Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/CJCqJ11Hj8WbVZtRC5du5jh9YHbdbLD6.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/TsClJrFgNYadPhUHCYYTNRixUwAwEuZF.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/590Vx8lm4K-5FcnVQkD6wtkSG4yu0h5U.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/VIsSrkQyTwVg-75rWBbTTN2UOFHAC25j.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/geTt48ehcHha8sBzD2L3beX2MptuzK8E.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/_NQXmYNrN70b9pVMusNDojQb49tebcJ5.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/aXs7rt5m8CITFPjduGWKpzY6muhQlBjF.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/P5yRsq5pN-YZVp0QYvCm8JcFKE9noJwW.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/zyI1Nva_9ItI4mYhHsRMI5HlxsPjBJ9A.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
 • https://storage.opinieouczelniach.pl/cache/school/image/1/4hEWeij5hmbxby85eiX84alBDvAG2kS3.jpg?fm=pjpg&w=1024&h=500&fit=crop
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
(+18) 443 45 45
sog@pwsz-ns.edu.pl
www.pwsz-ns.edu.pl
7.34
-0.43%
218
głosów

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Stoicie przed trudnym wyborem związanym z kształtowaniem przyszłej drogi zawodowej. Jest ona nieodzownie związana z edukacją, choć z pewnością wielu młodych ludzi zastanawia się czy w ogóle warto studiować. Odpowiedź brzmi TAK, bo studia to wszechstronny rozwój człowieka, większe szanse na rynku pracy, możliwość wyższych zarobków, ale także niezapomniany i wyjątkowy okres w życiu, studenckie przywileje, nowi znajomi, możliwości samodzielnych wyjazdów i pierwszej praktyki zawodowej.

Warto Studiować w PWSZ w Nowym Sączu

Niepowtarzalny klimat i atmosfera Nowego Sącza i Sądecczyzny, bliskość górskich szlaków, atrakcje turystyczne regionu, doskonałe warunki do uprawiania sportów letnich i zimowych. Większość absolwentów deklaruje, że gdyby ponownie miała wybrać miejsce kształcenia wybrałaby naszą Uczelnię.


Nasze atuty to:

 • bezpłatne studia stacjonarne
 • różnorodna oferta edukacyjna, studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie
 • wszystkie kierunki studiów o profilu praktycznym
 • doskonale wyposażona baza dydaktyczna i sportowa Uczelni
 • nowoczesne laboratoria pozwalające kształcić się praktycznie i rozwijać pasje naukowe
 • bogata oferta aktywności dodatkowych, m.in. koła naukowe, zajęcia artystyczne i sportowe
 • wsparcie finansowe w formie wielu programów stypendialnych
 • profesjonalna kadra dydaktyczna
 • miła i życzliwa atmosfera wspierająca rozwój intelektualny i osobowościowy studentów
 • liczne przedsięwzięcia popularnonaukowe, np. Festiwal Nauki, Małopolska Noc Naukowców, Sądeckie Konwersatoria Naukowe
 • kształcenie skoncentrowane na kształtowaniu kompetencji i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy
 • wyjazdy na 1 lub 2 semestry oraz na praktyki zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+
 • udział w projektach z dofinansowaniem z funduszy UE (np. dodatkowe płatne praktyki zawodowe, certyfikowane szkolenia i kursy oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu oferuje BEZPŁATNE studia stacjonarne, a ponadto studia niestacjonarne, podyplomowe, atrakcyjne kursy i szkolenia w 6 Instytutach:

 • EKONOMICZNYM (ul. Jagiellońska 61)
 • JĘZYKÓW OBCYCH (ul. Kochanowskiego 44)
 • KULTURY FIZYCZNEJ (ul. Kościuszki 2)
 • PEDAGOGICZNYM (ul. Chruślicka 6)
 • TECHNICZNYM (ul. Zamenhofa 1a)
 • ZDROWIA (ul. Kościuszki 2)


Najlepsi studenci mogą skorzystać ze stypendium rektora, a za wybitne osiągnięcia nawet ze stypendium ministra. Ponadto ci, którzy zdobyli pierwszy dorobek naukowy mogą wnioskować o stypendium z własnego funduszu stypendialnego Uczelni. Istnieje także specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych i stypendium socjalne dla osób wymagających pomocy materialnej.

Zapraszając Was, Drodzy Kandydaci, do studiowania w naszej Uczelni gwarantujemy wysoką jakość zajęć dydaktycznych, bardzo dobre przygotowanie praktyczne do zawodu, możliwość studiowania w prestiżowych uczelniach zagranicznych w ramach podpisanych umów bilateralnych lub w ramach programu Erasmus+. Poziom kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów jest wysoko oceniany przez Polską Komisję Akredytacyjną, a studia na wszystkich kierunkach w nowym roku akademickim będą wyłącznie na profilu praktycznym.

Gwarantujemy także dobre warunki do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu poprzez korzystanie ze wszystkich zasobów Uczelni, w tym z nowoczesnej i świetnie wyposażonej bazy sportowej, a także do uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu studenckim. W PWSZ istnieje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i twórczych pasji w kołach naukowych, AZS-ie, organizacjach studenckich, wolontariacie studenckim, itp. Nie bez znaczenia jest także przyjazna atmosfera studiowania i właściwe relacje między nauczycielami akademickimi a studentami. Warto zauważyć, że wszystkie budynki zostały dostosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych ruchowo.

Ideą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu jest przygotowanie praktyczne do konkretnego zawodu, dlatego stawiamy nie tylko na teorię, ale przede wszystkim na praktykę i ciągle dostosowujemy się do bieżących wymagań rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą kierunków i specjalności na naszej stronie internetowej www.pwsz-ns.edu.pl w zakładce „rekrutacja

Artykuły dotyczące uczelni

Lokalizacja