Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

 • Zdjęcie 0
 • Zdjęcie 1
 • Zdjęcie 2
 • Zdjęcie 3
 • Zdjęcie 4
 • Zdjęcie 5
 • Zdjęcie 6
 • Zdjęcie 7
 • Zdjęcie 8
 • Zdjęcie 9
 • Zdjęcie 10
 • Zdjęcie 11
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
(+76) 835 35 66
kontakt@pwsz.glogow.pl
www.pwsz.glogow.pl
7.46
0.35%
72
głosów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie powstała z myślą o młodych ludziach, którzy pragną zdobyć solidne wykształcenie poparte praktycznymi umiejętnościami. Jest także Uczelnią, która wychodzi naprzeciw potrzebom osób aktywnych zawodowo, chcących zdobyć wyższe wykształcenie i podnieść swoje kwalifikacje. Oferuje studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie (2-letnie uzupełniające) o profilu praktycznym w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w czterech instytutach: Instytucie Politechnicznym, Instytucie Medycznym, Instytucie Ekonomicznym i Instytucie Humanistycznym. Realizacja programów nauczania odbywa się w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalistycznej kadry dydaktycznej – osób o uznanym dorobku naukowym, a także praktyków.

Studenci mogą odbywać praktyki zawodowe i staże zagraniczne. W ramach programu ERASMUS + uczelnia współpracuje z uczelniami w wielu krajach, takich jak Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy, Wielka Brytania, Chorwacja, Turcja, Białoruś czy Grecja, gdzie studenci mogą realizować część procesu dydaktycznego.

Absolwenci PWSZ w Głogowie są bardzo dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych i społecznych. Potwierdzają to pracodawcy, z którymi Uczelnia aktywnie współpracuje. Szczególną troską otoczeni są studenci z niepełnosprawnościami. Wprowadzane rozwiązania pozwalają im na swobodne korzystanie z oferty uczelni.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie to uczelnia nowoczesna i otwarta na nowe wyzwania. Współpracuje z lokalnym i ponadlokalnym środowiskiem, dzięki czemu zna oczekiwania regionu i kształci ludzi, których kompetencje są poszukiwane na rynku pracy.


Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja

 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie