Szczegółowy opis uczelni
Studiuj u nas

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą utworzoną w 2004 r., wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 304.

Już od ponad 13 lat nasza uczelnia kształci profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i UE. Nasze doświadczenie, programy nauczania i wykorzystywane podczas zajęć z wykładowcami - praktykami nowatorskie metody odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów.

Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a w trakcie studiów będą mogli korzystać z wielu przygotowanych z myślą o nich rozwiązań i ułatwień.Oferta edukacyjna MUM

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie prowadzi kształcenie w ramach kierunków:

 • FIZJOTERAPIA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POŁOŻNICTWO

Kształcenie na kierunku FIZJOTERAPIA odbywa się w systemie studiów:

 • jednolitych magisterskich (pięcioletnich – 10 semestrów) – stacjonarnych i niestacjonarnych
 • II stopnia - uzupełniających magisterskich (dwuletnich – 4 semestry) - stacjonarnych
  i niestacjonarnych

Absolwent kierunku Fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra oraz wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do kształtowania, przywracania i podtrzymywania sprawności osobom w różnym wieku, utraconej bądź obniżonej na skutek chorób lub urazów.
Absolwenci Fizjoterapii są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz ośrodkach sportowych.

Kształcenie na kierunku PIELĘGNIARSTWO odbywa się w systemie studiów:

 • I stopnia – licencjackich (trzyletnich – 6 semestrów) – stacjonarnych (z organizacją zajęć teoretycznych w soboty i niedziele)

Absolwenci Pielęgniarstwa, po ukończeniu studiów, otrzymują tytuł zawodowy licencjata, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich.

Kształcenie na kierunku POŁOŻNICTWO odbywa się w systemie studiów:

 • I stopnia – licencjackich (trzyletnich – 6 semestrów) – stacjonarnych (z organizacją zajęć teoretycznych w piątki, soboty i niedziele)

Absolwenci Położnictwa otrzymują tytuł zawodowy licencjata, który po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, daje możliwość pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów II stopnia.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.

Rekrutacja na studia

WARUNKI REKRUTACJI – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Uczelnia może wydłużyć lub skrócić termin naboru na dany semestr, w zależności od ustalonego limitu miejsc.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury” – (oryginał/odpis do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia (oryginał/odpis do wglądu) – obowiązuje kandydatów na studia II stopnia
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – na wybranym kierunku studiów
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dowód uiszczenia wpisowego opłaty

KOMPLET DOKUMENTÓW O PRZYJĘCIE NA STUDIA NALEŻY ZŁOŻYĆ:

BIURO REKRUTACJI
Mazowiecka Uczelnia Medyczna
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

pok. 41 (I piętro)
TEL. 668-326-740
E-MAIL: rekrutacja@mum.edu.pl

Nasze atuty - warto wiedzieć

PRAKTYCZNE STUDIA:

Już od pierwszego roku nauki studenci odbywają praktyki kliniczne w placówkach medycznych, co daje gwarancję zdobycia najlepszych kwalifikacji, wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Dzięki porozumieniom zawartym z wieloma renomowanymi placówkami medycznymi umożliwiamy naszym studentom kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

STAŁE CZESNE PRZEZ CAŁY OKRES STUDIÓW:

Mamy jasne zasady płatności – opłaty czesnego są stałe i znane w momencie podpisywania umowy edukacyjnej – ich wysokość nie wzrasta w trakcie realizowania studiów.

STYPENDIA, ZNIŻKI, PROMOCJE:

Studenci Wyższej Szkoły Mazowieckiej mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne oraz stypendium rektora. Oferujemy również zniżki w czesnym.

DOBRE WARUNKI STUDIOWANIA:

Posiadamy wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale, bibliotekę i czytelnię. Studenci mają również możliwość korzystania z platform do nauki on-line. Mieścimy się na warszawskim Żoliborzu czyli doskonałym pod względem komunikacyjnym miejscu. Posiadamy również własny parking na terenie uczelni.

PRZYJAZNA ATMOSFERA:

Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy naszych studentów. Chcemy być partnerem w ich edukacji i karierze zawodowej.

Skontaktuj się z nami

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

wejście od ul. Broniewskiego

Dojazd tramwajami: 17, 22, 27, 28, 33, 35

Dojazd autobusami: 205

BIURO REKRUTACJI pok. 41 (I piętro)
TEL: 668-326-740
E-MAIL: rekrutacja@mum.edu.pl

DZIEKANAT pok. 02 (parter)
TEL: 662-215-628
E-MAIL: dziekanat@mum.edu.pl


RACHUNEK BANKOWY UCZELNI:
68 1160 2202 0000 0003 3351 7881

Artykuły dotyczące uczelni
Total 6 items.
Jak się studiuje w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Jak się studiuje w Mazowieckiej Uczelni Medyc...

Zapytaliśmy absolwentów i studentów Mazowieckiej Uczelni Medycznej, jak wygląda życie studenckie w MUM, jakie maja…
Studia podyplomowe i kursy w Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Studia podyplomowe i kursy w Mazowieckiej Ucz...

Mazowiecka Uczelnia Medyczna oferuje studia podyplomowe i kursy z zakresu nauk medycznych, zarządzania w opiece…
Poznaj studia na pielęgniarstwie w Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Poznaj studia na pielęgniarstwie w Mazowiecki...

Sytuacja na polskim rynku pracy w sektorze lekarskim, pielęgniarskim, medycznym wygląda obecnie tak, że jest…
Mazowiecka Uczelnia Medyczna kształci położne

Mazowiecka Uczelnia Medyczna kształci położne

Według położnych nie ma nic piękniejszego na świecie, niż narodziny zdrowego dziecka. Aby poród przebiegał…
Chcesz zostać fizjoterapeutą? – studiuj w Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Chcesz zostać fizjoterapeutą? – studiuj w Maz...

Ukończenie studiów na kierunku Fizjoterapia pozwala uzyskać wykształcenie i kwalifikacje, dzięki którym absolwenci mogą zdobyć…
Wybierz studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Wybierz studia w Mazowieckiej Uczelni Medyczn...

Blisko dwa tysiące absolwentów, którzy otrzymali dyplom ukończenia MUM, to specjaliści z solidnym wykształceniem, dzięki…
Lokalizacja