Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kulturoznawstwo

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kulturoznawstwo, dlaczego warto?

Jeżeli interesuje Cię kulturowa różnorodność otaczającego nas świata, jeżeli chcesz tę różnorodność poznać i zrozumieć, studia z Kulturoznawstwa w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia dla Ciebie!

Kulturoznawstwo w Akademii Ignatianum w Krakowie to studia I stopnia (licencjackie) oraz II stopnia (magisterskie) dla osób zainteresowanych zdobywaniem wszechstronnej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności.

Kulturoznawstwo pozwala poznać i zrozumieć zarówno przeszłość, jak i współczesność otaczającego nas świata. Programy studiów mają budowę modułową, ich trzon stanowią przedmioty kierunkowe, których dopełnieniem i uzupełnieniem są przedmioty w ramach tzw. ścieżek kształcenia. Każdy student może wybrać ścieżkę kształcenia, która interesuje go najbardziej.

Na studiach I stopnia decyzji o wyborze ścieżki nie trzeba podejmować od razu, ponieważ program studiów jest tak skonstruowany, by studenci mieli czas na zastanowienie się, jakimi zagadnieniami chcieliby zająć się szerzej i bardziej szczegółowo. Proponowane ścieżki (które rozpoczynają się od 4 semestru) to:

 • Cyberkultura i media
 • Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja
 • Sztuki wizualne

Kulturoznawstwo to studia, które otwierają szerokie perspektywy zawodowe!

Cyberkultura i media

W ostatnim czasie coraz mocniejsze więzy łączą naszą codzienność ze światem wirtualnym, a człowiek jako twórca kultury staje się również twórcą kultury w sieci. Ugruntowana wiedza o kulturze to źródło inspiracji dla nowoczesnych mediów komunikacyjnych, przemysłów kreatywnych i cyfrowych reprezentacji otwartej na przyszłość teraźniejszości.

Ścieżka Cyberkultura i media pozwala połączyć wiedzę o nowoczesnych technologiach z szerokim, humanistycznym spojrzeniem na świat. W jej zakresie mieszczą się nowe formy partycypacji w kulturze i sposoby komunikacji medialnej. Wirtualne światy, gry cyfrowe, media społecznościowe, społeczności fanowskie platformy crowdsourcingowe, to tylko niewielka część oferty kierowanej do uczestnika cyberkultury.

Absolwent Kulturoznawstwa realizujący ścieżkę kształcenia Cyberkultura i media może podjąć pracę w przemysłach kreatywnych, instytucjach kultury i jednostkach mających swoją reprezentację w cyfrowym świecie np.: w mediach internetowych: wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, dziale promocji firm, jako konsultant przy tworzeniu scenariuszy gier cyfrowych i projektowaniu aplikacji, w zespołach prowadzących internetowe badania, w projektach związanych z badaniem Internetu, sieci społecznościowych itp.

Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja

Dziedzictwo kulturowe łączy przeszłość i teraźniejszość. Nie jest to wyłącznie pokryta patyną czasu scheda po naszych przodkach, ale żywa materia silnie oddziałująca na wszystkie aspekty naszej codzienności. Wpływ dziedzictwa na życie społeczne, artystyczne, gospodarcze, na relacje międzyludzkie oraz międzykulturowe, a nawet na związki pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym trzeba wciąż na nowo odczytywać i wciąż na nowo poddawać krytycznej refleksji. Ścieżka Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja przygotowuje do tego, by absolwenci tę wieloaspektowość i współczesny potencjał dziedzictwa potrafili wykorzystać w swojej działalności zawodowej, poznając dziedzictwo materialne i niematerialne Polski, Europy i świata, dziedzictwo w cyberprzestrzeni, szlaki kulturowe, politykę kulturalną w Unii Europejskiej oraz różne aspekty promocji, ochrony i rewitalizacji dziedzictwa oraz funkcjonowania instytucji kultury, ich finansowania oraz zarządzania nimi.

Perspektywy zawodowe, jakie otwierają się przed absolwentami, którzy wybierają ścieżkę Dziedzictwo kulturowe: zarządzanie i promocja to praca w: instytucjach kultury i instytucjach medialnych: teatrach, muzeach, stacjach radiowych i telewizyjnych, instytucjach związanych z ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego, agencjach reklamy i PR, przedsiębiorstwach IT oraz szeroko rozumianym sektorze przemysłów kreatywnych.

Sztuki wizualne

W ramach ścieżki Sztuki wizualne studenci mają możliwość skoncentrować swoją uwagę na zagadnieniach kultury artystycznej, poznając historię sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej oraz poszerzając wiedzę o filmie, fotografii, rzemiośle artystycznym i formach przemysłowych. Ścieżka Sztuki wizualne umożliwia zrozumienie funkcji sztuki oraz teorii i praktyki widowisk, a także ich antropologicznych uwarunkowań, pozwala ponadto zdobyć podstawy wiedzy warsztatowej, a także zrozumieć, jak funkcjonują instytucje artystyczne. Znajomość teorii i funkcjonowania sztuk wizualnych jest ściśle powiązana z zagadnieniami z zakresu wiedzy o kulturze, dzięki czemu bardziej precyzyjne staje wskazywanie kontekstów powstania dzieł artystycznych, określanie ich genezy i formułowanie ocen zjawisk artystycznych.

Absolwenci, którzy wybrali ścieżkę Sztuki wizualne, mogą podjąć pracę jako specjaliści z zakresu sztuk plastycznych, animatorzy widowisk artystycznych, animatorzy teatralni, mogą też kreować i koordynować działania plastyczne, teatralne, filmowe w muzeach i galeriach sztuki, domach i ośrodkach kultury, a także innych instytucjach sztuki i kultury lub w firmach i placówkach zajmujących się animacją artystyczną, wystawiennictwem bądź promocją kultury, mają także kompetencje, by pracować w działach kreatywnych firm niezwiązanych bezpośrednio z życiem artystycznym i kulturalnym.


Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Więcej informacji na temat kulturoznawstwa w AIK znaleźć można pod adresem: https://ignatianum.edu.pl/sylwetka-absolwenta-kulturoznawstwo.

Zapraszamy do zapoznania się także z warunkami rekrutacji dostępnymi pod adresem: https://www.ignatianum.edu.pl/warunki-rekrutacji.

Rejestracja Kandydatów rozpoczyna się już 14 czerwca.

Serdecznie zapraszamy!

 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu