Szczegółowy opis uczelni
Poznaj AWL

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki to elitarna uczelnia, która przygotowuje najlepszych dowódców do działania w złożonym środowisku współczesnego pola walki w szesnastu specjalnościach wojskowych.

Na płaszczyźnie cywilnej, Akademia kształci liderów na potrzeby innych służb mundurowych, zwłaszcza tych, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym, a także logistyków i menedżerów na potrzeby cywilnego rynku pracy.

Proces kształcenia na AWL odbywa się na dwóch wydziałach: Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie. Dla studentów wojskowych do wyboru są trzy kierunki studiów: dowodzenie, inżynieria bezpieczeństwa, logistyka. Natomiast dla studentów cywilnych na pierwszym stopniu przygotowaliśmy 4 kierunki: bezpieczeństwo narodowe, inżynieria bezpieczeństwa, zarządzanie, logistyka.

Co roku Akademia Wojsk Lądowych przyjmuje od kilkudziesięciu (studia cywilne) do ponad 350 kandydatów (studia wojskowe). Mimo wymagań dotyczących zdrowia, kondycji fizycznej, dobrych wyników maturalnych, na jedno miejsce przypada kilkunastu kandydatów.

Nasi studenci mają do dyspozycji sale wykładowe, laboratoria, sale ćwiczeniowe, basen, sale gimnastyczne, strzelnice, system szkolno-treningowy do nauki strzelania Śnieżnik, symulatory, specjalistyczne pracownie do zajęć z zakresu taktyki, łączności.

Zapraszamy na kanał filmowy AWL - podglądaj nas :-)


Oferta kształcenia AWL

Studia cywilne

I-go stopnia:

II-go stopnia

Studia wojskowe:

I-go stopnia:

II-go stopnia:

Studia wojskowe w języku angielskim:

Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rekrutacja na studia

Na studia wojskowe może zostać przyjęta osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest niekarana sądownie,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • ma co najmniej 18 lat,
 • posiada świadectwo dojrzałości.

Proces rekrutacyjny na studia wojskowe jest podzielony na 3 etapy:

Etap I – Analiza nadesłanych dokumentów

 • Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej Uczelni
 • Dostarczenie do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

Wniosku do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej,
Życiorys,
Odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

Etap II - Analiza wyników ze świadectwa dojrzałości, uzupełnienie dokumentacji oraz sprawdzian sprawności fizycznej

 • Podstawę przyjęcia na studia stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

o Matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub;
o Język angielski (kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, zdają test znajomości języka angielskiego, którego wynik jest podstawą do naliczenie punktów kwalifikacyjnych za język);

Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje następujące konkurencje:

Dla mężczyzn:

 • podciąganie (siłowe) na drążku wysokim,
 • bieg wahadłowy 10x10 m,
 • bieg na dystansie 100 m,
 • pływanie 50 m kraulem na piersiach.

Dla kobiet:

 • zwis na ramionach ugiętych (na czas),
 • bieg zygzakiem – „koperta”,
 • bieg na dystansie 80 m,
 • pływanie 50 m kraulem na piersiach.

Etap III – Rozmowa kwalifikacyjna

 • Do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy I i II,
 • Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Życie Studenckie

Koła naukowe i organizacje studenckie:

 • NAUKOWE KOŁO BEZPIECZEŃSTWA I DYPLOMACJI
 • NAUKOWE KOŁO EDUKACJI I PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA
 • NAUKOWE KOŁO INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
 • MEDYCZNE CYWILNO-WOJSKOWE KOŁO NAUKOWE
 • NAUKOWE KOŁO PAMIĘCI NARODOWEJ
 • NAUKOWE KOŁO PSYCHOLOGICZNYCH ASPEKTÓW BEZPIECZEŃSTWA
 • NAUKOWE KOŁO ZARZĄDZANIA
 • KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI
 • SEKCJA DZIAŁAŃ BOJOWYCH
 • SEKCJA INŻYNIERII WOJSKOWEJ
 • SEKCJA TOPOGRAFII WOJSKOWEJ
 • SEKCJA STRZELECKA
 • SEKCJA SZKOLEŃ WOJSK AEROMOBILINYCH
 • SEKCJA SZKOLEŃ WYSOKOGÓRSKICH
 • SEKCJA BIEGÓW DŁUGODYSTANSOWYCH
 • SEKCJA BIEGU PATROLOWEGO
 • SEKCJA BIEGÓW NA ORIENTACJĘ
 • SEKCJA JUDO
 • SEKCJA KOSZYKÓWKI
 • SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
 • OŚRODEK SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • SEKCJA PŁETWONURKOWANIA
 • SEKCJA PŁYWACKA
 • SEKCJA SPORTÓW SIŁOWYCH: wyciskanie oraz Kettlebell
 • SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
 • SEKCJA TENISA ZIEMNEGO
 • SEKCJA WALKI W BLISKIM KONTAKCIE
Skontaktuj się z nami

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51 - 147 Wrocław

tel. 261 658 – 576

rekrutacja@awl.edu.pl


Najświeższe informacje o akademickich wydarzeniach znajdziesz na:

www.awl.edu.pl

https://www.facebook.com/AWLWROC/

https://twitter.com/AWL_Wroc

https://www.instagram.com/akademia_wojsk_ladowych

https://www.youtube.com/channel/UC7TKxSqiOEXoZGD8FBdhPeA

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja