Szczegółowy opis uczelni

Studiuj u nas

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie jest niepubliczną uczelnią wyższą utworzoną w 2004 r., wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 304.

Już od ponad 13 lat nasza uczelnia kształci profesjonalne kadry dla systemu ochrony zdrowia w Polsce i UE. Nasze doświadczenie, programy nauczania i wykorzystywane podczas zajęć z wykładowcami - praktykami nowatorskie metody odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i owocują sukcesami naszych absolwentów.

Studenci naszej Uczelni mogą mieć pewność, że zdobędą solidną i przydatną na co dzień wiedzę oraz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a w trakcie studiów będą mogli korzystać z wielu przygotowanych z myślą o nich rozwiązań i ułatwień.Oferta edukacyjna MUM

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie prowadzi kształcenie w ramach kierunków:

 • FIZJOTERAPIA
 • PIELĘGNIARSTWO
 • POŁOŻNICTWO

Kształcenie na kierunku FIZJOTERAPIA odbywa się w systemie studiów:

 • jednolitych magisterskich (pięcioletnich – 10 semestrów) – stacjonarnych i niestacjonarnych
 • II stopnia - uzupełniających magisterskich (dwuletnich – 4 semestry) - stacjonarnych
  i niestacjonarnych

Absolwent kierunku Fizjoterapia uzyskuje tytuł magistra oraz wykształcenie i przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do kształtowania, przywracania i podtrzymywania sprawności osobom w różnym wieku, utraconej bądź obniżonej na skutek chorób lub urazów.
Absolwenci Fizjoterapii są przygotowani do pracy w placówkach służby zdrowia, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz ośrodkach sportowych.

Kształcenie na kierunku PIELĘGNIARSTWO odbywa się w systemie studiów:

 • I stopnia – licencjackich (trzyletnich – 6 semestrów) – stacjonarnych (z organizacją zajęć teoretycznych w soboty i niedziele)

Absolwenci Pielęgniarstwa, po ukończeniu studiów, otrzymują tytuł zawodowy licencjata, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich.

Kształcenie na kierunku POŁOŻNICTWO odbywa się w systemie studiów:

 • I stopnia – licencjackich (trzyletnich – 6 semestrów) – stacjonarnych (z organizacją zajęć teoretycznych w piątki, soboty i niedziele)

Absolwenci Położnictwa otrzymują tytuł zawodowy licencjata, który po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu położnej, daje możliwość pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Absolwent jest przygotowany do uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów II stopnia.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych.

Rekrutacja na studia

WARUNKI REKRUTACJI – przyjęcia kandydatów na studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej odbywają się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i komplet dokumentów.

Uczelnia może wydłużyć lub skrócić termin naboru na dany semestr, w zależności od ustalonego limitu miejsc.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie zgłoszeniowe
 • kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis do wglądu)
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej – w przypadku „nowej matury” – (oryginał/odpis do wglądu)
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku Fizjoterapia (oryginał/odpis do wglądu) – obowiązuje kandydatów na studia II stopnia
 • 2 fotografie -35x45mm (format do dowodu osobistego) + zdjęcie na płycie CD-235x295mm
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów (ważne 3 m-ce) – wydane przez lekarza medycyny pracy – na wybranym kierunku studiów
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez uprawniony organ (dot. osób niepełnosprawnych)
 • umowa o warunkach studiowania w 2 egzemplarzach
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej
 • dowód uiszczenia wpisowego opłaty

KOMPLET DOKUMENTÓW O PRZYJĘCIE NA STUDIA NALEŻY ZŁOŻYĆ:

BIURO REKRUTACJI
Mazowiecka Uczelnia Medyczna
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

pok. 41 (I piętro)
TEL. 668-326-740
E-MAIL: rekrutacja@mum.edu.pl

Nasze atuty - warto wiedzieć

PRAKTYCZNE STUDIA:

Już od pierwszego roku nauki studenci odbywają praktyki kliniczne w placówkach medycznych, co daje gwarancję zdobycia najlepszych kwalifikacji, wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Dzięki porozumieniom zawartym z wieloma renomowanymi placówkami medycznymi umożliwiamy naszym studentom kontakt z potencjalnymi pracodawcami.

STAŁE CZESNE PRZEZ CAŁY OKRES STUDIÓW:

Mamy jasne zasady płatności – opłaty czesnego są stałe i znane w momencie podpisywania umowy edukacyjnej – ich wysokość nie wzrasta w trakcie realizowania studiów.

STYPENDIA, ZNIŻKI, PROMOCJE:

Studenci Wyższej Szkoły Mazowieckiej mogą ubiegać się o stypendia socjalne, specjalne oraz stypendium rektora. Oferujemy również zniżki w czesnym.

DOBRE WARUNKI STUDIOWANIA:

Posiadamy wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale, bibliotekę i czytelnię. Studenci mają również możliwość korzystania z platform do nauki on-line. Mieścimy się na warszawskim Żoliborzu czyli doskonałym pod względem komunikacyjnym miejscu. Posiadamy również własny parking na terenie uczelni.

PRZYJAZNA ATMOSFERA:

Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy naszych studentów. Chcemy być partnerem w ich edukacji i karierze zawodowej.

Skontaktuj się z nami

Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

wejście od ul. Broniewskiego

Dojazd tramwajami: 17, 22, 27, 28, 33, 35

Dojazd autobusami: 205

BIURO REKRUTACJI pok. 41 (I piętro)
TEL: 668-326-740
E-MAIL: rekrutacja@mum.edu.pl

DZIEKANAT pok. 02 (parter)
TEL: 662-215-628
E-MAIL: dziekanat@mum.edu.pl


RACHUNEK BANKOWY UCZELNI:
68 1160 2202 0000 0003 3351 7881

Artykuły dotyczące uczelni

No results found.

Lokalizacja