Collegium Humanum w Rzeszowie

uczelnia niepubliczna, 35-232 Rzeszów, ul. Miłocińska 46 budynek A, (+) 696 612 315, rekrutacja.rzeszow@humanum.pl

Stypendia - Collegium Humanum w Rzeszowie

Studenci Collegium Humanum mogą wnioskować o przyznanie pomocy materialnej w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora,
 • zapomogi

Wnioski o stypendia i zapomogi należy składać przez Profil Studenta w systemie eHumanum.

W systemie eHumanum (podmenu: Wnioski i regulaminy) znajdują się też regulamin przyznawania pomocy materialnej, dodatkowe informacje i wzory potrzebnej dokumentacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

Dodatkowe pytania należy kierować na adres: stypendia@humanum.pl lub kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 884 266 683.

Stypendia - informacje ogólne

Stypendium to wsparcie pieniężne, które może uzyskać student po spełnieniu określonych kryteriów.

Na uczelniach funkcjonuje kilka form pomocy finansowej, które w konkretnych sytuacjach mogą znacząco podreperować budżet studencki, poprawić komfort i jakość kształcenia.

Mowa tu o wsparciu pieniężnym, jakim jest: stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora, stypendium ministra, zapomoga.

Co warto wiedzieć o stypendiach?

Ze stypendiów i zapomogi mogą skorzystać studenci uczelni publicznych i niepublicznych, studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

Stypendia przyznawane są zawsze na wniosek. To osoba potrzebująca/zainteresowana musi zgłosić potrzebę, zadbać o zgromadzenie wymaganej dokumentacji, dostarczyć w wymaganym terminie odpowiedni wniosek.

Jeśli osoba spełnia kryteria przewidziane dla każdej formy wsparcia finansowego, może być jednocześnie beneficjentem kilku stypendiów.

Niektóre formy pomocy są jednorazowe, inne przyznawane są np. na jeden semestr lub rok i wymagają ponownego wnioskowania o kontynuację świadczenia.

Stypendia i zapomogi nie są opodatkowane.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu stypendialnego na konkretnej uczelni należy sprawdzać w internetowych serwisach studenckich

Typy studiów w Polsce

 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Białostocka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa