Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

uczelnia niepubliczna, 08-110 Siedlce, ul. Sokołowska 172, (+25) 633 30 32, info@mazovia.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach

Rekrutacji na studia I-go i II-go stopnia oraz jednolite magisterskie

Przyjęcia kandydatów na studia odbywa się BEZ egzaminów wstępnych.

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej z dwóch różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Nabór na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 trwa od dnia 16 maja 2022 roku.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę rejestracyjną i opłatę wpisową:

  • opłata rejestracyjna w wysokości 85 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata pokrywająca koszty postępowania rekrutacyjnego i nie podlega zwrotowi,
  • opłata wpisowa w wysokości 350 zł wpłacana jest jednorazowo przy ubieganiu się o przyjęcie na studia, jest to opłata przeznaczona na rozwój bazy dydaktycznej.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane