Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
(+22) 589 36 00
rekrutacja@aps.edu.pl
www.aps.edu.pl
8.71
0.00%
318
głosów

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiejjest państwową uczelnią o blisko 100-letniej tradycji.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej zgodnie z przesłaniem patronki Uczelni „nie ma kaleki - jest człowiek” przygotowuje pedagogów specjalnych i nauczycieli pracujących na rzecz osób z różnorodnymi rodzajami niepełnosprawności w duchu poszanowania ich ludzkich i obywatelskich praw, zrozumienia i akceptacji dla odmienności, traktowania niepełnosprawności jako niezbywalnego elementu ludzkiej kondycji oraz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczeństwa na zasadzie równoprawnych obywateli. W podobnym duchu tolerancji i sprzeciwu wobec wszelkich form dyskryminacji kształceni są i będą wszyscy inni studenci naszej Uczelni, przygotowujący się do zawodów określanych mianem zawodów zaufania społecznego. Intencją APS jest wykształcenie światłych i twórczych profesjonalistów, dbających zarówno o rozwijanie własnej osobowości, zamiłowań naukowych i zawodowych umiejętności praktycznych, jak i troszczących się o wszechstronny rozwój osób i środowisk na rzecz których będą pracować.

Jako ośrodek akademicki Uczelnia ma ambicje wzbogacania swego potencjału badawczego i dydaktycznego, rozwijając nurt badań podstawowych i aplikacyjnych oraz doskonaląc warsztat dydaktyczny.

Uczelnia pełni również służebną rolę wobec środowiska lokalnego, poszerzając systematycznie wachlarz usług edukacyjnych i terapeutycznych, oferowanych zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i studentów – wolontariuszy.

W perspektywie, Uczelnia aspiruje do roli wiodącego krajowego i europejskiego centrum wymiany myśli i idei w zakresie nowoczesnej pedagogiki, pedagogiki specjalnej oraz nauk społecznych, zorientowanych na profesjonalne wspieranie ludzi z różnego rodzaju trudnościami, wynikającymi ze stanu zdrowia i sytuacji społecznej.

Przygotowujemy kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu. Szacunek dla tradycji pedagogicznych łączy z potrzebą kształtowania postaw proinnowacyjnych szczególnie w tych dziedzinach, w jakich będą w przyszłości pracować absolwenci. Skuteczność w tej pracy zapewniają wysoko kwalifikowani pracownicy naukowi, coraz lepsze warunki studiowania w postaci nowych budynków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt pomieszczeń dydaktycznych, a także atrakcyjne plany i programy kształcenia, zorientowane na indywidualne potrzeby i zainteresowania studentów.

Studenci APS mają możliwość realizowania części studiów w uczelniach zagranicznych korzystając ze stypendiów programu Erasmus. W ramach tego programu współpracujemy z uniwersytetami Norwegii, Szwecji, Niemiec, Belgii, Anglii, Portugalii, Włoch, Turcji, Węgier. W naszych murach gościmy także studentów obcokrajowców oraz zagranicznych profesorów. Prowadzimy również szeroki program interdyscyplinarnych badań w obszarach pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, realizowany w tym we współpracy z zagranicą, w który wpisuje się także działalność licznych studenckich kół naukowych. Pozadydaktyczna aktywność studentów znajduje swój wyraz w działalności studenckiego wolontariatu, Akademickiego Związku Sportowego jak również bogatej oferty programowej Samorządu Studenckiego, będącego realnym współgospodarzem Uczelni.

APS jest Uczelnią przyjazną dla studentów niepełnosprawnych, którzy znajdą tu dogodne warunki dla studiowania, pomoc ze strony Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz ułatwienia w poruszaniu się i orientacji przestrzennej (windy, podjazdy, oznakowania w języku Braille’a, przewodnicy).

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

02 - 353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, tel. 22 589 36 00

e-mail: rekrutacja@aps.edu.pl, www.aps.edu.pl
Artykuły dotyczące uczelni

​NOWOŚĆ w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
​NOWOŚĆ w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Gr...
Od października 2017 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej otwieramy nowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Psych...
Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specja...
Trwa rekrutacja na studia 2016/2017 w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Sprawdź poniżej, na jakie kierunki możesz jeszcze złożyć dokumenty, ...
94 urodziny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
94 urodziny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. ...
13 maja Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej obchodzi swoje święto, czyli 94 urodziny. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na uroc...
Dzień Otwarty w APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie
Dzień Otwarty w APS im. M. Grzegorzewskiej w Warsz...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty APS, który odbędzie się 9 kwietnia 2016 roku, rozpoczęcie g...
Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specja...
Ruszyła rekrutacja wrześniowa w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Sprawdź ofertę dostępnych kierunków oraz harmono...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej - pedagogika specjalna
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewsk...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest najstarszą uczelnią o profilu pedagogicznym w Polsce. Sztandarowym kierunkiem studiów Ak...
Nowa specjalność w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Nowa specjalność w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oferuje od nowego roku akademickiego nową ciekawą specjalność Pedagogika kultury ...
Dzień Otwarty w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Dzień Otwarty w Akademii Pedagogiki Specjalnej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty 5 kwietnia br. To okazja do poznania oferty ksz...
​Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - praca socjalna.
​Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorz...
​Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (APS) oferuje studia na kierunku praca socjalna.
Seminarium "Korupcja, Etyka, Postęp" w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Seminarium "Korupcja, Etyka, Postęp" w Akademii Pe...
12 grudnia br. w gmachu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, odbyło się seminarium naukowe "Korupcja, Etyka, Postęp", po...
Nie radzisz sobie z dzieckiem? Akademia Pedagogiki Specjalnej zaprasza na kurs dla rodziców i wychowawców
Nie radzisz sobie z dzieckiem? Akademia Pedagogiki...
Każdy rodzic zmaga się z problemami podczas wychowywania dziecka. Akademia Pedagogiki Specjalnej uczy rodziców i opiekunów, jak radzić sobie z trudnoś...

Lokalizacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy