Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
 • Zdjęcie 10
 • Zdjęcie 11
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
(+23) 672 62 00
rekrutacja@puzim.edu.pl
puzim.edu.pl
8.50
-0.86%
117
głosów

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny północnego Mazowsza.

Z roku na rok rośnie jej znaczenie i zwiększa się systematycznie liczba rekrutowanych studentów. Mury Uczelni od czasu jej utworzenia opuściło ponad siedem tysięcy absolwentów z tytułem inżyniera lub licencjata.

Uczelnia do końca września 2019 roku funkcjonowała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Z dniem 1 października 2019 r. zmieniła nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Na patrona wybrany został Ignacy Mościcki – pochodzący z północnego Mazowsza absolwenta Politechniki Ryskiej i Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu, wybitnego naukowca i wynalazcę, profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, prezydenta II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939.

Uczelnia pozostaje w stałym kontakcie nie tylko z samorządami okolicznych powiatów i gmin, ale także instytucjami wspierającymi rynek pracy, a przede wszystkim z pracodawcami działającymi w regionie ciechanowskim. Grono interesariuszy z otoczenia społeczno- gospodarczego ciągle się powiększa.

Aktualnie Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego współpracuje z około 130 zakładami pracy z północnego Mazowsza.

Kooperacja ta owocuje dostosowaniem kierunków studiów do potrzeb rynku pracy oraz wpływa na korygowanie programów kształcenia do posiadanych i zmieniających się technologii.

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie posiada fachową kadrę, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.

Władze uczelni mają świadomość, że trudno wykształcić inżyniera czy pielęgniarkę bez odpowiedniego zaplecza i nowoczesnej aparatury. Dlatego baza dydaktyczna wzbogacana jest systematycznie o nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie umożliwiające edukację na najwyższym poziomie technologicznym.Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska