Search for university

Which course? On which direction to choose? In which city to study?

You can sort the results by: types of studies, courses of study, the status of university, state, city.

School list

Showing 1-10 of 51 items.

Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

85-064 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30
+48 (52) 341 91 61, -62, -63, -65,

Jagiellonian University in Krakow

31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
+48 (12) 663 14 01, 663 14 08,

Cracow University of Economics

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
+48 (12) 293 56 28, 293 54 25,

University of Gdansk

80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,

Adam Mickiewicz University in Poznań

61-712 Poznań, ul. Wieniawskiego 1
+48 (61) 829 40 00,

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
+48 (89) 524 51 51, 523 38 35,

Pomeranian Medical University in Szczecin

70-204 Szczecin, ul. Rybacka 1
+48 (91) 480 07 00,

Medical University of Bialystok

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1
+48 (85) 85 748 54 73 (Rekrutacja UMB), 748 54 16 ,

University of Life Sciences in Lublin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
+48 (81) 445 66 22, 81 445 68 85,

Maria Curie-Skłodowska University

20-031 Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
+48 (81) 537 51 22,