Szczegółowy opis uczelni

O Uczelni

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powstała w 2001 roku. Studenci mogą kształcić się na bezpłatnych studiach licencjackich i inżynierskich, a także na studiach podyplomowych. Studia trwają 6 semestrów (3 lata), a w przypadku kierunków technicznych 7 semestrów (3,5 roku).

Absolwenci PWSW uzyskują dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tytułem zawodowym licencjata bądź inżyniera. Mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach drugiego stopnia (magisterskich) na każdej uczelni zarówno w naszym kraju jak i poza jego granicami.

W trakcie nauki studenci mogą ubiegać się o stypendia socjalne, zapomogi, stypendia Rektora oraz stypendia Ministra dla najlepszych studentów.

Władze uczelni na kadencję 2012 - 2016

 • Rektor: dr hab. inż. prof. nadzw. Łukasz N. Węsierski
 • Prorektor ds. kształcenia: dr hab. prof. nadzw. Barbara Lulek
 • Prorektor ds. ogólnych: dr Stanisław Stępień

CAMPUS

Bazę dydaktyczną obok zabytkowego Pałacu Lubomirskich, stanowią nowoczesne, doskonale przystosowane do wykładów i ćwiczeń budynki, pierwszy w Przemyślu akademik oraz najnowocześniejsze na Podkarpaciu pracownie i laboratoria badawcze przeznaczone dla studentów kierunków technicznych. Dzięki temu można mówić, iż campus PWSW w Przemyślu ma charakter politechniczny. Wszystkie budynki zlokalizowane są w jednym miejscu – w urokliwym Parku Lubomirskim i jego otoczeniu, co jest niezwykle dogodne dla studentów.

Akademik PWSW został oddany do użytku w październiku 2011 roku. Jest pierwszym domem studenckim w Przemyślu i może w nim zamieszkać 187 osób. Studenci mają do użytku w pełni wyposażone pokoje z darmowym dostępem do Internetu, telefonem z którego można wykonywać połączenia między pokojami oraz odbierać połączenia z zewnątrz. Mieszkania urządzone są w formie studia: na każde dwa pokoje przypada łazienka z toaletą, umywalkami i prysznicem.

Ponadto w akademiku znajduje się ogólnodostępna pralnia, nowocześnie urządzone kuchnie, pracownia komputerowa oraz pomieszczenie przeznaczone do nauki. Kontakt: 16 73 55 131, 73 55 312

PROJEKTY EUROPEJSKIE

W latach 2005 - 2007 uczelnia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zrealizowała projekt budowy biblioteki uczelnianej wraz z czytelnią. Inwestycja zapoczątkowała rozbudowę campusu uczelnianego PWSW w Przemyślu. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 5 mln zł. Obecnie kompleks biblioteki funkcjonuje jako jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w województwie podkarpackim. Budynek składa się z szeregu pomieszczeń o przeznaczeniu ogólnymi i specjalistycznym: magazynu książek oraz pomieszczeń dla czytelników m.in. wypożyczalni, komputerowych katalogów oraz czterech czytelni - Głównej, Czasopism, Księgozbioru im. red. Marka Cara oraz Czytelni Komputerowej ze stanowiskami z dostępem do Internetu.

W bibliotece wdrożony jest system elektronicznego obiegu książki, co w znaczący sposób usprawnia obsługę studentów. Zastosowanie nowoczesnych zabezpieczeń antywłamaniowych oraz monitoring pozwoli na zachowanie szczególnie cennych nabytków biblioteki np. z księgozbioru im. redaktora Marka Cara.

Kolejną zrealizowaną inwestycją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 20107-2013 jest oddana do użytku wiosną 2010 roku klimatyzowana aula dydaktyczna ze sceną, wyposażona w wysokiej klasy instalację nagłośnieniową oraz bezprzewodowy sprzęt do tłumaczeń symultanicznych. Została ona przeznaczona dla studentów i uczelni jak również dla miasta i jego mieszkańców.

W dniu 29 września 2009 Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu: Nr POPW 1.1-13 „Rozbudowa bazy dydaktycznej – campusu PWSW w Przemyślu” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działania I.1 Infrastruktura uczelni. Przedmiotem projektu była rozbudowa infrastruktury edukacyjnej campusu uczelnianego PWSW w Przemyślu, w ramach której powstał:

 • zespół dydaktyczny z nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami badawczymi (Kolegium Techniczne) dla kierunków inżynieryjno-technicznych, priorytetowych dla rozwoju gospodarki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,
 • dom studencki na 187 miejsc, który wraz z zespołem dydaktycznym dla studiów inżynierskich stanowi integralną część campusu uczelnianego i zapewni płynne funkcjonowanie budynku dydaktycznego kształcącego studentów na kierunkach kluczowych dla rozwoju gospodarki.
Życie studenckie

Studia to nie tylko czas nauki, ale i poszukiwań nowych obszarów do realizacji swoich pasji. PWSW umożliwia rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych, działających przy uczelni tj.

 • Kole Naukowym Historyków Studentów PWSW,
 • Kole Naukowym Młodych Dyplomatów,
 • Kole Naukowym Politologów,
 • Kole Naukowym Studentów Polonistyki,
 • Studenckim Kole Naukowym Mechatroniki,
 • Kole Naukowym Studentów Socjologii,
 • Kole Naukowym Dziedzictwa Kulturowego Polski Południowo-Wschodniej,
 • Studenckim Kole Naukowym Inżynierii Środowiska.

Ponadto w strukturach uczelni działa:

 • Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego, skupiający młodzież kreatywną, aktywnie zaangażowaną w życie uczelniane i pozauczelniane,
 • Kabaret uczelniany Ku.Ku,
 • Duszpasterstwo Akademickie,
 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego z sekcjami sportowymi takimi jak: aerobik, futsal, koszykówka, kulturystyka, pływanie, unihokej, siatkówka, strzelectwo, taniec, turystyka, żeglarstwo,
 • Gazetka studencka „SPIK” - „Studencki Przegląd Informacyjno-Kulturalny” (wydawana przez Koło Naukowe Studentów Polonistyki) oraz „Polityka Globalna” (redagowana przez studentów skupionych w Kole Naukowym Młodych Dyplomatów).

Warto wspomnieć o klubie studenckim „Enigma” uruchomionym w 2009 roku. W swoim zamierzeniu ma służyć organizacji różnego typu imprez studenckich, od tych niszowych do masowych: a więc koncerty, dyskoteki, wernisaże, spotkania autorskie, czy projekcje filmowe. W 2010 roku klub „Enigma” miał swój udział w projekcie kulturalnym Przemyska Scena Niezależna, w ramach którego raz w miesiącu w klubowej sali w podziemiach odbywały się koncerty młodych niezależnych zespołów z Przemyśla. Ponadto w murach uczelni nieustannie mają miejsce konferencje, sympozja, debaty i wizyty gości. Wybrane imprezy z kalendarza studenta PWSW

 • Warsztaty taneczne z „Tito”, znanym tancerzem biorącym udział w „You Can Dance - Po Prostu tańcz!”,
 • Pop Music Party, Kicz-Party, Andrzejki, Bal Maskowy Studentów PWSW – imprezy taneczne w klubie studenckim „Enigma”,
 • Juwenalia - święto studentów.

Dodatkowo przez cały rok koncerty, wystawy, wykłady ciekawych gości, sympozja i konferencje.

Wybrane działania skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz młodszych uczniów:

 • Dzień Wykładów Otwartych - pełen atrakcyjnych zajęć, pokazów, wykładów przybliżających naukę na studiach wyższych,
 • Wykłady otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych - czyli nasi wykładowcy w Waszych szkołach,
 • Dzień Nauki - plenerowa impreza wiosenna, podczas której uczniowie mogą wziąć udział w eksperymentach i pokazach naukowych, warsztatach rzeźbiarskich, wystawach historycznych, konkursach tematycznych z nagrodami,
 • Wybory Miss Maturzystek - impreza dla uczennic klas maturalnych, podczas której dziewczęta walczą o atrakcyjne nagrody oraz tytuł najpiękniejszej i najmądrzejszej maturzystki,
 • Akademia Małego Studenta - projekt edukacyjny przeznaczony dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków. Podczas spotkań prowadzonych przez wykładowców i studentów mali studenci uczą się poprzez zabawę, biorąc udział w widowiskowych eksperymentach, pokazach walk rycerskich, zajęciach praktycznych czy miniwykładach.

BEZPŁATNE WARSZTATY PRZEDMATURALNE

Z myślą o przyszłych studentach uczelnia organizuje bezpłatne kursy przedmaturalne z przedmiotów zdawanych na maturze. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania i zapotrzebowania uczniów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
Dotychczas młodzież z powiatu przemyskiego miała okazję wziąć udział w przedmaturalnych warsztatach z zakresu wiedzy o społeczeństwie i historii oraz z języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki. Kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych, zdawanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, co roku cieszą się dużym zainteresowaniem.

Oferta Kształcenia

INSTYTUT ARCHITEKTURY WNĘTRZ

Kierunek: ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Wybieralne moduły kształcenia:

 • Projektowanie architektury wnętrz
 • Projektowanie architektury wnętrz sakralnych
 • Projektowanie wnętrz ogrodowych i krajobrazu

Instytut Architektury Wnętrz zaprasza wszystkich chętnych do podjęcia studiów na niezwykle interesującym, oryginalnym i elitarnym kierunku. Jest to kierunek dla osób z nieprzeciętną wrażliwością, „otwartą głowę” na sztukę i talentami, które nie powinny się zmarnować – jednym słowem dla tych, którzy posiadają duszę artysty.

Architektura wnętrz kształci na najwyższym, europejskim poziomie w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie: sztuki użytkowe. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców i profesorów z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W programie obok zajęć praktycznych prowadzone są wykłady z historii sztuki europejskiej i polskiej.

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Architektury Wnętrz PWSW

ul. Tymona Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl, I piętro, pokój 21, tel. 16 73 55 230

e-mail: aw@pwsw.pl

INSTYTUT FILOLOGICZNY

Kierunek: FILOLOGIA

Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Specjalizacje:

 • Nauczycielska
 • Translatorska

Filologia angielska to nowa specjalność otwarta w roku akademickim 2009/2010
i ciesząca się do tej pory dużą popularnością. Począwszy od drugiego semestru studiów, filologia angielska oferuje specjalizacje zawodowe: nauczycielską i translatorską.

Celem kształcenia studenta w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego jest osiągnięcie poziomu znajomości języka bliskiego rodzimemu (near-native). Kadra anglistyczna, zatrudniona w ramach specjalności, to specjaliści w zakresie historii i teorii literatury anglojęzycznego obszaru językowego, kulturoznawstwa i lingwistyki oraz metodyki nauczania języka angielskiego jako obcego. Studenci filologii angielskiej zdobywają wszechstronną wiedzę dotyczącą języka angielskiego, historii, literatury i kultury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Kształcenie studenta odbywa się w oparciu o cztery bloki tematyczne: literaturoznawstwa, językoznawstwa, glottodydaktyki i kulturoznawstwa.

