Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie