Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa
(+) 261 813 137
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
8.60
0.04%
396
głosów

Warszawska Akademia Sztuki Wojennej to uczelnia z bogatą ofertą kształcenia i wieloletnią tradycją. Wywodzi się bowiem bezpośrednio z Wyższej Szkoły Wojennej, która działała w latach 1919-1946. Celem kształcenia jest przygotowanie wykwalifikowanych i profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji wojskowych, a także cywilnych, które są związane z obronnością państwa. Wysoki poziom kształcenia, doskonale przygotowane programy nauczania, a także wiele możliwości rozwoju zawodowego sprawiają, że uczelnia cieszy się dużą popularnością wśród studentów, a także w branży edukacyjnej.

W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce i jedno z najnowocześniejszych w Europie Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Studenci Akademii Sztuki Wojennej mają do dyspozycji doskonale przygotowane zaplecze dydaktyczne, w którego skład wchodzą sale wykładowe i konferencyjne, świetnie wyposażone laboratoria, a także biblioteka z bardzo bogatymi zbiorami. Do dyspozycji studentów jest około tysiąca miejsc hotelowo-internatowych w kampusie, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz rozbudowana infrastruktura, zapewniająca komfort codziennego życia. Studenci Akademii Sztuki Wojennej mogą kształcić się nie tylko na macierzystej jednostce akademickiej. Uczelnia realizuje międzynarodowy program wymiany studentów Erasmus+, dzięki czemu można część nauki kontynuować spędzić na zagranicznych uczelniach.

Działalność naukowa prowadzona w Akademii Sztuki Wojennej obejmuje działalność statutową, prowadzoną przez podstawowe jednostki organizacyjne, którymi są Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Wojskowy oraz Instytut Prawa.

Uczelnia prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie), podyplomowe i doktoranckie dla osób cywilnych.KSZTAŁCIMY W OBSZARACH BEZPIECZEŃSTWA, OBRONNOŚCI i PRAWA

 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata.
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata.
 • Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra i trwają 4 lata.
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadają­cych tytuł zawodowy i trwają 1 rok.


PRZYDATNE LINKI

Dla kandydata:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Rekrutacja:
https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

Studia podyplomowe:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podypl...

YouTube:
https://www.youtube.com/user/AkademiaON

Facebook:
https://www.facebook.com/AkademiaSzWoj

Lokalizacja

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu