Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/0iy2Irnai84G4HHGjXRtK_FRZ2yCd2Qt.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/FKfgj3_Xpo167IREymZS0LOmocOOpKpR.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/2Tg15EwiTsSl0HpwWLeBqOyIIHS_GoVN.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/2BK9jcY7wS9W5V4i1SPA7_PlZ-0MBV9B.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/w7CmmLThENw8GSoF3QYU31cCNTA5gd0F.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/gScKPeTIab7AngNyroSC0BLej_pBVasE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/JB3WNhiC9VCHCo8aY7rzUbafPCTzbO5_.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/usHrM_rGjJ15gLRj9AeJe5_2aaDKKerX.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/E7Lg7aYqpqaTWPMbkko5f_WmSq3TilO3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/HYA-zRILaWZGGgFkp_t2KFGCeoOHlymE.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/T0GEB1--k-1Ve2h5WGsAqQOtSizEj3TH.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/MMqYoElncnvjFBMJoVOxa2ma2GRCi6iH.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów
(+23) 672 62 00
rekrutacja@puzim.edu.pl
puzim.edu.pl
8.06
-0.81%
124
głosów

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na stałe wpisała się w krajobraz edukacyjny północnego Mazowsza.


Z roku na rok rośnie jej znaczenie i zwiększa się systematycznie liczba rekrutowanych studentów. Mury Uczelni od czasu jej utworzenia opuściło ponad siedem tysięcy absolwentów z tytułem inżyniera lub licencjata.

Uczelnia do końca września 2019 roku funkcjonowała pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. Z dniem 1 października 2019 r. zmieniła nazwę na Państwowa Uczelnia Zawodowa (PUZ) im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

Na patrona wybrany został Ignacy Mościcki – pochodzący z północnego Mazowsza absolwenta Politechniki Ryskiej i Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu, wybitnego naukowca i wynalazcę, profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Warszawskiej, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, prezydenta II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939.

Aktualnie Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego współpracuje z około 130 zakładami pracy z północnego Mazowsza.

Kooperacja ta owocuje dostosowaniem kierunków studiów do potrzeb rynku pracy oraz wpływa na korygowanie programów kształcenia do posiadanych i zmieniających się technologii.

PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie posiada fachową kadrę, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz systematycznie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną.

Władze uczelni mają świadomość, że trudno wykształcić inżyniera czy pielęgniarkę bez odpowiedniego zaplecza i nowoczesnej aparatury. Dlatego baza dydaktyczna wzbogacana jest systematycznie o nowocześnie wyposażone laboratoria i pracownie umożliwiające edukację na najwyższym poziomie technologicznym.

Współpraca z samorządami i szkołami

Mówiąc o innowacyjnej i twórczej roli, jaką odgrywa Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w regionie, należy wspomnieć o już istniejących bardzo dobrych kontaktach ze środowiskiem lokalnym. Od kilkunastu lat w ramach działań mających na celu rozwijanie współpracy i wymianę doświadczeń organizowane są spotkania kierownictwa uczelni z władzami 13 powiatów, przedstawicielami firm i dyrektorami szkół średnich.

Jest to doskonała okazja do wymiany informacji na temat przeobrażeń zachodzących w gospodarce regionu oraz analizy potrzeb rynku pracy na obszarze północnego Mazowsza. Pozwala to na dostosowanie oferty edukacyjnej poszczególnych wydziałów i kierunków studiów do zapotrzebowania lokalnych firm i zakładów.

Z kolei bliski kontakt ze szkołami średnimi umożliwia bieżące śledzenie zmieniającej się oferty edukacyjnej, co skutkuje dostosowaniem działań uczelni do oczekiwań placówek edukacyjnych. Dzięki zebranym informacjom powstaje swoista baza wiedzy na temat potrzeb zarówno szkolnictwa średniego i studiowania, jak i rynku pracy. Wszystkich zainteresowanych – przedsiębiorców, samorządy lokalne, instytucje pozarządowe, placówki oświatowe itp. – serdecznie zapraszamy do szeroko pojętej współpracy.

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku