Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

uczelnia niepubliczna, 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 213-215, (+61) 832 11 79, rekrutacja@ansm.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

Zostań studentem ANS im. Księcia Mieszka I

Każdy kto ukończył szkołę średnią i posiada świadectwo dojrzałości i uzyskał wyniki na poziomie minimum 30% może zostać studentem Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu. Liczba punktów zdobyta na maturze z danego przedmiotu nie jest brana pod uwagę podczas rekrutacji w ANSM. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzimy nabór na kierunki studiów pierwszego stopnia (licencjackie), drugiego stopnia (magisterskie), jednolite magisterskie oraz podyplomowe w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Nie jesteś z Poznania? Nasze wydziały znajdziesz w Nowym Tomyślu, Wągrowcu i Warszawie!

Zaczynasz studia? - przygotuj dokumenty:

 • świadectwo dojrzałości - oryginał (do wglądu) oraz kserokopia
 • dowód osobisty do wglądu (lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata na studia)
 • wypełniona ankieta osobowa (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji
 • wypełniona ankieta osobowa dla studentów zagranicznych (formularz dostępny jest również na miejscu w Dziale Rekrutacji)
 • oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • płyta cd ze zdjęciem +1 zdjęcie tradycyjne, zgodne z wymogami jak przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dwie koperty zaadresowane zwrotnie
 • biała papierowa teczka zamykana na gumkę
 • dokument potwierdzający dane osobowe w przypadku zmiany nazwiska
 • Umowa o naukę - prosimy o wydruk umowy w dwóch egzemplarzach (jeśli kandydat pojawi się osobiście w Dziale Rekrutacji, nie musi drukować umowy)
 • Warunkiem przyjęcia kandydata na kierunek wychowanie fizyczne studia pierwszego stopnia jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego, rozmowa kwalifikacyjne oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach wychowania fizycznego w toku nauki w szkole średniej wyrażone oceną z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Uwaga: wzory dokumentów do pobrania ze strony internetowej Uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie