Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika

Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium

Kierunek Pedagogika w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium to jedyna taka oferta studiów pedagogicznych w okolicy. Skierowana jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w systemie oświaty, ale również poza nim. GSW Milenium wybierają najczęściej osoby aktywne zawodowo, którym odpowiada zaoczny tryb studiowania i wygodny, szybki dojazd na uczelnię.

Kierunek: Pedagogika
studia I stopnia (licencjackie)
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
Tryb studiów: zaoczny (zjazdy sobota-niedziela raz na 2 tygodnie)
Lokalizacja: Gniezno oraz Wągrowiec

Pakiet z bezpłatnymi studiami podyplomowymi

Studenci decydujący się na naukę na Kierunku Pedagogika w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium otrzymują w pakiecie BEZPŁATNE studia podyplomowe na specjalności Przygotowanie Pedagogiczne.

W tym momencie podjęcie takich studiów to jedyna możliwość, aby zdobyć uprawnienia pedagogiczne konieczne do pracy w szkole jako nauczyciel lub pedagog. Studia podyplomowe dla absolwentów Kierunku Pedagogika w GSW Milenium są realizowane w skróconym trybie. Pakiet studia licencjackie + studia podyplomowe to aktualnie najszybsza droga, aby zostać nauczycielem lub pedagogiem.

Czego się nauczę na Kierunku Pedagogika?

GSW Milenium zapewnia praktyczny wymiar kształcenia. Nasi wykładowcy to specjaliści w branży, którzy na co dzień pracują jako pedagodzy, nauczyciele w szkołach i przedszkolach, terapeuci dla dzieci i dorosłych, psychologowie i konsultanci instytucji publicznych oraz prywatnych. Przekazują studentom wiedzę i umiejętności, które faktycznie przydają się w karierze pedagogicznej, prowadząc dyskusje, zajęcia projektowe i case study.

Przykładowe przedmioty w planie studiów Kierunku Pedagogika:

 • Planowanie kariery zawodowej i aktywizacja społeczna
 • Psychologia ogólna
 • Zaburzenia rozwoju i zachowania
 • Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Psychologia i pedagogika zdrowia
 • Pedagogika specjalna
 • Trening twórczego uczenia się
 • Terapia pedagogiczna z metodyką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
 • Zagrożenia i patologie społeczne
 • Higiena i emisja głosu
 • Arteterapia w edukacji
 • Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Warsztat terapii zajęciowej
 • Podstawy integracji sensorycznej

Kim zostanę po studiach na Kierunku Pedagogika?

Oferta daje szeroki wachlarz możliwości i rozwoju. Zdobyte w toku studiów kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia pozwalają na pracę, m.in.

 • jako nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich (wymagane studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotu szkolnego)*
 • jako pedagog szkolny w szkole podstawowej i przedszkolu*
 • jako wychowawca w świetlicy szkolnej lub internacie*
 • w domach dziecka*
 • w domach kultury (MOK, GOK)*
 • w OHP – Ochotniczych Hufcach Pracy*
 • w MOW – Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych*

Absolwent Pedagogiki może również pracować w takich miejscach jak:

 • zakłady lecznicze, szpitale, sanatoria, hospicja, itp.
 • zakłady poprawcze, pogotowia opiekuńcze, placówki socjalizacyjne, socjoterapeutyczne, interwencyjne,
 • placówki opieki częściowej: zespoły zajęć pozalekcyjnych,
 • placówki wsparcia dziennego: kluby seniora, domy dziennego pobytu, ogniska wychowawcze, kluby osiedlowe,
 • jednostki samorządu gminnego,
 • domy pomocy społecznej,
 • GOPS, MOPS jako asystent rodziny,
 • organizacje pozarządowe zajmujące się niepełnosprawnością,
 • pozarządowa działalność rekreacyjno-sportowa,
 • kluby sportowe,
 • hotele i ośrodki wczasowe,
 • własna działalność gospodarcza.

*dotyczy absolwenta kierunku, który ukończył dodatkowe BEZPŁATNE studia podyplomowe na specjalności „Przygotowanie pedagogiczne”, nadające uprawnienia pedagogiczne, niezbędne do pracy w systemie oświaty.

Rekrutacja na studia pedagogiczne

Rekrutacja na studia w GSW Milenium odbywa się bez liczenia punktów z matury i bez egzaminów wstępnych. Liczy się kolejność zgłoszeń, a zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Na studia zapiszesz się bez wychodzenia z domu, na stronie rekrutacja.milenium.edu.pl. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego otrzymasz dostęp do Konta Kandydata, gdzie możesz załączyć wymagane dokumenty i uiścić opłatę rekrutacyjną. To bardzo proste!

Zobacz także Prezentację GSW Milenium w portalu.

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Śląska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie