Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawstwo, dlaczego warto?

Jeżeli interesuje Cię kulturowa różnorodność otaczającego nas świata, jeżeli chcesz tę różnorodność poznać i zrozumieć, studia z Kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia dla Ciebie!

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) dla osób zainteresowanych zdobywaniem wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności.

Kulturoznawstwo pozwala poznać i zrozumieć zarówno przeszłość, jak i współczesność otaczającego nas świata. Programy studiów mają budowę modułową, ich trzon stanowią przedmioty kierunkowe, których dopełnieniem i uzupełnieniem są przedmioty w ramach tzw. ścieżek kształcenia. Każdy student może wybrać ścieżkę kształcenia, która interesuje go najbardziej.

Na studiach I stopnia decyzji o wyborze ścieżki nie trzeba podejmować od razu, ponieważ program studiów jest tak skonstruowany, by studenci mieli czas na zastanowienie się, jakimi zagadnieniami chcieliby zająć się szerzej i bardziej szczegółowo. Proponowane ścieżki (które rozpoczynają się od 4 semestru) to:

 • Cyberkultura i media
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
 • Sztuki wizualne

Kulturoznawstwo to studia, które otwierają szerokie perspektywy zawodowe!

Cyberkultura i media

W ostatnim czasie coraz mocniejsze więzy łączą naszą codzienność ze światem wirtualnym, a człowiek jako twórca kultury staje się również twórcą kultury w sieci. Ugruntowana wiedza o kulturze to źródło inspiracji dla nowoczesnych mediów komunikacyjnych, przemysłów kreatywnych i cyfrowych reprezentacji otwartej na przyszłość teraźniejszości.

Ścieżka Cyberkultura i media pozwala połączyć wiedzę o nowoczesnych technologiach z szerokim, humanistycznym spojrzeniem na świat. W jej zakresie mieszczą się nowe formy partycypacji w kulturze i sposoby komunikacji medialnej. Wirtualne światy, gry cyfrowe, media społecznościowe, społeczności fanowskie platformy crowdsourcingowe, to tylko niewielka część oferty kierowanej do uczestnika cyberkultury.

Absolwent Kulturoznawstwa realizujący ścieżkę kształcenia Cyberkultura i media może podjąć pracę w przemysłach kreatywnych, instytucjach kultury i jednostkach mających swoją reprezentację w cyfrowym świecie np.: w mediach internetowych: wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, dziale promocji firm, jako konsultant przy tworzeniu scenariuszy gier cyfrowych i projektowaniu aplikacji, w zespołach prowadzących internetowe badania, w projektach związanych z badaniem Internetu, sieci społecznościowych itp.

Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Dziedzictwo kulturowe łączy przeszłość i teraźniejszość. Nie jest to wyłącznie pokryta patyną czasu scheda po naszych przodkach, ale żywa materia silnie oddziałująca na wszystkie aspekty naszej codzienności. Wpływ dziedzictwa na życie społeczne, artystyczne, gospodarcze, na relacje międzyludzkie oraz międzykulturowe, a nawet na związki pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym trzeba wciąż na nowo odczytywać i wciąż na nowo poddawać krytycznej refleksji. Ścieżka Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja przygotowuje do tego, by absolwenci tę wieloaspektowość i współczesny potencjał dziedzictwa potrafili wykorzystać w swojej działalności zawodowej, poznając dziedzictwo materialne i niematerialne Polski, Europy i świata, dziedzictwo w cyberprzestrzeni, szlaki kulturowe, politykę kulturalną w Unii Europejskiej oraz różne aspekty promocji, ochrony i rewitalizacji dziedzictwa oraz funkcjonowania instytucji kultury, ich finansowania oraz zarządzania nimi.

Perspektywy zawodowe, jakie otwierają się przed absolwentami, którzy wybierają ścieżkę Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja to praca w: instytucjach kultury i instytucjach medialnych: teatrach, muzeach, stacjach radiowych i telewizyjnych, instytucjach związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, agencjach reklamy i PR, przedsiębiorstwach IT oraz szeroko rozumianym sektorze przemysłów kreatywnych.

Sztuki wizualne

W ramach ścieżki Sztuki wizualne studenci mają możliwość skoncentrować swoją uwagę na zagadnieniach kultury artystycznej, poznając historię sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej oraz poszerzając wiedzę o filmie, fotografii, rzemiośle artystycznym i formach przemysłowych. Ścieżka Sztuki wizualne umożliwia zrozumienie funkcji sztuki oraz teorii i praktyki widowisk, a także ich antropologicznych uwarunkowań, pozwala ponadto zdobyć podstawy wiedzy warsztatowej, a także zrozumieć, jak funkcjonują instytucje artystyczne. Znajomość teorii i funkcjonowania sztuk wizualnych jest ściśle powiązana z zagadnieniami z zakresu wiedzy o kulturze, dzięki czemu bardziej precyzyjne staje wskazywanie kontekstów powstania dzieł artystycznych, określanie ich genezy i formułowanie ocen zjawisk artystycznych.

Absolwenci, którzy wybrali ścieżkę Sztuki wizualne, mogą podjąć pracę jako specjaliści z zakresu sztuk plastycznych, animatorzy widowisk artystycznych, animatorzy teatralni, mogą też kreować i koordynować działania plastyczne, teatralne, filmowe w muzeach i galeriach sztuki, domach i ośrodkach kultury, a także innych instytucjach sztuki i kultury lub w firmach i placówkach zajmujących się animacją artystyczną, wystawiennictwem bądź promocją kultury, mają także kompetencje, by pracować w działach kreatywnych firm niezwiązanych bezpośrednio z życiem artystycznym i kulturalnym.


Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Więcej informacji na temat kulturoznawstwa w AIK znaleźć można pod adresem: https://ignatianum.edu.pl/sylwetka-absolwenta-kulturoznawstwo.

Zapraszamy do zapoznania się także z warunkami rekrutacji dostępnymi pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji.

Rejestracja Kandydatów rozpoczyna się już 14 czerwca.

Serdecznie zapraszamy!

 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Politechnika Lubelska
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu