Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław
(+71) 356 15 31, 356 15 32
rekrutacja@dsw.edu.pl
www.dsw.edu.pl
6.66
0.26%
193
głosów

Dolnośląska Szkoła Wyższa jest najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską na Dolnym Śląsku i zajmuje 12 miejsce w Polsce (według rankingu szkół wyższych „Perspektyw”).

Należymy do grona czterech uczelni niepaństwowych z pełnymi uprawnieniami akademickimi. Uprawnienia te nie byłyby możliwe bez znakomitej kadry. Prawo do nadawania stopni naukowych i tytułu profesora mają tylko uczelnie zatrudniające pracowników naukowych o najwyższych kwalifikacjach – aktywnych badaczy, autorów cenionych publikacji, efektywnie współpracujących z uczonymi z innych krajów w ramach międzynarodowych projektów. Tacy właśnie nauczyciele akademiccy tworzą kadrę DSW.

Wybierz przyszłościowe studia

Nasza oferta edukacyjna to ciekawe, unikatowe i przyszłościowe kierunki studiów. Uczelnia dba o gruntowne przygotowanie absolwentów do podejmowania ról społecznych i zawodowych, odpowiadających potrzebom współczesności. Staramy się także o coś więcej – zabiegamy o to, aby studia w DSW były realizacją pasji, potrzeby rozwoju i zainteresowań, aby otwierały przed studentami możliwości samorealizacji oraz refleksyjnego odnoszenia się do świata i własnego istnienia.

Współpracujemy z ponad siedemdziesięcioma uczelniami zagranicznymi. W minionym roku, dzięki nawiązanym kontaktom, liczna grupa studentów podjęła studia w uczelniach partnerskich. Możliwe jest łączenie studiów w DSW ze studiami za granicą i to w skali lokującej nas w czołówce polskich szkół wyższych realizujących postulat umiędzynarodowienia studiów. Uczestnictwo studentów w praktykach i stażach zagranicznych jest w pełni finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

Z przekonaniem zachęcamy osoby poszukujące dobrych studiów do podjęcia nauki w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.


Lokalizacja

 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie