Szczegółowy opis uczelni
Poznaj PWSZ w Nowym Sączu

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Stoicie przed trudnym wyborem związanym z kształtowaniem przyszłej drogi zawodowej. Jest ona nieodzownie związana z edukacją, choć z pewnością wielu młodych ludzi zastanawia się czy w ogóle warto studiować. Odpowiedź brzmi TAK, bo studia to wszechstronny rozwój człowieka, większe szanse na rynku pracy, możliwość wyższych zarobków, ale także niezapomniany i wyjątkowy okres w życiu, studenckie przywileje, nowi znajomi, możliwości samodzielnych wyjazdów i pierwszej praktyki zawodowej.

Warto STUDIOWAĆ w PWSZ w Nowym Sączu

Niepowtarzalny klimat i atmosfera Nowego Sącza i Sądecczyzny, bliskość górskich szlaków, atrakcje turystyczne regionu, doskonałe warunki do uprawiania sportów letnich i zimowych. Większość absolwentów deklaruje, że gdyby ponownie miała wybrać miejsce kształcenia wybrałaby naszą Uczelnię.


Nasze atuty to:

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • różnorodna oferta edukacyjna, studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie
 • wszystkie kierunki studiów o profilu praktycznym
 • doskonale wyposażona baza dydaktyczna i sportowa Uczelni
 • nowoczesne laboratoria pozwalające kształcić się praktycznie i rozwijać pasje naukowe
 • bogata oferta aktywności dodatkowych, m.in. koła naukowe, zajęcia artystyczne i sportowe
 • wsparcie finansowe w formie wielu programów stypendialnych
 • profesjonalna kadra dydaktyczna
 • miła i życzliwa atmosfera wspierająca rozwój intelektualny i osobowościowy studentów
 • liczne przedsięwzięcia popularnonaukowe, np. Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców, Sądeckie Konwersatoria Naukowe
 • kształcenie skoncentrowane na kształtowaniu kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
 • wyjazdy na 1 lub 2 semestry oraz na praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+
 • udział w projektach z dofinansowaniem z funduszy UE (np. dodatkowe płatne praktyki zawodowe, certyfikowane szkolenia i kursy oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje BEZPŁATNE studia stacjonarne, a ponadto studia niestacjonarne, podyplomowe, atrakcyjne kursy i szkolenia w 6 Instytutach:

 • EKONOMICZNYM (ul. Jagiellońska 61),
 • JĘZYKÓW OBCYCH (ul. Kochanowskiego 44),
 • KULTURY FIZYCZNEJ (ul. Kościuszki 2),
 • PEDAGOGICZNYM (ul. Chruślicka 6),
 • TECHNICZNYM (ul. Zamenhofa 1a),
 • ZDROWIA (ul. Kościuszki 2).


Najlepsi studenci mogą skorzystać ze stypendium rektora, a za wybitne osiągnięcia nawet ze stypendium ministra. Ponadto ci, którzy zdobyli pierwszy dorobek naukowy mogą wnioskować o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Uczelni. Istnieje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalne dla osób wymagających pomocy materialnej.

Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do studiowania w naszej Uczelni gwarantujemy wysoką jakość zajęć dydaktycznych, bardzo dobre przygotowanie praktyczne do zawodu, możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w ramach podpisanych umów bilateralnych lub w ramach programu Erasmus+. Poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną, a studia na wszystkich kierunkach w nowym roku akademickim będą wyłącznie na profilu praktycznym.

Gwarantujemy także dobre warunki do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni, w tym z nowoczesnej i świetnie wyposażonej bazy sportowej, a także do uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu studenckim. W PWSZ istnieje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i twórczych pasji w kołach naukowych, AZS-ie, organizacjach studenckich, wolontariacie studenckim, itp. Nie bez znaczenia jest także przyjazna atmosfera studiowania i właściwe relacje między nauczycielami akademickimi a studentami. Warto zauważyć, że wszystkie budynki zostały dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych ruchowo.

Ideą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest przygotowanie praktyczne do konkretnego zawodu, dlatego stawiamy nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktykę i ciągle dostosowujemy się do bieżących wymagań rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą kierunków i specjalności na naszej stronie internetowej www.pwsz-ns.edu.pl w zakładce „rekrutacja

Kierunki i specjalności

STUDIA I STOPNIA

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (studia I stopnia) - Nowość!

e-ADMINISTRACJA (3-letnie studia licencjackie)

 • e-administracja gospodarcza
 • e-administracja samorządowa

EKONOMIA (3-letnie studia licencjackie)

 • administracja i finanse sektora publicznego
 • ekonomika turystyki i rekreacji
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • zarządzanie projektami

ZARZĄDZANIE (3-letnie studia licencjackie)

 • biznes i innowacje
 • zarządzanie gminą
 • zarządzanie zasobami ludzkimi

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH (3-letnie studia licencjackie)

 • edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią
 • sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią

PEDAGOGIKA (3-letnie studia licencjackie)

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim
 • logopedia i terapia pedagogiczna
 • praca kulturalno-oświatowa i terapia zajęciowa
 • pedagogika resocjalizacyjna i mediacja
 • doradztwo zawodowe

FILOLOGIA (3-letnie studia licencjackie)

 • język angielski - translatoryka (moduł dwujęzyczny tłumaczeniowy lub język angielski w biznesie)
 • język niemiecki - translatoryka (moduł tłumaczeniowy lub język niemiecki w biznesie)
 • język rosyjski - translatoryka (moduł tłumaczeniowy lub język rosyjski w biznesie)

LINGWISTYKA DLA BIZNESU (3-letnie studia licencjackie)

W programie studiów na kierunku Lingwistyka dla biznesu przewidziano przedmioty dotyczące praktycznej nauki języka (angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie C1) oraz wybranego drugiego języka obcego, przedmioty dotyczące nauki języków fachowych (specjalistycznych np. finansów, logistyki, biznesu, prawa) oraz przedmioty językoznawcze np. nauka o komunikacji, pragmatyka językowa, komunikacja interkulturowa, podstawy lingwistyki stosowanej. Do tego dochodzi grupa przedmiotów z zakresu zarządzania i biznesu: np. podstawy zarządzania, wybrane aspekty prowadzenia biznesu, wprowadzenie do rachunkowości i finansów. NOWOŚCIĄ na skalę Polski jest oferta:

 • Język chiński z połączeniu z językiem angielskim lub rosyjskim
 • Język szwedzki z połączeniu z językiem niemieckim

DIETETYKA (3-letnie studia licencjackie)

PIELĘGNIARSTWO (3-letnie studia licencjackie)

PUBLIC RELATIONS I REKLAMA (3-letnie studia licencjackie)

RATOWNICTWO MEDYCZNE (3-letnie studia licencjackie)

WYCHOWANIE FIZYCZNE (3-letnie studia licencjackie)

 • wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i gimnastyką korekcyjną
 • wychowanie fizyczne z odnową biologiczną i specjalizacją instruktorską
 • wychowanie fizyczne - trener personalny
 • wychowanie fizyczne z kinezygerontoprofilaktyką
 • wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

INFORMATYKA (3,5-letnie studia inżynierskie)

 • informatyka stosowana

MECHATRONIKA (3,5-letnie studia inżynierskie)

 • bionika w systemach mechatronicznych
 • mechatronika pojazdów samochodowych
 • mechatronika stosowana

TRANSPORT I LOGISTYKA (3,5-letnie studia inżynierskie)

 • inżynieria transportu i spedycja
 • logistyka procesów produkcyjnych

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (3,5-letnie studia inżynierskie)

 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria produkcji żywności
 • inżynieria systemów ekoenergetycznych


STUDIA II STOPNIA

EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW (2-letnie studia magisterskie)

FIZJOTERAPIA (jednolite 5-letnie studia magisterskie)

MECHATRONIKA (1,5-roczne studia magisterskie)

 • mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
 • mechatronika w systemach produkcyjnych

PEDAGOGIKA (2-letnie studia magisterskie)

 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna

PIELĘGNIARSTWO (2-letnie studia magisterskie)

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (1,5-roczne lub 2-letnie studia magisterskie)

 • inżynieria rekonstrukcji
 • technologie produkcji i eksploatacji systemów technicznych


5-LETNIE STUDIA MAGISTERSKIE

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

To nowy kierunek studiów w ofercie Instytutu Pedagogicznego. Absolwenci to specjaliści w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, którzy uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Uzyskują kwalifikacje zgodnie z założeniami profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej, edukacyjnej i wychowawczej.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia „Krok po kroku”

KROK 1

Sprawdź ofertę edukacyjną i wybierz kierunek, który Cię interesuje.

KROK 2

Zarejestruj się on-line na stronie internetowej Uczelni:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Rejestracja

Pamiętaj o wpisaniu poprawnego adresu e-mailowego, ponieważ drogą e-mailową otrzymasz nazwę użytkownika i hasło. Przeczytaj e-mail i zaloguj się do systemu:

https://wd.pwsz-ns.edu.pl/Rekrutacja/Logowanie

Wprowadź swoje dane osobowe, czytaj uważnie wszelkie komunikaty, postępuj zgodnie z instrukcją podaną w systemie. Jeżeli chcesz się stać posiadaczem legitymacji studenckiej, przygotuj swoją fotografię w wersji cyfrowej, odzwierciedlającą aktualny wizerunek, ponieważ podczas elektronicznej rejestracji kandydat zobowiązany jest dojej umieszczenia. Sprawdź czy wprowadzone dane nie zawierają błędów, ponieważ po zatwierdzeniu nie można dokonać zmian w uzupełnionym formularzu. Wydrukuj i podpisz formularz. Jeśli mimo wszystko nie uda Ci się przebrnąć przez procedurę rejestracyjną - zgłoś się do Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej - a uzyskasz pełne informacje i pomoc w procesie rekrutacyjnym.

KROK 3

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej – w przypadku rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów opłatę rekrutacyjną należy uiścić za każdy kierunek oddzielnie. Druk przelewu jest generowany automatycznie po wypełnieniu elektronicznego formularza rekrutacyjnego.

KROK 4

Sprawdź, w jakich godzinach i terminach pracuje Instytutowa Komisja Rekrutacyjna - szczegółowy harmonogram prac znajdziesz w zakładce: Harmonogram prac Instytutowych Komisji Rekrutacyjnych. Jeśli nie możesz osobiście dostarczyć kompletu dokumentów, może tego dokonać w obowiązującym terminie, upoważniona przez Ciebie osoba. W tym celu należy wypełnić pełnomocnictwo (zamieszczone w zakładce: Druki do pobrania), które wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami dostarcza upoważniona przez Ciebie osoba.

KROK 5

Przygotuj komplet wymaganych dokumentów – wykaz znajdziesz w zakładce: Wymagane dokumenty. Składając w wybranym Instytucie kopie dokumentów, powinieneś posiadać przy sobie oryginały w celu potwierdzenia ich zgodności przez członków Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej.

KROK 6

Jeżeli wybrałeś kierunek studiów wymagający szczególnych predyspozycji, zgłoś się na egzamin wstępny/rozmowę kwalifikacyjną.

KROK 7

Cierpliwie czekaj na wyniki rekrutacji.

KROK 8

Koniecznie potwierdź chęć podjęcia studiowania w sekretariacie wybranego Instytutu.

Studenckie Koła Naukowe

Studia to nie tylko wykłady, nauka i egzaminy. To także czas na rozwój własnych zainteresowań i pasji naukowych, artystycznych czy sportowych. Także możliwość dają m.in. koła naukowe, zrzeszające ambitnych i pomysłowych ludzi, którzy pod opieką profesorów mogą spędzać czas realizując projekty z wielu dziadzin. Praca w kole naukowym to doświadczenie mogące przynieść sporo korzyści, jest bowiem połączeniem przyjemnego z pożytecznym.

Studenci spotykają się regularnie, pracują nad wybranymi zagadnieniami, prowadzą badania naukowe, publikują pierwsze artykuły, przygotowują się do udziału w konferencjach, seminariach i konkursach, wyjeżdżają na obozy, warsztaty, wystawy, imprezy naukowe, artystyczne, sportowe i promocyjne. Ich praca daje efekty w postaci osiągnięć naukowych oraz stypendiów.
Członkostwo w kole jest dobrowolne i bezpłatne. Warto zainteresować się tym już w październiku, aby wybrać opcję jak najbardziej odpowiednią dla siebie.

