Szczegółowy opis uczelni

PWSZ w Lesznie

Zdobywanie wiedzy i możliwość sprawdzenia jej w praktyce, umożliwia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, która uzyskała tytuł „Uczelnia Liderów”.

Dysponujemy nowoczesnymi salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz laboratoriami z profesjonalnym wyposażeniem w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę badawczą. W nowoczesnym budynku mieści się Biblioteka Uczelniana, której zbiory obejmują ponad 61 tys. tytułów. Niedawno powstała aula wielofunkcyjna, a w niedalekiej przyszłości ma zaistnieć kompleks sportowo - rekreacyjny.

PWSZ w Lesznie daje możliwość samorealizacji poprzez przynależność do kół naukowych. Poza tym istnieje możliwość sprawdzenia swoich kompetencji językowych podczas Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, a sportowego ducha rywalizacji w trakcie Rajdu Pieszo – Rowerowego  i licznych zawodów sportowych.

Należy także wspomnieć, o tym, że Uczelnia uzyskała Kartę Erasmusa, która umożliwia wymianę studentów i pracowników dydaktycznych z uczelniami zagranicznymi z Niemiec, Finlandii, Austrii, Węgier Włoch i Ukrainy.

Oczywiście nauka to nie wszystko. Wiosną pod patronatem uczelni organizowane są: Festiwal Piosenki Studenckiej, Juwenalia oraz Dni Nauki i Kultury w Lesznie. Jeśli interesuje Cię sport masz możliwość wstąpienia do Klubu Uczelnianego AZS PWSZ, który od 8 edycji mistrzostw akademickich, spowodował że PWSZ im. J. A. Komeńskiego jest najlepszym sportowo PWSZ-etem.

Pomyślne zakończenie studiów nie oznacza wcale rozstania z uczelnią. Jako absolwent masz stały dostęp do Biura Karier, które pomoże Ci wejść na rynek pracy.

JEST WIELE POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO PODJĄĆ STUDIA W PWSZ IM. J. A. KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

 • Nasza Biblioteka posiada bogaty księgozbiór
 • Nasz bufet uczelniany oferuje tanie i dobre posiłki
 • Mamy dni wolne z okazji świąt narodowych i kościelnych
 • Nasz Dom studenta posiada 200 miejsc i znajduje się 2 min od uczelni
 • Dysponujemy nowoczesnymi salami wykładowymi, pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu oraz laboratoriami z profesjonalnym wyposażeniem w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę badawczą.
 • Jesteśmy Uczelnią Liderów 
 • Jesteśmy w czołówce  rankingu  Perspektyw
 • Nasze koła naukowe - pozwalają rozwijać upodobania w wybranych przez siebie kierunkach i dziedzinach
 • Z dworca PKP i PKS masz 10 min do uczelni
 • Dajemy możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, (studenci współorganizują "Juwenalia", organizują akcje charytatywne oraz osiągają liczne sukcesy naukowe i sportowe)
 • Nasze Biuro Karier aktywnie pomaga studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy
 • Naszymi absolwentami są: szczypiornista - Bartosz Jurecki, Finalistka 
  Miss Polonia 2012  Patrycja Dorywalska
 • Samorząd Studencki reprezentujący środowisko studenckie przed władzami oraz na zewnątrz Uczelni
 • Stały dostęp do Internetu
 • Szeroka oferta wyjazdów zagranicznych w ramach programu Erasmus
 • W gronie studentów PWSZ w Lesznie jest Olimpijka z Londynu Młodzieżowa i Akademicka Mistrzyni Świta w Triatlonie – Agnieszka Jerzyk
 • Wspaniała atmosfera, świetni wykładowcy

 

Oferta Kształcenia

Oferta studiów 2017/2018

STUDIA LICENCJACKIE

Bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo militarne

Ekonomia

 • ekonomia menedżerska
 • ekonomika sektora publicznego
 • finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

Filologia

 • Filologia angielska
 • Filologia niemiecka
 • Filologia hiszpańska
 • Język angielski w biznesie
 • Język niemiecki w biznesie
 • Język hiszpański w biznesie

Pedagogika

 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapia pedagogiczną
 • praca z rodziną z pomocą psychopedagogiczną
 • pedagogika dorosłych i animacja kultury

Pielęgniarstwo

Turystyka i rekreacja

 • zarządzanie turystyką w regionie
 • organizacja turystyki konnej
 • hotelarstwo i gastronomia
 • turystyka krajów obszaru śródziemnomorskiego z językiem hiszpańskim

Wychowanie fizyczne

 • wychowanie fizyczne i zarzadzanie sportem lokalnym
 • wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno - kompensacyjną

STUDIA INŻYNIERSKIE

Elektrotechnika
 • odnawialne źródła energii
 • elektromechatronika
 • systemy automatyki i robotyki
Informatyka
 • systemy komputerowe
 • informatyka w zarządzaniu

Logistyka

 • logistyka handlu i usług
 • logistyka produkcji

Mechanika i budowa maszyn

 • elektromechanika i mechatronika samochodowa
 • mechatronika z diagnostyką i eksploatacją maszyn
 • agromechatronika

Budownictwo

 • organizacja i zarządzanie procesem budowlanym
 • konstrukcja budowlana

STUDIA MAGISTERSKIE

Pedagogika

 • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • pedagogika medialna i animacja kultury

Wychowanie fizyczne (magisterskie)*

 • aktywność fizyczna osób starszych
 • menadżer turystyki i rekreacji

*po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rekrutacja na studia

ETAP I

1. Obowiązkowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym.

Kandydat na studia stacjonarne, niestacjonarne i magisterskie dokonuje rejestracji na stronie internetowej www.rekrutacja.pwsz.edu.pl wypełniając kwestionariusz:

 • wprowadzenie danych osobowych;
 • wybór kierunku studiów;
 • deklaracja wyboru języka obcego;
 • Wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
 • Dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku studiów.

Wydruk podania na studia możliwy jest po wypełnieniu wszystkich pól kwestionariusza

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wygenerowane podczas rejestracji.

Przy wyborze więcej niż jednego kierunku studiów należy wpłacić opłatę rekrutacyjną osobno za każdy kierunek wpisując w tytule nazwę kierunku, którego opłata dotyczy.

Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:

ETAP II

1. Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów do dalszego etapu rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu pojawia się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym.

2. Po zakwalifikowaniu na dany kierunek studiów kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji w terminie ustalonym przez Uczelnię.

ETAP III

Ogłoszenie wyników przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne. Informacja o wyniku postępowania pojawia się na koncie w systemie rekrutacyjnym, a pisemna decyzja wysyłana jest pocztą do kandydata.

Przejdź do systemu rekrutacji elektronicznej

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie mają możliwości dokonania rejestracji we własnym zakresie mogą skorzystać z komputera w Biurze Rekrutacji (parter, pok. 131) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00


Zasady rekrutacji – studia stacjonarne i niestacjonarne

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/pl/rekrutacja-2/rekrutacja2017/zasady-rekrutacji-studia-stacjonarne

Zasady rekrutacji – studia magisterskie

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/pl/rekrutacja-2/rekrutacja2017/zasady-rekrutacji-na-studia-magisterskie

Terminy rekrutacji

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/pl/rekrutacja-2/rekrutacja2017/terminy-rekrutacji

Wymagane dokumenty

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/pl/rekrutacja-2/rekrutacja2017/wymagane-dokumenty/i-stopnia

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/pl/rekrutacja-2/rekrutacja2017/wymagane-dokumenty/ii-stopnia

Opłaty rekrutacyjne

http://www.pwsz.edu.pl/index.php/pl/rekrutacja-2/rekrutacja2017/oplata-rekrutacyjna

Studia Podyplomowe, kursy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie posiada szeroka ofertę studiów podyplomowych oraz kursów.

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 • Historia i społeczeństwo, Historia i wiedza o społeczeństwie
 • Europejskie dziedzictwo kulturowe – wiedza o kulturze
 • Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Intermedialne nauczanie języka angielskiego
 • Organizacja i zarządzanie w oświacie
 • Studia pedagogiczne - kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna
 • Zajęcia techniczne dla nauczycieli
 • Wychowanie fizyczne dla nauczycieli
 • Odnowa biologiczna z elementami fizjoterapii
 • Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Agrobiznes
 • Automatyka przemysłowa
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • Ekonomia przedsiębiorstw – zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem branży motoryzacyjnej
 • Komunikacja biznesowa w języku angielskim
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

OFERTA KURSÓW

 • Kurs pilota wycieczek
 • Kurs rezydenta
 • Kurs instruktorski nordic walking
 • Kurs instruktorski aerobik
 • Rekreacja ruchowa ze specjalnością nordic walking
 • Wychowawca kolonijny
 • Kurs dla agentów nieruchomości i asystentów biur obrotu nieruchomościami
 • Warsztaty dziennikarskie – nowe media
 • Techniki współczesnej komunikacji – pisanie akademickie.
 • Sieci komputerowe dla nieinformatyków
 • Intensywny kurs języka angielskiego dla nauczycieli przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej
 • Język angielski w biznesie
 • Język angielski techniczny
 • Język angielski w pielęgniarstwie
 • Język niemiecki w pielęgniarstwie
 • Pokaż język w biznesie. Wirtschaftsdeutsch
 • Kurs języka migowego
 • Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego na stanowisko : eksploatacji do 1 kV
Biuro Karier

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie powstało w 2009 roku jako składowa Działu Promocji i Karier.

Biuro Karier to miejsce, w którym studenci i absolwenci PWSZ im. J. A Komeńskiego w Lesznie mają możliwość uzyskania rzetelnych informacji o rynku pracy, gdzie nabędą praktycznej wiedzy o tym, jak poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Dzięki nam mogą zaplanować swoją drogę profesjonalnego rozwoju, dowiedzieć się, jak skutecznie szukać pracy i dzięki temu świadomie dokonywać wyborów, aby realizować się zawodowo.

Podpowiadamy, jak dobrze wykorzystać czas podczas studiów oraz po ich ukończeniu. Dostarczamy wiedzy, rozwijamy umiejętności i kształtujemy postawy. Nasze cele realizujemy poprzez trzy podstawowe aktywności: informowanie, szkolenia i doradztwo zawodowe.

Misją Biura Karier jest aktywne:

 • wspieranie studentów i absolwentów w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy oraz rozwoju zawodowym.
 • wspieranie pracodawców w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników, spośród naszych studentów i absolwentów.

Biuro Karier swoje usługi dla studentów, absolwentów oraz pracodawców świadczy BEZPŁATNIE.

Kontakt:

e-mail: bk@pwsz.edu.pl

www.bk.pwsz.edu.pl

gadu-gadu: 6252597

tel. 65 / 525 01 40

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Adres: ul. Mickiewicza 5; 64-100 Leszno;

Telefon: 65 529 60 60

strona uczelni www.pwsz.edu.pl

email rekrutacja@pwsz.edu.pl


Instytuty:

Instytut Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Pedagogiczny

Instytut Politechniczno-Rolniczy

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej

Artykuły dotyczące uczelni

Wyświetlone 1-5 z 5 rekordów.

PWSZ w Lesznie zaprasza na Królewnę Śnieżkę

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie serdecznie zaprasza na spektakl o Królewnie Śnieżce. Ws

...

Pedagogika II stopnia w PWSZ im. J.A. Komeńskiego w Lesznie

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, na kierunku pedagogika, został...

PWSZ w Lesznie zaprasza na piknik juwenaliowy

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie zaprasza 19 maja 2016 r. na piknik juwenaliowy w godzinac...

Wybory Miss Polski Studentek PWSZ w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie wystąpi w roli gospodarza i or...

Nowatorskie studia dla inżynierów na PWZS w Lesznie

Kluczową rolę w rozwoju gospodarczym kraju czy regionu odgrywa kadra nowocześnie wykształconych inży...

Lokalizacja