Szczegółowy opis uczelni
Poznaj ATH w Bielsku-Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna istnieje od 1969 roku, pierwotnie jako Filia Politechniki Łódzkiej.

W 2001 roku przekształcona została w samodzielną Akademię Techniczno-Humanistyczną. Obecnie Akademię tworzy 5 wydziałów, a oferta dydaktyczna to 18 atrakcyjnych kierunków studiów.Trwają także prace nad uruchomieniem kolejnych. Poszerzana jest zarówno oferta kształcenia wyrastająca z tradycji, czyli wachlarz kierunków technicznych, jak i propozycje z zakresu kierunków humanistycznych.

Nadal bowiem, pielęgnując wyrosłą z politechniki tradycję studiów inżynierskich (tak istotną w regionie o dużym zapotrzebowaniu na kadrę inżynierską), pozostajemy bliscy leżącej u podstaw powstania Akademii idei kształcenia wielokierunkowego, dającego studentom szerokie możliwości w wyborze kierunku studiów także z zakresu studiów humanistycznych, społecznych czy ekonomicznych.

Jesteśmy jedyną uczelnią państwową w regionie. W ramach kształcenia oferujemy możliwość wyjazdów zagranicznych, perspektywy zatrudnienia wynikające między innymi z szerokiej współpracy uczelni z biznesem, a także liczne zajęcia, które pozwalają rozwijać zainteresowania - to tylko część atutów bielskiej Akademii.


Oferta Kształcenia

Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

mechanika i budowa maszyn – I i II stopnia
zarządzanie i inżynieria produkcji - I i II stopnia
informatyka - I i II stopnia
automatyka i robotyka – I stopnia

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

inżynieria środowiska – I i II stopnia
budownictwo – I i II stopnia
inżynieria materiałowa – I stopnia
ochrona środowiska – I stopnia

Wydział Zarządzania i Transportu

zarządzanie – I i II stopnia
zarządzanie International Business (specjalność realizowana w j. angielskim na studiach stacjonarnych na II stopniu)
transport – I i II stopnia
socjologia – I stopnia
analityka i komunikacja w biznesie – I stopnia

Wydział Humanistyczno-Społeczny

filologia polska – I i II stopnia
filologia (ze specjalnościami: filologia angielska, filologia hiszpańska, filologia słowiańska) - I i II stopnia
pedagogika (specjalność: resocjalizacja) – I i II stopnia

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

Wydział Nauk o Zdrowiu

pielęgniarstwo – I i II stopnia
ratownictwo medyczne – I stopnia

zdrowie publiczne I i II stopnia – w przygotowaniu

Rekrutacja na studia

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia można znaleźć na stronie internetowej Uczelni:

http://www.rekrutacja.ath.bielsko.pl/zasady-przyje...Studia Podyplomowe

ATH posiada atrakcyjną ofertę studiów podyplomowych. Aktualną ofertę znajdziecie Państwo po linkiem:

http://www.rekrutacja.ath.bielsko.pl/kierunki-stud...


Wydział Budowy Maszyn i Informatyki

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Informatyka i technologie informacyjne
 • Szkoła systemów informatycznych, zarządzania i inżynierii produkcji
 • Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym

Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska

 • Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Procesy włókiennicze

Wydział Zarządzania i Transportu

 • Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie sportem

Wydział Humanistyczno-Społeczny

 • Resocjalizacja
 • Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Przygotowanie Pedagogiczne
 • Terapia Pedagogiczna
 • Pedagogika Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne
 • Logopedia z Komunikacją Alternatywną
Warto wiedzieć - nasze atuty

Akademia Techniczno-Humanistyczna zajęła 18. pozycję w rankingu najlepiej zarabiających absolwentów polskich szkół wyższych. Jak co roku portal edukacyjny „Perspektywy” przygotował ranking uczelni wyższych. 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów uwzględnionych w rankingu czyni z niego jedną z bardziej rzetelnych ocen polskiego szkolnictwa wyższego. Ranking pokazuje, że spośród wszystkich uczelni na Podbeskidziu to właśnie absolwenci ATH radzą sobie najlepiej na rynku pracy.

W najnowszym Rankingu Uczelni Akademickich 2019, spośród ponad setki uczelni tego typu w Polsce, Akademia Techniczno-Humanistyczna zajęła wysokie 18. miejsce w kategorii „Ekonomiczne Losy Absolwentów”. Kryterium mierzone jest wskaźnikiem wysokości zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźnikami ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów, przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wykorzystaniem danych ZUS. Wskaźnik uwzględnia trzy parametry badania: zarobki w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy i ryzyko bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

Z badań przeprowadzonych według obiektywnych kryteriów wynika, że absolwenci Akademii Techniczno-Humanistycznej doskonale radzą sobie finansowo. Jest to rezultat bogatej oferty edukacyjnej Uczelni, staży i praktyk podejmowanych we współpracy z biznesem, a także możliwościami rozwijania naukowych pasji studentów w licznych kołach naukowych i organizacjach studenckich. W kreowaniu kariery zawodowej studentów bardzo pomocne jest Biuro Karier ATH, które organizuje liczne szkolenia i warsztaty z doradztwa zawodowego, a także, cieszące się dużym zainteresowaniem, Targi Pracy.

Artykuły dotyczące uczelni
Total 1 item.
​Rekrutacja na studia magisterskie w ATH

​Rekrutacja na studia magisterskie w ATH

Akademia Techniczno-Humanistyczna opiera proces kształcenia na nowoczesnej dydaktyce, gwarantując tym samym sukces na rynku pracy.…
Lokalizacja