Studia w ramach specjalizacji nauczycielskiej przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci filologii angielskiej mogą pracować jako nauczyciele języka, ale także jako pracownicy biur podróży, dziennikarze, pracownicy zagranicznych korporacji, wszędzie, gdzie znajomość języka jest warunkiem zatrudnienia. Studenci mają okazję korzystać z praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus oraz w każdym roku akademickim odbywają staże w szkołach i firmach lokalnych.

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Filologiczny PWSW

ul. Tymona Terleckiego 4, 37-700 Przemyśl,II piętro, pokój 22, tel. 16 73 55 220

e-mail: anglistyka@pwsw.pl

INSTYTUT FILOLOGICZNY

Kierunek: FILOLOGIA POLSKA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Specjalizacje:

 • Nauczycielska
 • Dziennikarska

Student filologii polskiej ma do wyboru dwie specjalizacje: dziennikarską i nauczycielską. W ramach specjalizacji dziennikarskiej kształceni są studenci, którzy będą mogli kompetentnie wykonywać zawody wymagające znajomości specyfiki rynku prasy. Absolwent znajdzie pracę w zawodzie: dziennikarza lub redaktora, rzecznika prasowego, specjalisty ds. public relations, wydawcy.

W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w mediach regionalnych (prasa, radio, telewizja), instytucjach publicznych i firmach. Absolwent może uzyskać uprawnienia do pracy w szkole jeśli we własnym zakresie ukończy kurs specjalizacyjny przedmiotów pedagogicznych (prowadzony w PWSW).

Natomiast w ramach specjalizacji nauczycielskiej kształceni są przyszli nauczyciele, którzy będą dobrze przygotowani do warunków pracy w nowoczesnej szkole. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych i uznanych w świecie naukowym znawców przedmiotu. Absolwent specjalizacji nauczycielskiej dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi
do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty.

Absolwent kierunku filologia polska jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunkach humanistycznych, a także do samodzielnego i twórczego funkcjonowania na rynku pracy – w zależności od wybranej specjalizacji.

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Filologiczny PWSW

ul. Tymona Terleckiego 4, 37-700 Przemyśl, II piętro, pokój 20, tel. 16 73 55 190

e-mail: polonistyka@pwsw.pl

INSTYTUT FILOLOGICZNY

KIERUNEK: FILOLOGIA

Specjalność: LINGWISTYKA STOSOWANA (ANGIELSKO-UKRAIŃSKA)

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Specjalizacje:

 • Translatorska
 • Dziennikarska

Współczesnego młodego człowieka otacza wielokulturowa rzeczywistość. Kontaktuje się z przedstawicielami innych kultur świata oraz kultur lokalnych. W południowo-wschodniej Polsce kluczem do wielokulturowości jest lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska). Przekazując studentom wiedzę przy pomocy światowego medium, jakim jest język angielski, a także języka ukraińskiego, coraz bardziej ważnego w skali całej Europy Środkowo-Wschodniej, nauczyciele akademiccy umożliwiają zdobycie orientacji językowej
i kulturowej istotnej dla tego regionu.

Celem kształcenia studenta w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego oraz ukraińskiego jest osiągnięcie zaawansowanego poziomu znajomości obu języków. Kadra anglistyczna i ukrainistyczna, zatrudniona w ramach lingwistyki, to specjaliści w zakresie metodyki nauczania języków obcych. Studenci lingwistyki zdobywają wszechstronną wiedzę dotyczącą nie tylko języka angielskiego i ukraińskiego, lecz także historii, literatury i kultury obu obszarów językowych. Kształcenie studenta odbywa się w oparciu o trzy bloki tematyczne: literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz kulturoznawstwo.

Absolwent lingwistyki jest przygotowany do pracy w środowisku międzynarodowym, potrafi zorganizować komunikację w firmach wielokulturowych, posiada kompetencje, aby komentować w mediach życie kulturalne i społeczne. Dzięki zdobytej wiedzy absolwent lingwistyki stosowanej może zarządzać instytucjami i projektami kulturalno-oświatowymi na pograniczu kultur. Jest osobą dwujęzyczną o kompetencjach sprawnego tłumacza nie tylko języków, lecz także kontekstów kulturowych.

W odróżnieniu od tradycyjnej filologii w ramach lingwistyki stosowanej student intensywnie uczy się dwóch języków obcych: językiem wiodącym jest angielski, dodatkowym, którego uczy się od podstaw, język ukraiński. Dwukierunkowy charakter studiów umożliwia uzyskanie kompetencji do tłumaczenia w zakresie obu języków. Studenci mają też możliwość uczestniczenia w zagranicznych praktykach i stażach językowych w ramach umów międzynarodowych i europejskiego programu Erasmus.

Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest znajomość języków obcych niezbędna w kontaktach międzynarodowych: w placówkach oświatowych, urzędach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, biurach podróży, wydawnictwach, biurach tłumaczeń i biznesie. W ostatnich miesiącach osoby dysponujące biegłą znajomością języka angielskiego i jednego z języków wschodnioeuropejskich (np. ukraińskiego) są coraz częściej poszukiwane przez firmy z branży outsourcingowej. A trzeba pamiętać, że jest to branża, w obrębie której miał miejsce w ostatnich latach największy przyrost nowych miejsc pracy!

