Szczegółowy opis uczelni

Poznaj AWL


Opis w przygotowaniu


Zapraszamy na kanał filmowy AWL - podglądaj nas :-)Oferta kształcenia AWL

Studia cywilne

I-go stopnia:

II-go stopnia

Studia wojskowe:

I-go stopnia:

II-go stopnia:

Studia wojskowe w języku angielskim:

Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Rekrutacja na studia

Na studia wojskowe może zostać przyjęta osoba, która spełnia poniższe warunki:

 • jest niekarana sądownie,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
 • ma co najmniej 18 lat,
 • posiada świadectwo dojrzałości.

Proces rekrutacyjny na studia wojskowe jest podzielony na 3 etapy:

Etap I – Analiza nadesłanych dokumentów

 • Rejestracja elektroniczna na stronie internetowej Uczelni
 • Dostarczenie do Akademii Wojsk Lądowych (osobiście lub za pośrednictwem poczty):

Wniosku do Rektora-Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej,
Życiorys,
Odpis skrócony aktu urodzenia (kserokopia).

Etap II - Analiza wyników ze świadectwa dojrzałości, uzupełnienie dokumentacji oraz sprawdzian sprawności fizycznej

 • Podstawę przyjęcia na studia stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące wyniki pisemnego egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

o Matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub;
o Język angielski (kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, zdają test znajomości języka angielskiego, którego wynik jest podstawą do naliczenie punktów kwalifikacyjnych za język);

Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje następujące konkurencje:

Dla mężczyzn:

 • podciąganie (siłowe) na drążku wysokim,
 • bieg wahadłowy 10x10 m,
 • bieg na dystansie 100 m,
 • pływanie 50 m kraulem na piersiach.

Dla kobiet:

 • zwis na ramionach ugiętych (na czas),
 • bieg zygzakiem – „koperta”,
 • bieg na dystansie 80 m,
 • pływanie 50 m kraulem na piersiach.

Etap III – Rozmowa kwalifikacyjna

 • Do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy I i II,
 • Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Życie Studenckie

Koła naukowe i organizacje studenckie:

 • NAUKOWE KOŁO BEZPIECZEŃSTWA I DYPLOMACJI
 • NAUKOWE KOŁO EDUKACJI I PROMOCJI BEZPIECZEŃSTWA
 • NAUKOWE KOŁO INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
 • MEDYCZNE CYWILNO-WOJSKOWE KOŁO NAUKOWE
 • NAUKOWE KOŁO PAMIĘCI NARODOWEJ
 • NAUKOWE KOŁO PSYCHOLOGICZNYCH ASPEKTÓW BEZPIECZEŃSTWA
 • NAUKOWE KOŁO ZARZĄDZANIA
 • KOŁO NAUKOWE LOGISTYKI
 • SEKCJA DZIAŁAŃ BOJOWYCH
 • SEKCJA INŻYNIERII WOJSKOWEJ
 • SEKCJA TOPOGRAFII WOJSKOWEJ
 • SEKCJA STRZELECKA
 • SEKCJA SZKOLEŃ WOJSK AEROMOBILINYCH
 • SEKCJA SZKOLEŃ WYSOKOGÓRSKICH
 • SEKCJA BIEGÓW DŁUGODYSTANSOWYCH
 • SEKCJA BIEGU PATROLOWEGO
 • SEKCJA BIEGÓW NA ORIENTACJĘ
 • SEKCJA JUDO
 • SEKCJA KOSZYKÓWKI
 • SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN
 • OŚRODEK SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
 • SEKCJA PŁETWONURKOWANIA
 • SEKCJA PŁYWACKA
 • SEKCJA SPORTÓW SIŁOWYCH: wyciskanie oraz Kettlebell
 • SEKCJA TENISA STOŁOWEGO
 • SEKCJA TENISA ZIEMNEGO
 • SEKCJA WALKI W BLISKIM KONTAKCIE
Skontaktuj się z nami

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51 - 147 Wrocław

tel. 261 658 – 576

rekrutacja@awl.edu.pl


Najświeższe informacje o akademickich wydarzeniach znajdziesz na:

www.awl.edu.pl

https://www.facebook.com/AWLWROC/

https://twitter.com/AWL_Wroc

https://www.instagram.com/akademia_wojsk_ladowych

https://www.youtube.com/channel/UC7TKxSqiOEXoZGD8FBdhPeA

Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja