Szczegółowy opis uczelni

Dlaczego warto studiować w PWSZ w Wałbrzychu?

Dziesięć powodów, dla których warto studiować w PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu:

 

1. Kształcenie na atrakcyjnych kierunkach

Uczelnia proponuje bezpłatne kształcenie od licencjatu do magisterium. Oferta studiów jest dostosowana do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zapotrzebowania maturzystów. Programy studiów są uaktualniane i modyfikowane zgodnie z oczekiwaniami lokalnych pracodawców.

2. Wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna

Nasi pracownicy naukowo-dydaktyczni to wybitni eksperci i praktycy, którzy w ciekawy i interesujący sposób potrafią przekazać wiedzę swoim studentom. Z sukcesami dzielą się swoją wiedzą teoretyczną i doświadczeniem zdobytym w różnego rodzaju sektorach gospodarki, biznesu oraz administracji publicznej. Dodatkowo wielu z nich aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych badaniach naukowych.

3. Uczestniczymy w procesie bolońskim

Uczelnia bierze aktywny udział w procesie bolońskim, dzięki czemu nasi studenci są w pełni mobilni i mogą kontynuować naukę w innym kraju Unii Europejskiej bez żadnych problemów. Uczelnia spełnia wysokie standardy europejskie czego efektem są dwa prestiżowe wyróżnienia: ECTS Label oraz DS Label przyznane przez Komisję Europejską.
Dyplom przyznawany przez naszą uczelnię jest rozpoznawany nie tylko w całej Europie, ale także w większości krajów świata.

4. Wysoka jakość kształcenia

Jakość oferowanego kształcenia jest stale monitorowana i regularnie oceniana. O jej renomę dbają kierunkowe zespoły ds. jakości kształcenia, które pod okiem uczelnianego zespołu dokonują corocznych ocen i ewentualnych zmian. Ponadto uczelnia podlega kontroli ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które za pomocą Polskiej Komisji Akredytacyjnej dokonuje okresowych ocen kształcenia. Każdy z naszych kierunków musiał uzyskać aprobatę ministerialną.

5. Konkurencyjne koszty życia i studiowania

W porównaniu do innych miast wydatki na studiowanie w Wałbrzychu są bardzo konkurencyjne, a koszty życia są ułamkiem tego, co student musiałby zapłacić w innym mieście.

6. Rozbudowany system stypendialny

Obowiązujący w uczelni system stypendialny jest bardzo rozbudowany i obejmuje blisko 1/3 wszystkich studiujących. Wysokie stypendia, które uzyskują nasi studenci pozwalają obniżyć realne koszty utrzymania.
Więcej o stypendiach na stronie www.pwsz.com.pl/dla-studenta

7. Możliwość realizacji części studiów za granicą

Uczelnia jest partnerem w programie ERASMUS+, dzięki któremu nasi studenci mogą realizować część studiów poza granicami kraju w tzw. uczelniach partnerskich (m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Grecji czy we Włoszech). Oprócz wyjazdów na semestr lub rok możliwe są wyjazdy zagraniczne na 2-3 miesięczne praktyki zawodowe.
Szczegóły na stronie: www.pwsz.com.pl/program-erasmus-plus

8. Komfortowe warunku studiowania i mieszkania

Uczelnia dysponuje własną, nowoczesną bazą dydaktyczną zlokalizowaną w centrum miasta. Odnowione i przystosowane do potrzeb studentów sale wykładowe, ćwiczeniowe oraz pracownie specjalistyczne w pełni zaspokajają potrzeby studentów i wykładowców. Do dyspozycji studentów są także dwa komfortowe Domy Studenckie „AS”.

9. Indywidualne podejście do studenta

Mniejsza uczelnia to jednocześnie mniej studentów, ale i więcej czasu nauczyciela akademickiego przeznaczonego dla studenta. Studenci nie są u nas traktowani anonimowo, pracownicy szybko nawiązują trwałe relacje, które nierzadko trwają całe lata, także po skończeniu studiów…

10. Szereg dodatkowych atrakcji kulturalnych i sportowych

Działające w uczelni Studenckie Koła Naukowe aktywnie animują życie kulturalne studentów. Liczba spotkań, wernisaży, wykładów otwartych, prelekcji czy też happeningów jest niezliczona. Osoby uprawiające sport mogą zaś dalej rozwijać swoje pasje w licznych sekcjach Akademickiego Związku Sportowego.

 

Oferta edukacyjna

Kierunki studiów oferowane przez  PWSZ im. An­gelu­sa Si­le­siu­sa w Wałbrzychu:

Studia licencjackie

 • Administracja
 • Architektura wnętrz
 • Filologia (angielska, niemiecka)
 • Kosmetologia
 • Pedagogika
 • Techniki dentystyczne
 • Pielęgniarstwo

Studia inżynierskie

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Logistyka
 • Zrównoważone zarządzanie zasobami środowiska

Studia magisterskie

 • Administracja
 • Logistyka

 

Kursy i studia podyplomowe

Kursy: 

 • Certyfikowany kurs języka angielskiego B2
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego (kurs kwalifikacyjny)
 • Opieka nad osobami starszymi z nauką języka niemieckiego (kurs doskonalący)

Studia Podyplomowe:

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Animator życia seniorów
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Kosmetologia
 • Podologia
 • Logopedia
 • Odnowa biologiczna i masaż
 • E-Administracja
 • Menadżer w administracji publicznej z językiem angielskim
 • Zarządzanie jakością z językiem angielskim
 • Logistyka międzynarodowa
 • Zarządzanie produkcją z językiem angielskim
 • Zamówienia publiczne
 • Gospodarka odpadami

Informacji udziela:

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 4

tel. 74 641 92 03, 74 641 92 34
rekrutacja@pwsz.com.pl, mnikodemska@pwsz.com.pl

 

Warto wybrać Wałbrzych

Cztery powody, dla których warto studiować w Wałbrzychu:

 

1. Dogodne warunki

Miasto oferuje różnorodne oraz ciekawe możliwości, zapewniając jak najlepsze warunki do udanych studiów w przyjaznej atmosferze. To jest ten region, w którym możesz i powinieneś rozpocząć swoją karierę.

2. Tradycja

Wałbrzyskie tradycje edukacji akademickiej sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to w mieście zaczęła działać Politechnika Wrocławska. Obecnie w mieście znajdują się trzy kwitnące uczelnie kształcące studentów w nauce zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

3. Położenie

Bliska odległość od stolic europejskich, zwłaszcza Czech i Niemiec, a także dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (autostrada A4 i A2, międzynarodowe porty lotnicze we Wrocławiu, w Poznaniu i Katowicach) sprawia, że Wałbrzych jest atrakcyjnym miejscem dla młodych ludzi ciekawych świata i chcących łączyć naukę z poznawaniem świata.

4. Dostęp do atrakcji

Miasto jako Centrum Aglomeracji posiada rozwinięte zaplecze kulturalne pełniąc rolę głównego ośrodka kulturalnego. Mają tu swoje siedziby kina, teatry, filharmonia, muzea, biblioteki, Galeria Sztuki BWA, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Aqua-Zdrój. Nieopodal znajduje się Zamek Książ i Palmiarnia. W sąsiedztwie jest uzdrowisko Szczawno-Zdrój. Wielbiciele aktywnej turystyki znajdą tu dogodne tereny do rekreacji i turystyki, a także sportów zimowych.

 

Artykuły dotyczące uczelni

Brak wyników.

Lokalizacja