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Filologiczny PWSW

ul. Tymona Terleckiego 4, 37-700 Przemyśl, II piętro, pokój 22, tel. 16 73 55 220

e-mail: lingwistyka@pwsw.pl

INSTYTUT HISTORII

Kierunek: HISTORIA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Wybieralne moduły kształcenia:

 • Nauczycielski
 • Turystyka międzynarodowa

Historia w PWSW w Przemyślu oferuje dwa moduły: dydaktyczny i turystykę międzynarodową.

Moduł nauczycielski daje kwalifikacje do nauczania historii. Turystyka międzynarodowa przygotowuje do pracy w zawodzie pilota wycieczek i przewodnika po regionie. Istnieje możliwość wyboru obydwu modułów i uzyskania kwalifikacji zawodowych nauczyciela, przewodnika po regionie oraz pilota.

Ponadto współczesny absolwent studiów historycznych to humanista wyposażony w rozległą wiedzę o przeszłości, naukach społecznych, kulturze, sztuce, demografii, statystyce i wielu innych. Studia historyczne kształtują dociekliwość w zadawaniu pytań i formułowaniu wniosków, myślenie syntetyczne i analityczne, umiejętność odczytywania informacji źródłowych i ich interpretowania.

Instytut Historii oferuje doświadczoną i uznaną w świecie naukowym kadrę dydaktyczną (UJ, UMCS, KUL, IPN i in.), możliwość zdobycia kwalifikacji, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy, możliwość publikowania prac naukowych w serii współwydawanej przez Instytut Historii pt. „Monografie Przemyskie”, okazję uczestniczenia w objazdach naukowych i rajdach turystycznych, szansę brania udziału w sesjach i głoszenia referatów na konferencjach i ogólnopolskich zjazdach Kół Naukowych Historyków Studentów.

Drogi kariery zawodowej absolwentów historii są bardzo zróżnicowane i bogate. Mogą być oni zatrudnieni jako nauczyciele, pracownicy instytucji naukowych, pracownicy instytucji upowszechniających kulturę, dziennikarze, pracownicy kancelarii, archiwiści, muzealnicy, przewodnicy turystyczni, menedżerowie i animatorzy kultury, piloci wycieczek krajowych i zagranicznych i wielu innych

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Historii PWSW

ul. Tymona Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl, parter, pokój 16, tel. 16 73 55 170

e-mail: historia@pwsw.pl

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów

Absolwent uzyskuje zawodowy tytuł inżyniera. Kształcenie prowadzą między innymi profesorowie i doktorzy z Politechniki Krakowskiej i Rzeszowskiej. Absolwent kierunku inżynieria środowiska posiada niezbędną wiedzę z zakresu podstaw nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych, potrzebną do rozwiązywania problemów o cha­rak­­terze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym. W szczególności są to problemy dotyczące:

 • ujmowania wody powierzchniowej i podziemnej oraz jej uzdatniania dla celów spożywczych,
 • dystrybucji wody w miejskich i wiejskich sieciach wodociągowych oraz instalacjach wewnętrznych w budynkach
 • odprowadzania ścieków w systemach kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych,
 • oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania powstających osadów
 • gospodarowania odpadami oraz ich unieszkodliwiania

Absolwent kierunku inżynieria środowiska jest ponadto przygotowany do prowadzenia badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent inżynierii środowiska uzyskuje zawodowy tytuł inżyniera i ma podstawę do ubiegania się o uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci wodocią­go­wo-kanalizacyjnych. Inżynier inżynierii środowiska może być zatrudniony w biurach projektów, w przedsiębiorstwach realizujących i eksploatujących systemy wodociągowo - kanalizacyjne i oczysz­czal­nie ścieków, w specjalistycznych jednostkach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za stan środowiska, w komórkach zarządzających gospodarką wodno - ście­kową zakładów przemysłowych. Ponadto uzyskanie uprawnień budowlanych z zakresu inży­nierii środowiska daje właściwą i szeroką podstawę do rozwinięcia własnej działalności go­spo­­darczej. W niedalekiej przyszłości inżynierowie pochodzący z regionu przemyskiego mogą też odegrać znaczącą rolę pracując na rzecz po­prawy warunków życia ukraińskiego społeczeństwa. W związku z tym, że Ukraina może stać się członkiem UE inżynierowie będą bardzo poszukiwani na przygranicznym rynku pracy. W Instytucie Inżynierii Środowiska istnieją dwa specjalistyczne laboratoria chemiczne i biologiczne wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy.

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Inżynierii Środowiska PWSW

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, I piętro, pokój 2.6, tel. 16 73 55 250

e-mail: inz-srod@pwsw.pl

INSTYTUT MECHATRONIKI

Kierunek: MECHATRONIKA

Kształcenie prowadzą między innymi profesorowie i doktorzy z Politechniki Rzeszowskiej

3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) – 7 semestrów, absolwent uzyskuje zawodowy tytuł inżyniera

Mechatronika jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych gałęzi nauki i techniki, istniejącą na styku pięciu innych dziedzin wiedzy: mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki.

Absolwentów mechatroniki cechuje bardzo wszechstronne wykształcenie. Podczas studiów rozwijają oni umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują zawodowy tytuł inżyniera. Posiadają oni umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn oraz elektroniki, informatyki i teorii sterowania, niezbędną do projektowania i konstruowania specjalistycznych maszyn
i urządzeń.