Koła naukowe w Instytucie Ekonomicznym

 • Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego
 • Koło Naukowe „Marketer”
 • Akademickie Koło Turystyczne „Kuklik”
 • Koło Informatyczne „INFerno”
 • Koło Naukowe „Akredytywa”
 • Dziennikarskie Koło Naukowe
 • Koło Naukowe „e-Administracja”

Koła naukowe w Instytucie Języków Obcych

 • Koło Naukowe „Lingwista”

Koła naukowe w Instytucie Kultury Fizycznej

 • Koło Naukowe „Axios”
 • Koło Naukowe „Body Lab”

Koła naukowe w Instytucie Pedagogicznym

 • Koło Naukowe Pedagogów
 • Koło Naukowo-Artystyczne „Piekarnia”
 • Studenckie Koło Naukowe „Wspomaganie Rozwoju Dziecka”
 • Koło Naukowe Przyrodników
 • Koło Naukowe „Zabawa i Edukacja”
 • Koło Naukowe „Kadr”

Koła naukowe w Instytucie Technicznym

 • Naukowe Koło Informatyków
 • Koło Naukowe „Vehiculum”
 • Koło Naukowe „Ekologus”

Koła naukowe w Instytucie Zdrowia

 • Koło Naukowe Promocji Zdrowia
 • Koło Naukowe „eRka”
AZS w PWSZ w NS

Klub Uczelniany AZS PWSZ Nowy Sącz

Jest największą na Uczelni organizacją studencką. Mimo, że większość członków klubu stanowią studenci Instytutu Kultury Fizycznej, to do AZS-u może przystąpić każdy student i absolwent, który lubi sport i chciałby rozwijać swoje pasje.

Zajęcia sportowe w AZS prowadzą trenerzy i instruktorzy zatrudnieni w uczelni. Głównym zadaniem KU AZS jest propagowanie na uczelni sportu i rekreacji sportowej, a przede wszystkim promowanie sportowego stylu życia. Opieką objęci są amatorzy oraz czynni zawodnicy różnych dyscyplin sportowych.

Sekcje sportowe: aikido, judo/sambo, gimnastyka, sporty siłowe, pływanie, akrobatyka, koszykówka, futsal, lekka atletyka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, tenis stołowy i tenis ziemny.

Najlepsi w danej dyscyplinie sportowej reprezentują uczelnię w Akademickich Mistrzostwach Małopolski, a następnie w Akademickich Mistrzostwach Polski. Największe sukcesy sportowe na przestrzeni ostatnich czterech lat: studentki PWSZ Nowy Sącz zdobyły tytuł Akademickich Mistrzyń Polski w Piłce Ręcznej Kobiet, mężczyźni sięgnęli po wicemistrzostwo Polski w Futsalu. Indywidualnie Mateusz Górowski i Krzysztof Twardowski zdobyli brązowe medale Mistrzostw Polski w Boksie, a Tomasz Jagieła srebrny medal w AMP w Kulturystyce.

Najbardziej znani sportowcy - studenci PWSZ w Nowym Sączu to: Joanna Mirek - dwukrotna Mistrzyni Europy w Piłce Siatkowej Kobiet, Maciej Sikoński - Mistrz Świata w Karate, Piotr Dobosz - Wicemistrz Europy w Karate (aktualnie wykładowca w IKF), Joanna Gadzina reprezentantka Polski w Piłce Ręcznej Kobiet (Sportowiec ROKU 2014) Olimpijczycy z Rio 2016 kajakarze Grzegorz Hedwig i Maciej Okręglak (SPORTOWIEC ROKU 2015), Gabriela Mizera reprezentantka Polski w Hokeju na Lodzie (SPORTOWIEC ROKU 2017), piłkarze ekstraklasy: Dawid Szufryn, Adrian Danek, Hubert Maślanka, Bartosz Szeliga, Mateusz Kowalski, bramkarze: Marek Kozioł i Jakub Hładowczak.

Artykuły dotyczące uczelni
No results found.
Lokalizacja