Pedagogiczne

Studia na kierunku pedagogika kształcą specjalistów, znających metody i procesy wychowawcze, posługujących się warsztatem diagnostycznym oraz metodycznym, posiadających praktyczne umiejętności komunikacyjne. Idealnym kandydatem na ten kierunek jest osoba cierpliwa, lubiąca pracę z ludźmi i dziećmi, potrafiąca przekazywać wiedzę. W przeważającej mierze studia pedagogiczne wybierają dziewczęta. Chłopcy stanowią niewielki procent studentów kierunków pedagogicznych. Absolwenci studiów pedagogicznych dysponują wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do zrozumienia społecznego i kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz pracy opiekuńczej.

W trakcie studiów pedagogicznych student dokonuje wyboru specjalizacji spośród wielu możliwych. Najpopularniejsze to: pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńcza i wychowawcza, pedagogika artystyczna, opieka dziecięca, pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii, edukacja kulturowa, edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, arteterapia i animacja kultury, gerontopedagogika, pedagogika pracy z bezpieczeństwem przemysłowym, pedagogika pracy z doradztwem zawodowym, pracownik służb społecznych i inne.

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie w: szkolnictwie, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, domach pomocy społecznej, izbach dziecka, sądach, zakładach poprawczych i karnych, służbie zdrowia, instytucjach profilaktyki społecznej, ośrodkach dla osób uzależnionych, schroniskach dla nieletnich, stowarzyszeniach edukacyjnych, działach szkoleniowych przedsiębiorstw.


Katalog kierunków studiów

Wykaz uczelni

Wyświetlone 1-10 z 132 rekordów.
80-309 Gdańsk , ul. Bażyńskiego 8
+48 (58) 523 25 31, 523 25 32,
00-927 Warszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
+48 (22) 552 40 41,