Dlatego też przyszli inżynierowie (bądź magistrzy) mechatroniki są bardzo poszukiwani na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy i znajdą zatrudnienie zarówno w Polsce jak i za granicą. Absolwenci mogą występować w rolach: inżynierów konstruktorów i technologów montażu w przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne: elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym.

Od października 2012 przy Instytucie Mechatroniki funkcjonuje osiem nowoczesnych laboratoriów inżynierskich. Są one zlokalizowane w nowo otwartym budynku Kolegium Technicznego. Studenci mechatroniki i innych kierunków technicznych mają do dyspozycji następujące laboratoria: automatyki, fizyki, fizyki metali, informatyki, mechaniki samochodowej, pomiarów i sensorów, sterowników oraz układów płynowych.

Nowoczesne wyposażenie zostało sfinansowane z budżetu projektu „Rozbudowa bazy dydaktycznej - campusu PWSW w Przemyślu” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. To największy tego typu projekt na uczelni. W laboratoriach zainstalowano najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. Przykładami w tym zakresie mogą być: system szkoleniowy z modułem manipulacyjnym lub transportowym, stanowisko do montażu i badań elementów podciśnieniowych, stanowisko z pozycjonowanym manipulatorem magazynowym, stanowiska do montażu układów pneumatycznych, stanowisko do badań układów hydraulicznych, stołowa frezarka edukacyjna, stacja kontroli pojazdów z nowoczesną linią diagnostyczną, twardościomierz Rocwella, automatyczna prasa do inkludowania na gorąco, szlifierko-polerka wraz z akcesoriami, maszyna wytrzymałościowa, stanowiska ze sterownikami PLC, robot sześcioosiowy, system wahadła odwróconego i wiele innych. Ponadto Kolegium Techniczne posiada liczne sale wykładowe różnej wielkości, jak również nowoczesną pracownię ćwiczeń seminaryjnych dla języków obcych.

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Mechatroniki PWSW

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, parter, pokój 1.7, tel. 16 73 55 260

e-mail: mechatronika@pwsw.pl

INSTYTUT POLITOLOGII I POLITYKI REGIONALNEJ

Kierunek: POLITOLOGIA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Wybieralne moduły kształcenia:

 • Administracja regionalna
 • Bezpieczeństwo publiczne

Celem kształcenia na kierunku politologia jest wyposażenie studenta w niezbędną wiedzę teoretyczną w zakresie standardu politologicznego (przedmioty: kierunkowe, podstawowe, kształcenia ogólnego), a także wiedzę specjalistyczną dotyczącą administracji regionalnej oraz bezpieczeństwa publicznego (przedmioty specjalistyczne).

Wiedza zdobyta przez absolwenta, z jednej strony umożliwia dalsze kształcenie na studiach magisterskich, z drugiej umożliwia rzetelne kwalifikacje zawodowe potrzebne do podjęcia pracy w urzędach państwowych i samorządowych, agencjach rządowych i regionalnych, organizacjach pozarządowych, mediach lokalnych, instytucjach powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego. Absolwent, dzięki zdobytej wiedzy specjalistycznej dotyczącej m. in. funkcjonowania administracji regionalnej oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego wszechstronnie poszerza możliwość zatrudnienia, stając się bardziej konkurencyjnym
na rynku pracy.

Instytut Politologii i Polityki Regionalnej oferuje:

 • profesjonalny program studiów odpowiadający standardom europejskim (Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS),
 • interdyscyplinarny program studiów umożliwiający równoległe kształcenie w ramach dodatkowych modułów,
 • kadrę naukową z wiodących ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Lublin, itp.),
 • praktyki i staże za granicą,
 • możliwości pogłębiania umiejętności językowych i uzyskanej wiedzy teoretycznej we współpracy z innymi ośrodkami politologicznymi w UE,
 • konferencje międzynarodowe i wyjazdy do Parlamentu Europejskiego,
 • współpracę z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej (Ukraina, Czechy, Słowacja, Węgry),
 • możliwość rozwoju intelektualnego w studenckich kołach naukowych,
 • po ukończonych studiach możliwości zatrudnienia w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych oraz agendach UE,
 • w przyszłości możliwości kształcenia w ramach nowych specjalności (europejska polityka regionalna, doradztwo i zarządzanie w polityce) i studiów podyplomowych (zarządzanie kryzysowe, europejska współpraca transnarodowa).

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Politologii i Polityki Regionalnej PWSW

ul. Tymona Terleckiego 2, 37-700 Przemyśl, parter, pokój 19A, tel. 16 73 55 180

e-mail: politologia@pwsw.pl

INSTYTUT SOCJOLOGII

Kierunek: SOCJOLOGIA

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Wybieralne moduły kształcenia:

 • Asystent rodziny
 • Socjologia rynku pracy
 • Socjologia pogranicza ze specjalizacją celną

Studia licencjackie na kierunku socjologia, to gwarancja wysokiej jakości kształcenia osiągana na podstawie autorskiego programu kształcenia przygotowanego przez uniwersytecką kadrę naukowo-dydaktyczną zatrudnioną w Instytucie Socjologii.

Program studiów został opracowany na podstawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i ma na celu kształcenie w zakresie umiejętności niezbędnych
w nowoczesnej gospodarce i na rynku pracy.

Zawód socjologa to zaproszenie dla ludzi ciekawych świata, zwłaszcza tych, których interesuje otaczająca rzeczywistość, zjawiska i procesy społeczne, nowe trendy w kulturze, gospodarce, demografii, a także psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi. Socjologia zajmuje centralne miejsce w naukach społecznych, gdyż jak żadna inna dziedzina wiedzy
o życiu społecznym pozwala w sposób całościowy patrzeć na wciąż zmieniający się świat społeczny i na podstawie zgromadzonej wiedzy, wyjaśniać albo rozumieć jego dynamikę
i fundamenty, na których się opiera.

Zastosowanie socjologii we współczesnych, nowoczesnych społeczeństwach rozszerza się. Obszar pracy socjologa jest bardzo rozległy, gdyż wiedza, umiejętności i kompetencje zawodowe znajdują zastosowanie zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, w sferze instytucji publicznych odpowiadających za politykę społeczną czy komunikację medialną, jak i w zakresie społeczno-demograficznych lub marketingowych analiz dla biznesu.

Absolwenci socjologii są wszechstronnie przygotowani do wyzwań zmieniającego się społeczeństwa, dlatego znajdują zatrudnienie w komórkach badawczych i analitycznych prywatnych korporacji, wydziałach agencjach badania rynku, mediach, samorządach lokalnych, organizacjach pozarządowych, zespołach projektowych,

Specyfika przemyskiej socjologii polega na zawarciu w programie studiów kierunkowych efektów kształcenia w powiązaniu z potrzebami regionalnego i lokalnego rynku pracy. Wzmocnieniu pozycji absolwenta przemyskiej socjologii na rynku pracy służą moduły kształcenia w formie bloków przedmiotów do wyboru przez studenta od drugiego semestru studiów.

Instytut Socjologii PWSW oferuje swoim studentom:

 • kadrę naukowo-dydaktyczną wyłącznie z UJ, UMCS i UR,
 • rzetelne przygotowanie do podjęcia ról zawodowych w ramach praktyki zawodowej w instytucjach sprawujących patronat nad Instytutem,
 • kształcenie w zakresie badań empirycznych w oparciu o najnowsze programy komputerowe,
 • bezpłatne wyjazdy zagraniczne na studia częściowe w ramach programu wymiany edukacyjnej studentów Erasmus (Portugalia, Kreta),
 • rozwój zainteresowań socjologicznych w Kole Naukowym Studentów Socjologii (udziałw badaniach, organizacja seminariów i wykładów, krajowe i zagraniczne wyjazdy naukowe i integracyjne).

PUNKT REKRUTACYJNY: Instytut Socjologii PWSW

ul. Tymona Terleckiego 2, 37-700 Przemyśl, I piętro, pokój 110A, tel. 16 73 55 210

e-mail: socjologia@pwsw.pl

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

3-letnie studia I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów

Wybieralne moduły kształcenia:

 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Integracja europejska

Stosunki międzynarodowe w PWSW w Przemyślu to nowoczesny kierunek dla wszystkich pragnących poznać otaczającą rzeczywistość na wielu płaszczyznach życia politycznego, ekonomicznego i społecznego.

Studenci mają możliwość wyjazdów naukowych do uczelni europejskich w ramach programu Erasmus i do zaprzyjaźnionej uczelni w USA (Department of Political Science, University of Arkansas at Little Rock). Ponadto nasi studenci mają do wyboru atrakcyjne oferty praktyk zawodowych, np. uczestniczą w organizacji światowego Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz realizują samodzielnie inicjowane przedsięwzięcia w ramach Koła Naukowego Młodych Dyplomatów. Dzięki temu zdobywają doświadczenia przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Nowatorski program nauczania w ramach bezpieczeństwa międzynarodowego obejmuje teoretyczne aspekty wojny i pokoju, analizę prawa międzynarodowego dotyczącego konfliktów zbrojnych, współczesne koncepcje bezpieczeństwa globalnego oraz zagadnienie terroryzmu międzynarodowego. Ukończenie studiów w zakresie tej specjalności pozwoli na rzetelną i kompletną ocenę zagrożeń związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym oraz ułatwi podejmowanie decyzji zmierzających do ograniczenia konfliktów zbrojnych.

Absolwenci są przygotowani do pracy w organach administracji państwowej i samorządowej oraz do pracy w instytucjach, służbach i przedsiębiorstwach działających w sferze bezpieczeństwa i obronności. W zakresie integracji europejskiej program nauczania uwzględnia liczne aspekty procesu integracji wewnątrz Unii i poza jej granicami. Absolwenci, którzy w trakcie studiów wybrali ten moduł, łatwiej niż inni znajdą pracę w instytucjach UE, organizacjach międzynarodowych za granicą i w Polsce, placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz w samorządach terytorialnych (wydziały ds. integracji europejskiej, które są dziś podstawą funkcjonowania takich instytucji). Dzięki modułowi integracja europejska student uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, a zapotrzebowanie na takich specjalistów na dzisiejszym rynku pracy jest i będzie bardzo duże.

PUNKT REKRUTACYJNY:Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW

ul. Tymona Terleckiego 2, 37-700 Przemyśl, II piętro, pokój 214A

tel. 16 73 55 240, fax 16 73 55 241

e-mail: stosunki@pwsw.pl

KIERUNKI PLANOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

Po nadaniu uprawnień przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku akademickim 2013/2014 odbędzie się nabórna następujące kierunki: bezpieczeństwo i produkcja żywności, wychowanie fizyczne, technologia chemiczna.

