technologie i monitoring

W których miastach można studiować Zielone technologie i monitoring

Gdańsk

Uczelnie: 16
Kierunki: 211

Komentarze (0)

No comments found