Wojskowe i morskie

Co powiesz na pracę jako policjant, strażak, zawodowy żołnierz, mechanik pokładowy, nawigator, pilot samolotu, kontroler ruchu lotniczego albo specjalista ds. bezpieczeństwa narodowego? Jeśli widzisz swoją przyszłość w podobnych obszarach zawodowych, z pewnością zainteresuje cię oferta kształcenia uczelni wojskowych oraz morskich.

Studia wojskowe i morskie uznawane są za prestiżowe, elitarne i od lat cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Może o tym świadczyć liczba kilkunastu osób ubiegających się o przyjęcie na jedno miejsce na większości kierunków oferowanych przez te uczelnie.

Wybierając szkołę oficerską, kandydat ma wybór między siłami lądowymi, powietrznymi oraz morskimi. Warto zauważyć, że na uczelniach oferujących studia mundurowe (wojskowe, morskie) można studiować również kierunki, po których nie otrzymuje się tytułu wojskowego. Są to tak zwane studia cywilne. Najczęściej oferują one swoim studentom kierunki techniczne bądź administracyjne.

Studia wojskowe to gwarancja atrakcyjnego wykształcenia. W zależności od wyboru uczelni oraz kierunku, absolwent studiów wojskowych może być zawodowym żołnierzem, mechanikiem pokładowym, nawigatorem, pilotem samolotu, specjalistą ds. bezpieczeństwa i obronności, kontrolerem ruchu lotniczego.

Po ukończeniu Wojskowej Akademii Technicznej studenci zyskują wykształcenie techniczne w takich kierunkach, jak: budownictwo, informatyka, elektronika, telekomunikacja, geodezja i kartografia, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka oraz chemia.

Akademia Morska w Szczecinie ma w swej ofercie takie kierunki, jak: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, nawigacja, towaroznawstwo, transport, zarządzanie i marketing.

W murach Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie na kierunku lotnictwo i kosmonautyka kształcą się przyszli piloci zawodowi, kontrolerzy ruchu lotniczego oraz inżynierowie awioniki.

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu oferuje zarządzanie, z podziałem na potrzeby korpusu wojsk lądowych, rozpoznania i walki elektronicznej, przeciwlotniczego i inżynierii wojskowej.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Administracji kandydaci mogą podjąć studia na kierunkach: bezpieczeństwo wewnętrzne oraz administracja.

Z kolei Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie kształci przyszłych strażaków w ramach kierunku inżynieria bezpieczeństwa, w specjalnościach: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego i inżynieria bezpieczeństwa cywilnego.

Studia wojskowe oznaczają dla absolwenta praktyczne korzyści. Podstawowa sprawa to pewność zatrudnienia z przyzwoitym wynagrodzeniem. Żołnierz w stopniu podporucznika, czyli każdy, kto skończy szkołę oficerską, otrzymuje pensję w wysokości blisko 4000 zł. Praca w wojsku oznacza możliwość awansu na wyższy stopień, a co za tym idzie atrakcyjniejszego uposażenia. Zaletą wyróżniającą służbę w wojsku od innej pracy jest możliwość przejścia na emeryturę po 15 latach z emeryturą wynoszącą 40% dotychczasowego uposażenia. Do tego dochodzą dodatki funkcyjne, diety, nagrody jubileuszowe i inne bonusy.

W świecie służb mundurowych odnajdą się osoby o cechach przywódczych, niekaralne, z dobrym zdrowiem, zaangażowanie, posiadające umiejętność podejmowania decyzji i poddania się rygorowi.


Katalog kierunków studiów

Wykaz uczelni

Showing 1-9 of 9 items.