Kursy, szkolenia

PRAKTYKI

PWSW zapewnia studentom nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej w trakcie zajęć dydaktycznych, ale również uzyskanie doświadczenia podczas praktyk studenckich. Są one obowiązkowe, w wymiarze przewidzianym przez Standardy Nauczania. Student ma możliwość wybrania placówki, spełniającej wymogi programowe danego kierunku i specjalności, którą obrał. Szkoły, rozgłośnie radiowe, telewizja, redakcje gazet, wszelkie instytucje kulturalne, stowarzyszenia, urzędy, placówki dyplomatyczne i konsularne, organy służby publicznej, instytucje administracji państwowej i publicznej, biura turystyczne to tylko nieliczne miejsca, w których nasi studenci odbywają praktyki.

Studenci PWSW jako jedyni na Podkarpaciu i jedni z nielicznych w kraju dostają również niepowtarzalną szansę udziału w prestiżowym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Krynicy.

W ramach praktyk uczelnia oferuje ponadto praktykę w brukselskich biurach europosłów, czy zdobywanie doświadczenia na uniwersytetach m.in. w Kamieńcu Podolskim i Ostrogu na Ukrainie, z którymi współpracuje PWSW. Istnieje również możliwość wyjazdu na staże i praktyki w ramach programu wymiany międzynarodowej Erasmus i Asystentura Comeniusa.

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Od roku akademickiego 2009/2010 PWSW bierze udział w programie Asystentura Comeniusa, skierowanym do studentów kierunków pedagogicznych, którzy chcą odbyć praktyki i staże w krajach europejskich w wymiarze od 3 do 10 miesięcy. Asystentura Comeniusa realizowana jest w ramach europejskiego programu edukacyjnego „Uczenie
się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme).

Ponadto PWSW organizuje staże w Brukseli w biurach europosłów. Każdy student PWSW może ubiegać się o powyższy staż. Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu uczestniczy również w wymianie studentów m.in. ze Stanów Zjednoczonych oraz Ukrainy. Studenci naszej uczelni mogą wyjeżdżać na praktyki na ukraińskie i amerykańskie uniwersytety, natomiast młodzież z powyższych uczelni przyjeżdża na wymianę do PWSW.

ERASMUS

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu w 2007 r. uzyskała Kartę Uczelni Erasmusa, która uprawnia do udziału w Programie.

Erasmus jest programem dla szkolnictwa wyższego skierowanym przede wszystkim do uczelni, studentów i pracowników. Zadaniem Erasmusa jest podnoszenie poziomu kształcenia poprzez finansowanie wyjazdów studentów na studia do innego kraju europejskiego, a tym samym wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich w Europie. Wyjazdy w ramach Erasmusa odbywają się na okres do jednego roku.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska zawarła dotychczas kilkanaście umów międzynarodowych, umożliwiających wymianę studentów, wykładowców i pracowników administracyjnych. Uczelnie partnerskie, z którymi PWSW w Przemyślu podpisała umowy to m.in.:

 • Technological Educational Institution of Athens (Ateny, Grecja), Democraticus University of Thrace (Xanthi, Grecja),
 • T.E.I. of Recte (Kreta),
 • Uniwersytett Minho (Braga, Portugalia),
 • Uniwersytet w Zadarze (Zadar, Chorwacja),
 • Bozok University (Yozgat, Turcja), Hitit University (Corum, Północna Turcja), Gaziosmanpasa University (Tokat, Północna Turcja),
 • Fachhochschule Technikum Wien (Wiedeń, Austria),
 • Solski Center Ptuj (Ptuj, Słowenia),
 • Uniwersytet Mateja Bela (Bańska Bystrzyca, Słowacja).

W ubiegłym roku akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej na wymianie międzynarodowej przebywali studenci z Turcji. Również w tym roku żacy z Uniwersytetu Gaziosmanpasa, Uniwersytetu Hitit i Uniwersytetu Bozok z Turcji oraz uniwersytetu Arkansas w Little Rock będą studiowali na kierunkach historia, politologia, mechatronika oraz stosunki międzynarodowe.

W ramach wymiany międzynarodowej PWSW w Przemyślu w roku akademickim 2012/2013 będzie gościć co najmniej pięcioro wykładowców zagranicznych w ramach stypendium Erasmusa: z Turcji, Grecji i Portugalii.

W bieżącym roku akademickim ze stypendium Erasmusa skorzystali pracownicy PWSW (wyjazdy szkoleniowe do Grecji i Chorwacji) oraz studenci (wyjeżdżając do Portugalii, Grecji, Słowacji i Chorwacji). Na semestr letni w ramach programu Erasmus planowane są kolejne wyjazdy pracowników i studentów do zaprzyjaźnionych uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska planuje podpisanie kolejnych umów międzynarodowych, w tym z amerykańskim Daemen College w Buffalo, z którym w lecie 2013 zorganizuje szkołę letnią historii i języka polskiego, podczas której studenci amerykańskiego college’u i PWSW w Przemyślu będą oznaczać groby na zabytkowym cmentarzu żydowskim, dbając tym samym o pamięć historyczną, współpracę na polu międzykulturowym i szacunek dla różnorodności.

Od roku 2012/2013 w PWSW w Przemyślu wprowadzony został dwuletni lektorat języka chorwackiego dla studentów stosunków międzynarodowych, dzięki któremu studenci będą mogli studiować stosunki międzynarodowe w języku chorwackim na Uniwersytecie w Zadarze w ramach programu Erasmus w kolejnych latach. Ponadto prowadzony jest również lektorat z języka japońskiego.

Strona programu Erasmus www.erasmus.org.pl

STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY

W swojej ofercie dydaktycznej PWSW posiada również studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i dokształcające, prowadzone przez Instytut Socjologii, Instytut Historii oraz Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Instytut Socjologii PWSW w roku akademickim 2012/2013 w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie prowadzi:

1. Kursy kwalifikacyjne i dokształcające

 • ASYSTENT RODZINY

2. Studia podyplomowe

 • ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ
 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • EKONOMIA SPOŁECZNA

Instytut Historii PWSW prowadzi studia podyplomowe:

 • PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Natomiast Instytut Stosunków Międzynarodowych kształci na studiach podyplomowych na kierunku:

 • BIZNES MIĘDZYNARODOWY

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych:

http://www.pwsw.eu/studia-podyplomowe

http://www.pwsw.eu/studia-podyplomowe-wspolfinansowane-z-efs

oraz:

Instytut Socjologii PWSW
ul. Tymona Terleckiego 2
tel. 16 73 55 210
fax 16 73 55 211

Instytut Historii PWSW
ul. Tymona Terleckiego 6
tel. 16 73 55 170
Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW
ul. Tymona Terleckiego 2
tel. 16 73 55 240
fax 16 73 55 241

podyplomowe@pwsw.pl

Rekrutacja na studia

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 • podania na obowiązującym w uczelni formularzu,
 • dyplomu maturalnego (świadectwo dojrzałości) w oryginale,
 • świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • 2 fotografii,
 • potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
 • poświadczonej kserokopii dowodu osobistego.

Ponadto:

 • laureaci i finaliści olimpiad – oryginał zaświadczenia olimpiady przedmiotowej lub jego poświadczoną kopię,
 • absolwenci szkół średnich, legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” – tłumaczenia dyplomu dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
 • kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedstawiają teczkę z pracami o której mowa w punkcie dotyczącym dodatkowych egzaminów na ten kierunek.

*Lista osób przyjętych na kierunek architektura wnętrz zostanie ogłoszona po przeprowadzeniu dodatkowego egzaminu, który odbędzie się w terminach od 1 do 31 sierpnia 2013 roku. Szczegółowy termin przeprowadzenia egzaminu zostanie podany do wiadomości po terminie składania dokumentów tj. po 31 lipca 2013 r.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów z „nową maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym przeliczanych według następujących zasad:

 • poziom podstawowy: % uzyskanych punktów*0,1= ilość punktów rankingowych
 • poziom rozszerzony: % uzyskanych punktów*0,15 = ilość punktów rankingowych

(*-iloczyn)

W przypadku gdy kandydat zdawał przedmiot w poziomie podstawowym i rozszerzonym bierzemy pod uwagę wynik dla niego korzystniejszy. Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ze „starą maturą”

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty w następujący sposób:

Ocena z przedmiotu - Liczba punktów

2.0 - 2 pkt; 3.0 - 4 pkt; 4.0 - 6 pkt; 5.0 - 8 pkt; 6.0 - 10 pkt

Liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów na kierunek: architektura wnętrz

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek architektura wnętrz odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości i złożenia dodatkowego egzaminu.

Egzamin składać się będzie z następujących etapów:

Etap I – przegląd i ocena prac artystycznych i projektowych przedstawionych przez kandydata.

Etap II – egzamin praktyczny z rysunku i malarstwa oraz ćwiczenia specjalistyczne sprawdzające wyobraźnię, zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów przestrzennych, umiejętność konstruowania, inwencję techniczną i sprawność przekazu.

Etap III – rozmowa sprawdzająca specjalistyczną wiedzę kandydata z zagadnień dotyczących architektury wnętrz.

Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów na kierunek filologia ze specjalnościami: lingwistyka stosowana i filologia angielska

Postępowanie kwalifikacyjne na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska i lingwistyka stosowana odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości.

Dla kandydatów na filologię angielską i lingwistykę stosowaną wymagany jest egzamin maturalny z języka angielskiego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy lub jako przedmiot dodatkowy.

Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie na studia ubiegać się mogą osoby, które zdały jeden z wymienionych egzaminów Cambridge: FCE- oceny A, B; CAE – oceny A, B, C; CPE – oceny A, B, C, TOEFL (z wynikiem co najmniej 50% punktów) lub TELC (poziom co najmniej B2).

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

The East European State Higher School

ul. Tymona Terleckiego 6, 37-700 Przemyśl

www.pwsw.eu

Rektorat : 16 73 55 102; rektorat@pwsw.pl

Dział Toku Studiów: 16 73 55 110; dts@pwsw.pl

Architektura wnętrz 16 73 55 232; aw@pwsw.pl

Filologia angielska: 16 73 55 220; anglistyka@pwsw.pl

Filologia polska: 16 73 55 190; polonistyka@pwsw.pl

Historia: 16 73 55 172 ; historia@pwsw.pl

Inżynieria środowiska: 16 73 55 250; inz-srod@pwsw.pl

Lingwistyka stosowana: 16 73 55 220; lingwistyka@pwsw.pl

Mechatronika: 16 73 55 260; mechatronika@pwsw.pl

Politologia: 16 73 55 180; politologia@pwsw.pl

Socjologia: 16 73 55 210; socjologia@pwsw.pl

Stosunki międzynarodowe: 16 73 55 240; stosunki@pwsw.pl

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-2 z 2 rekordów.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - lingwistyka stosowana

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu proponuje kandydatom na studia nowoczesny ki...

​Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu - bezpieczeństwo i produkcja żywności

​Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu (PWSW) oferuje studia na kierunku bezpiecze...

Lokalizacja