Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

uczelnia publiczna, 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16, (+16) 624 46 40, 602 192 863, rekrutacja@pwste.edu.pl

Progi punktowe - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

PWSTE - zasady przeliczania punktów

Studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie

Świadectwo dojrzałości - stara matura”, świadectwo ukończenia szkoły średniej:

Ocena z egzaminu dojrzałości - Liczba punktów przeliczeniowych

 • celujący - 50
 • bardzo dobry - 40
 • dobry - 30
 • dostateczny - 20
 • dopuszczający - 10

Świadectwo dojrzałości nowa matura”, zaświadczenie OKE:

Ocena procentowa z egzaminu maturalnego:

Minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie wynosi 30, natomiast maksymalna 150. Minimalna liczba punktów z jednego przedmiotu wynosi 10, a maksymalna liczba punktów z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 50.

Minimalna liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym na jednolite studia magisterskie kierunek psychologia wynosi 40, natomiast maksymalna 150. Minimalna liczba punktów z jednego przedmiotu wynosi 20, a maksymalna liczba punktów z jednego przedmiotu kwalifikacyjnego wynosi 50.

Studia drugiego stopnia

 • do przyjęcia na studia II stopnia wymagana jest średnia z toku studiów obliczona do drugiego miejsca po przecinku

Więcej informacji znajdziesz na stronie Uczelni

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Politechnika Lubelska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Poznańska
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim