Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/0iy2Irnai84G4HHGjXRtK_FRZ2yCd2Qt.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/2Tg15EwiTsSl0HpwWLeBqOyIIHS_GoVN.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/FKfgj3_Xpo167IREymZS0LOmocOOpKpR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/w7CmmLThENw8GSoF3QYU31cCNTA5gd0F.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/2BK9jcY7wS9W5V4i1SPA7_PlZ-0MBV9B.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/usHrM_rGjJ15gLRj9AeJe5_2aaDKKerX.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/gScKPeTIab7AngNyroSC0BLej_pBVasE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/JB3WNhiC9VCHCo8aY7rzUbafPCTzbO5_.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MMqYoElncnvjFBMJoVOxa2ma2GRCi6iH.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/E7Lg7aYqpqaTWPMbkko5f_WmSq3TilO3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HYA-zRILaWZGGgFkp_t2KFGCeoOHlymE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/T0GEB1--k-1Ve2h5WGsAqQOtSizEj3TH.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
(+23) 672 62 00
rekrutacja@puzim.edu.pl
puzim.edu.pl
8.07
-0.54%
181
głosów

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny północnego Mazowsza.


Z roku na rok rośnie jej znaczenie i zwiększa się systematycznie liczba rekrutowanych studentów. Mury Uczelni od czasu jej utworzenia opuściło ponad siedem tysięcy absolwentów z tytułem inżyniera lub licencjata.

Uczelnia do końca września 2019 roku funkcjonowała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Z dniem 1 października 2019 r. zmieniła nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Na patrona wybrany został Ignacy Mościcki – pochodzący z północnego Mazowsza absolwenta Politechniki Ryskiej i Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu, wybitnego naukowca i wynalazcę, profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, prezydenta II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939.

Aktualnie Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego współpracuje z około 130 zakładami pracy z północnego Mazowsza.

Kooperacja ta owocuje dostosowaniem kierunków studiów do potrzeb rynku pracy oraz wpływa na korygowanie programów kształcenia do posiadanych i zmieniających się technologii.

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie posiada fachową kadrę, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.

Władze uczelni mają świadomość, że trudno wykształcić inżyniera czy pielęgniarkę bez odpowiedniego zaplecza i nowoczesnej aparatury. Dlatego baza dydaktyczna wzbogacana jest systematycznie o nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie umożliwiające edukację na najwyższym poziomie technologicznym.

Współpraca z samorządami i szkołami

Mówiąc o innowacyjnej i twórczej roli, jaką odgrywa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w regionie, należy wspomnieć o już istniejących bardzo dobrych kontaktach ze środowiskiem lokalnym. Od kilkunastu lat w ramach działań mających na celu rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń organizowane są spotkania kierownictwa uczelni z władzami 13 powiatów, przedstawicielami firm i dyrektorami szkół średnich.

Jest to doskonała okazja do wymiany informacji na temat przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu oraz analizy potrzeb rynku pracy na obszarze północnego Mazowsza. Pozwala to na dostosowanie oferty edukacyjnej poszczególnych wydziałów i kierunków studiów do zapotrzebowania lokalnych firm i zakładów.

Z kolei bliski kontakt ze szkołami średnimi umożliwia bieżące śledzenie zmieniającej się oferty edukacyjnej, co skutkuje dostosowaniem działań uczelni do oczekiwań placówek edukacyjnych. Dzięki zebranym informacjom powstaje swoista baza wiedzy na temat potrzeb zarówno szkolnictwa średniego i studiowania, jak i rynku pracy. Wszystkich zainteresowanych – przedsiębiorców, samorządy lokalne, instytucje pozarządowe, placówki oświatowe itp. – serdecznie zapraszamy do szeroko pojętej współpracy.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Coventry University Wrocław
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Politechnika Łódzka
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu