Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/lj_bDmi7FixRrvi3rAxmaJj7MhVb2_CF.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/FYjhjTzajUkfaRvhg54-_CBq3heQk23Q.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/uZ0-WjN4LUNHZ7PT8RbXImzEIMEhq0Vu.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/vmmO6zqkBWuAF-Rh5f14IoBakQTewsl_.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/UCWy0WXlyOHAYovaELEEhUmYkoLY689T.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/mIgt8PsKj8B8OE04DEXE1twxKF2q8Uft.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/WeG1oyhlJuazKtZrD_JGTOkZpjzok7jl.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/usZ2eUjx-AnHtOPMJYNJyzuu1zWsSzNY.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4ecx646RZdOMfoDCNqBv7cAgOd-QmZ1G.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/TmOAb5mR8TARHwR_9jf0yxRqDHgWR8wf.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/VR5HKwrzXBdY1p0SkY7BSw4b4S16aC1W.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/lJt5aH-QYWNrw1nnYrrYdC1VzJ8ifEZe.png?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
al. gen. A. Chruściela "Montera" 103, 00-910 Warszawa
(+) 261 813 137, 513 382 871, 261 814 438
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl
www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
8.16
-0.23%
430
głosów

Akademia Sztuki Wojennej powstała na podstawie ustawy z dnia 1 października 2016 r. Uczelnia jest następczynią dokonań swoich poprzedniczek i jednocześnie kontynuatorką tradycji Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej (1820–1831) i Wyższej Szkoły Wojennej (1919–1946).

Akademia jest najwyższej rangi uczelnią wojskową. W jej murach kształcą się również studenci cywilni. Do ich grona i Ty możesz dołączyć.

Zachowując dziedzictwo pokoleń, Akademia Sztuki Wojennej wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej. Tym samym odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Akademia przyczynia się do rozwoju i utrwalenia bezpieczeństwa militarnego Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlanckiego przez badania naukowe, działalność ekspercką w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o zarządzaniu i jakości, a także kształcenie wojskowych i cywilnych elit na potrzeby systemu bezpieczeństwa narodowego.

Zadania te Akademia realizuje, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak: dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.


Kształcimy w obszarach Bezpieczeństwa, Zarządzania, Dowodzenia, Obronności i Prawa

Akademia realizuje kształcenie na cywilnych studiach pierwszego, drugiego stopnia (w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: nauk o bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości, nauk o polityce i administracji), studiach jednolitych (nauk prawnych), studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych.

 • Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i trwają 3 lata (6 semestrów)
 • Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata i trwają 2 lata (4 semestry)
 • Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat (10 semestrów)
 • Studia podyplomowe skierowane są do osób mających wykształcenie pierwszego lub drugiego stopnia i trwają 1 rok (2 semestry)

W zakresie kształcenia studentów cywilnych Akademia utrzymuje wysoką pozycję na rynku edukacyjnym – jej absolwenci dysponują nowoczesną wiedzą i są doskonale przygotowani, żeby sprostać współczesnym wyzwaniom zawodowymi aspirować do roli liderów w swoich środowiskach branżowych. Właściwie rozumiane studiowanie to czas spędzony w murach Akademii poświęcony na budowanie swoich kompetencji zawodowych. Rolą naszej Uczelni i jej kadry naukowo-badawczej oraz dydaktycznej jest stworzenie Tobie warunków do tego, żebyś w przyszłości, konkurując o stanowisko z absolwentami innych przodujących uczelni, był postrzegany jako primus inter pares – pierwszy wśród równych sobie.

PRZYDATNE LINKI

Strona internetowa Uczelni:
www.akademia.mil.pl

Dla kandydata:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Informator dla kandydatów na studia:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/1d/31/1d311...

Rekrutacja:
https://rekrutacja.akademia.mil.pl/

Studia podyplomowe:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/studia-podypl...

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Zamojska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Łódzka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie