Jakiego kierunku studiów szukasz?

Filologia angielska

Akademia Ignatianum w Krakowie

Filologia angielska to kierunek, który od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach kierunków najczęściej wybieranych przez maturzystów. Rynek pracy w coraz większym zakresie potrzebuje ludzi biegle mówiących po angielsku. Ten kierunek w Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK) możesz studiować na studiach I i II stopnia. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym (bezpłatnym).

Na studiach I stopnia istnieje możliwość wyboru ścieżki edukacyjnej:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Z kolei na studiach II stopnia oferowane są następujące możliwości:

 • Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowych
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim
 • Komunikacja w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim
- Studenci Filologii Angielskiej AIK mają niepowtarzalną okazję, by równolegle rozszerzać zakres kompetencji lingwistycznych w wybranych językach obcych, przy czym wiodącym pozostaje język angielski. Znajomość drugiego języka obcego jest pogłębiona zwłaszcza w zakresie komunikacji międzykulturowej w biznesie (studia I stopnia) oraz komunikacji w biznesie z językiem angielskim i językiem niemieckim/ lub komunikacji w biznesie z językiem angielskim i językiem hiszpańskim (studia II stopnia). Istnieje możliwość realizowania wybranych przedmiotów wraz z Loyola University Chicago. Ponadto w ramach wymiany międzynarodowej studenci mają do wyboru ponad 50 uniwersytetów z Unii Europejskiej, a także USA, Urugwaju, Libanu, Turcji i Ukrainy. Prężna działalność koła studenckiego, English Philology Society Ignatianum, wspiera kształcenie akademickie o niestandardowe, często innowacyjne, metody i techniki wzbogacania wiedzy – mówi dr Sylwia Wojciechowska z Instytutu Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie.

Perspektywy zawodowe po anglistyce

Z powodu napływu zewnętrznego kapitału, szybkiego rozwoju zagranicznych korporacji w Polsce, absolwenci szybko znajdują zatrudnienie, a dzięki studiom mają możliwość posługiwania się tzw. dojrzałą angielszczyzną, której znajomość już od lat jest jednym z wymogów wielu pracodawców. Poprzez różnorodność ścieżek edukacyjnych w obrębie tego kierunku mają możliwość wyboru ścieżki zawodowej związanej z bardziej klasycznym pojmowaniem tego kierunku, a więc nauczeniem angielskiego lub bardziej nowoczesnym nastawionym na pracę w szeroko pojętnym biznesie.

Filologia angielska w AIK z punktu widzenia studenta

- Znaczna większość zajęć jest prowadzona w języku angielskim zarówno wykłady, jak i również ćwiczenia czy konwersatoria. Dzięki temu biorąc udział w zajęciach kontakt z językiem jest obecny praktycznie cały czas. Ponadto przez cztery pierwsze semestry prowadzony jest blok przedmiotów o nazwie PNJA (Praktyczna Nauka Języka Angielskiego), który, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu udoskonaleniu umiejętności mówienia i słuchania, pisania i czytania oraz posługiwania się gramatyką angielską. Zajęcia te są prowadzone w małych grupach, co pozwala na indywidualne podejście do studenta i daje szanse na podniesienie swojego poziomu – ocenia Alicja z II roku studiów I stopnia filologii angielskiej w AIK.

Z kolei Wiktoria, studentka I roku studiów magisterskiej zwraca uwagę na szanse samorozwoju jakie oferuje studiowanie filologii angielskiej:

- Wykwalifikowani i pełni pasji wykładowcy inspirują do wykazywania z siebie wszystkiego, co najlepsze. Wielu z nich jest też native speakerami z takich krajów, jak Wielka Brytania, USA, Australia czy Irlandia. Na tym kierunku możesz zarówno poszerzyć swoją wiedzę na temat pewnych aspektów języka angielskiego, jak i rozwinąć się jako osoba. Jest to możliwe m.in. dzięki możliwości wstąpienia do prężnie działającego Stowarzyszenia Filologii Angielskiej, gdzie można aktywnie uczestniczyć w wielu inspirujących wydarzeniach, ale także nawiązać nowe znajomości z osobami z różnych lat studiów filologii angielskiej.

Rolę wyjazdów zagranicznych jakie oferuje uczelnia ocenia Joanna, studentka II roku studiów I stopnia:

- Akademia Ignatianum umożliwia studenckie wymiany międzynarodowe w ramach programu Erasmus+. Jest to niezapomniane doświadczenie, podczas którego mamy możliwość wykorzystania swojego języka w praktyce i zawarcia nowych, ciekawych znajomości.

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Więcej informacji na temat filologii angielskiej w AIK znaleźć można pod adresem: https://ignatianum.edu.pl/sylwetka-absolwenta-filologia-angielska.

Zapraszamy do zapoznania się także z warunkami rekrutacji dostępnymi pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji.

Rejestracja Kandydatów rozpoczyna się już 14 czerwca. Serdecznie zapraszamy!


 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu