Szczegółowy opis uczelni

EUH-E nasze atuty

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna działa na rynku edukacyjnym od 2001 roku. Uczelnia posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co oznacza, że wszystkie oferowane przez nią kierunki kształcenia spełniają wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne, a poziom prowadzonych studiów w pełni odpowiada kryteriom jakościowym.

Dbamy o naszych studentów i dokładamy największych starań, by absolwenci opuszczający nasze mury byli dobrze przygotowani do rynku pracy. Nasze mocne strony to:

 • Bogata oferta edukacyjna: 8 kierunków, 40 specjalności
 • Studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe
 • Certyfikowane kursy
 • Najlepsza kadra akademicka
 • Wymiana międzynarodowa ERASMUS
 • Nowoczesna baza lokalowa
 • Staże i praktyki
 • Ciekawe zycie studenckie
 • Bogata oferta stypendialna
 • Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym
 • Lokalizacja w centrum miasta

Dołacz do nas i przekonaj się sam, że studia w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej to wyższa klasa studiowania.

Oferta Kształcenia

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna posiada bogatą i atrakcyjną ofertę kształcenia:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

 • Pedagogika
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Zarządzanie

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Administracja ochrony zdrowia - studia międzywydziałowe II stopnia
 • Fizjoterapia I-go stopnia
 • Pielęgniarstwo I-go stopnia
 • Pielęgniarstwo II-go stopnia
 • Ratownictwo medyczne I-go stopnia
 • Zdrowie publiczne I-go stopnia
Rekrutacja na studia

Wszystkie informacje na temat procesu rekrutacji na studia znajdziesz TUTAJ

Studia Podyplomowe

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna serdecznie zaprasza na studia podyplomowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www Uczelni: http://www.euh-e.edu.pl/

Skontaktuj się z nami

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2

tel. 0-55 239 38 02, 512 543 463

fax 0-55 239 38 01

http://www.euh-e.edu.pl/


Centrum Rekrutacji

tel. 055 2393810 lub 055 2393955 kom.: 512 543 321

mail: rekrutacja@euh-e.edu.pl


Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

tel.: 055 239 39 62 lub 955 239-39-70

kom.: 512 542 766 lub 512 542 740

fax: 055 239 38 15

e-mail: pedagogika@euh-e.edu.pl

e-mail: administracja@euh-e.edu.pl


Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

tel.: 055 239 38 11 kom.: 512 543 304

e-mail: pielegniarstwo@euh-e.edu.pl


Studium Podyplomowe

tel.: 055 239 39 56 kom.512 542 907

e-mail: studium@euh-e.edu.pl


Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

tel.: 055 239 39 75

Artykuły dotyczące uczelni

Total 8 items.

Wybierz EUHE i zostań ratownikim medycznym

Elbląska Uczel­nia Hu­ma­ni­stycz­no-Eko­nomicz­na oferuje studia na kierunku ratownictwo medyczne. Poznaj bliżej specyfikę tych studiów, oferowanych przez EUHE.

X Międzyuczelniana Konferencja Naukowa w EUHE

12 maja br. o godz. 10.00 w auli Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej rozpocznie się X Międzyuczelniana Konferencja Naukowa "Starość…

Studiuj fizjoterapię w Elbląskiej Uczelni Hum...

Fizjoterapia realizowana w EUHE stawia na profesjonalną wiedzę teoretyczną popartą zajęciami praktycznymi. Ćwiczenia dla studentów odbywają się w świetnie wyposażonych…

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna -...

Elbląska Uczel­nia Hu­ma­nistycz­no-Eko­nomicz­na po­sia­da bo­gatą i atrak­cyjną ofertę ksz­tałcenia na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych. Czytaj więcej poniżej.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna -...

Wybierz popularny kierunek studiów Administrację w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Zdobądź wykształcenie, które zapewni Ci atrakcyjną pracę. Szczegóły poniżej.

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna -...

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna posiada uprawnienia do kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy na studiach II stopnia, czyli magisterskich.

Wybierz Elbląską Uczelnię Humanistyczno - Eko...

Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna to uczelnia otwarta na studentów, ze świetną kadrą, dobrą bazą dydaktyczną, stawiająca na współpracę zagraniczną…

​Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna...

Elbląska Uczelnia Ekonomiczno-Humanistyczna powstała w 2001 roku. W EUEH studiuje obecnie ponad 3 000 studentów.

Lokalizacja