Biologiczno-przyrodnicze

Do kategorii studiów biologicznych i przyrodniczych należy zaliczyć obszary nauki, które związane są z biologią, chemią, fizyką, geografią. Studia te są idealne dla osób, które fascynują się przyrodą i regułami funkcjonowania otaczającego nas świata. W przeważającej mierze zajęcia mają charakter praktyczny, gdzie studenci pracują w laboratoriach lub w terenie.

Studia biologiczno-przyrodnicze cechuje interdyscyplinarny charakter i przygotowanie do rozumienia oraz interpretowania zjawisk zachodzących na różnych poziomach organizacji biologicznej.

Absolwenci kierunków biologicznych i przyrodniczych bywają specjalistami w wąskich dziedzinach, ale potrafią łączyć wiedzę z wielu dyscyplin,przez co mogą liczyć na zdobycie praktycznego zawodu. Po ukończeniu studiów biologicznych i przyrodniczych można podjąć pracę w jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, szkolnictwie, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach zajmujących się restrukturyzacją i przestrzennym zagospodarowaniem obszarów wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego, czy redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych.


Katalog kierunków studiów

Wykaz uczelni

Wyświetlone 1-10 z 70 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,
90-924 Łódź , ul. Radwańska 29
+48 (42) 631 29 74, 42 631 20 92,