Prawno-administracyjne

Studia prawnicze uznawane są za trudne, elitarne, wymagające pracy i zaangażowania. Na liście najpopularniejszych kierunków prawo utrzymuje się niezmiennie od lat w ścisłej czołówce. Ukończenie studiów prawniczych daje szerokie możliwości znalezienia interesującej i dobrze płatnej pracy. Absolwenci prawa znajdują zatrudnienie jako: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, notariusze, komornicy, kuratorzy sądowi, eksperci w urzędach administracji rządowej i samorządowej, działach prawnych firm prywatnych i państwowych. Pracują w charakterze wysokiej klasy specjalistów w instytucjach europejskich, fundacjach, stowarzyszeniach, bankach, firmach ubezpieczeniowych i brokerskich oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza prawnicza.

Także administracja cieszy się dużym powodzeniem wśród kandydatów na studia, a po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej kierunek ten nabrał dużo większego prestiżu. Studia administracyjne kształcą specjalistów do pracy w urzędach publicznych, prywatnych, samorządowych, rządowych, firmach konsultingowych i doradczych, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowychoraz strukturach Unii Europejskiej.

Kończąc studia administracyjne absolwent powinien mieć doskonałe rozeznanie w technikach biurowych, umieć organizować i kierować zespołem pracowników, znać narzędzia komunikacyjne. Po ukończeniu studiów administracyjnych zatrudnienie można znaleźć wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność zastosowania przepisów i regulacji prawnych w praktyce.

Są to takie zawody, jak: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, specjalista analizy rynku pracy, referent administracyjno-biurowy, urzędnik państwowy, urzędnik samorządowy, pracownik administracji oświatowej.


Katalog kierunków studiów

Wykaz uczelni

Showing 1-10 of 112 items.