Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

uczelnia niepubliczna, 87-100 Toruń, ul. Jęczmienna 23 / Prosta 4, (+) 695 000 011, kontakt@kj.edu.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa

Podejmij studia w Toruniu - Kolegium Jagiellońskie czeka

Na podstawie podanych przez Kandydata danych Biuro rekrutacji przygotuje umowę o naukę i skontaktuje się celem jej podpisania.

Na spotkanie przygotuj wymagane dokumenty.

 • świadectwo dojrzałości – kserokopia poświadczona przez Uczelnię lub notarialnie
 • kwestionariusz osobowy
 • 1 zdjęcie (o wymiarach 34 x 45 mm, wymagania takie jak dla zdjęć do dowodu osobistego)
 • 1 zdjęcie w formie elektronicznej, przesłane przez formularz on-line
 • dowód osobisty do okazania

Wysłanie formularza stanowi rezerwację miejsca na studia w ramach aktualnie obowiązującej promocji, jednak do dopełnienia procesu rekrutacji konieczna jest osobista wizyta w siedzibie uczelni przy ul. Jęczmiennej 23 w Toruniu, złożenie wymaganych dokumentów i podpisanie umowy o naukę.

Kontakt do Biura rekrutacji

ul. Jęczmienna 23, 87-100 Toruń
telefon: 695 000 014
mail: rekrutacja@kj.edu.pl

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Lubelska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu